کد خبر: ۱۰۴۳۶۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۶ - ۲۲ دی ۱۳۹۵
فارس یکی از کمترین میزان های اهدای خون بانوان را در کشور دارد.
به گزارش شیرازه، سرمای هوا که آمده شیرازی ها کمتر خون اهدا می کنند. این میشود که در زمستان و روزهای تعطیل هر قطره خون ارزشی به اندازه اهدای یکی از اندامهای آدمی را پیدا میکند. آن هم در شرایطی که در فارس در مقایسه با برخی استانهای دیگر کشور، زنان کمتر از مردان خون اهدا میکنند. البته اگرچه این استان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر اهدای خون است. این شده که بسیاری از کارشناسان معتقدند برای فرهنگسازی پیرامون اهدای خون در فارس و کشور میتوان نسبت به جا انداختن فرهنگهایی چون نذر خون و... روی آورد. به ویژه برای کسانی که گروههای خونی کمیابی چونO و حتی A. گروههای خونی که امروز کمبود آنها در فارس به شدت احساس میشود. یک جبر است؛ جبری که بر اساس آن، آنها که گروه خونی AB دارند از همه میتوانند خون دریافت کنند ولی جز به کسانی که همین گروه خونی را دارند، نمیتوانند خون اهدا کنند. آنها که گروه خون A و B دارند هم میتوانند از هم گروه خود خون بگیرند و هم از کسانی که گروه خونی O مثبت دارند. میرسد به کسانی که گروه خونی کمیاب O دارند. این دسته از افراد میتوانند به همه خون بدهند ولی تنها میتوانند از هم گروه خود خون دریافت کنند.

این طور که به نظر میرسد؛ امروز بزرگترین مشکل را هم همین گروه دارند که هم گروه خونی آنها کمیاب است و هم افراد کمتری از این گروه خون اهدا میکنند. محمد حسین کریمی، مدیرکل انتقال خون فارس در این باره میگوید: «با اینکه وضع از نظر اهدای خون افراد دارای گروه خونی O و همچنین گروه خون منفی بهتر شده ولی هنوز در این زمینه مشکل داریم؛ به همین خاطر فراخوان میدهیم و از افرادی که دارای گروه خونی O منفی هستند میخواهیم نسبت به اهدای خون اقدام کنند. ما البته در زمینه گروه خونی A مثبت هم مشکل داریم ولی این مشکل در اندازه کمبود گروه خون O مثبت نیست».فارس در شرایطی با این کمبود گروههای خونی O مثبت روبرو است که به گفته مدیرکل انتقال خون فارس، پس از تهران، این استان بیشترین اهدای خون را دارد. البته همزمان مشکلاتی در زمینه اهدای خون در فارس وجود دارد و آن هم این است که زنان در مقایسه با مردان در فارس کمتر خون اهدا می کنند. البته میزان اهدای خون در زنان در همه کشورهای جهان نسبت به مردان کمتر است ولی در ایران این نسبت بسیار پایین تر است و در فارس هم از استان های دیگر کشور، باز هم پایینتر. کشورهای اروپایی که بالاترین میزان اهدای خون زنان را دارند، اهدای خون زنان در این کشورها به 25 درصد جمعیت میرسد اما در ایران، 2 استان ایلام و کهگیلویه و بویر احمد که بالاترین میزان اهدای خون زنان را دارند، میزان اهدای خون بانوان در این استانها به 9 درصد میرسد. در فارس میزان اهدای خون زنان از این هم بسیار پایینتر است. مدیرکل انتقال خون فارس در این باره می گوید: «امسال که وضع اهدای خون بانوان در فارس بهتر شده، میزان اهدای خون به 3.9 درصد رسیده است؛ یعنی چیزی در حدود یک درصد بیشتر از پارسال».او ادامه می دهد: «با این حال اهدای خون زنان در فارس در مقایسه با میانگین کشوری که حدود 8 تا 9 درصد است همچنان فاصلهای 5 درصدی دارد».کریمی درباره علت کمتر بودن اهدای خون در زنان در مقایسه با مردان میگوید: «یکی از اصلیترین علتهای کمبود اهدای خون در زنان فارس؛ کمبود وزن آنان است به گونهای که برخی از آنان کمتر از 50 کیلوگرم وزن دارند. در نتیجه نمیتوانند خون اهدا کنند. بسیاری از بانوان هم کم خون هستند که آنها هم نمیتوانند خون اهدا کنند. همچنین باید شرایط بدنی بانوان را هم در نظر گرفت».این کمبود اهدای خون، به ویژه کمبود اهدای خون بانوان، خود را بیشتر در تعطیلات و فصلهای سرد سال نشان میدهد که مردم کمتر خون اهدا میكنند. آن طور که مدیرکل انتقال خون فارس میگوید، میزان اهدای خون در تعطیلات به 130 واحد کاهش پیدا میکند حال آنکه میزان اهدای خون در روزهای عادی سال، گاهی تا 500 - 600 واحد میرسد.
کریمی میگوید: «در چنین شرایطی چارهای نداریم جز اینکه از پایگاههای خود در شهرستانهایی چون جهرم، فسا و داراب کمک بگیریم ولی اگر نتوانیم در این شرایط پاسخگوی بیمارستانها باشیم از استانهای دیگر کمک میگیریم».شاید یکی از علتهای کمبود اهدای خون در فارس به ویژه در شرایط سرمای هوا، کمبود مرکزهای اهدای خون هم باشد. برای نمونه در شیراز تنها 2 مرکز اهدای خون - یکی در خیابان قصردشت و دیگری در میدان نمازی- وجود دارد این میتواند در کمتر بودن اهدای خون در فارس نقش داشته باشد. در عین حال مدیرکل انتقال خون فارس از این خبر میدهد که به زودی کانکسی در میدان شهرداری برای اهدای خون شهروندان ایجاد می شود. خونی که در فارس شهروندان اهدا میکنند، به سرعت در بیمارستانهای استان مصرف میشود.
این است که شاید برای پیشگیری از کاهش اهدای خون در فارس، نیاز باشد که فرهنگهایی چون نذر اهدای خون در این استان شکل بگیرد. به ویژه در ماه هایی چون ماه رمضان که میزان اهدای خون به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

منبع: خبرجنوب

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: