کد خبر: ۱۰۹۷۴۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۶ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶
فرمانداری شهرستان شیراز در اطلاعیه های جداگانه ای، اسامی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در شهرهای شیراز، صدرا، زرقان، داریون، خان زنیان و لپویی واقع در این شهرستان را اعلام کرد.
اسامی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در شهرستان شیراز اعلام شدبه گزارش شیرازه، اسامی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی در شهرهای واقع در شهرستان شیراز به ترتیب حروف الفبا از این قرار است:

** شیراز: (برای تصدی 13 کرسی شورای شهر شیراز)

- 1خانم آرزو ابراهیمی فرزند رحیم کد نامزد 1214
- 2آقای محمدمهدی ابراهیمی فرزند فرج کد نامزد 1215
- 3آقای غلامرضا آب روش فرزند غلامحسین کد نامزد 1216
- 4خانم حمیده ابن تقی فرزند محمود کد نامزد 1217
- 5خانم مهرنوش ابوالحسنی فرزند سعید کد نامزد 1218
- 6آقای محمدجواد اتحادنژاد فرزند بهزاد کد نامزد 1219
- 7آقای اکبر احمدی فرزند غلام کد نامزد 1221
- 8آقای سهراب احمدی فرزند احمد کد نامزد 1224
- 9خانم طاهره احمدی فرزند غلامحسین کد نامزد 1226
- 10آقای عباس احمدی فرزند عبد الرزاق کد نامزد 1227
- 11آقای مجید احمدی فرزند علی محمد کد نامزد 1228
- 12آقای نادر احمدی فرزند مختار کد نامزد 1229
- 13آقای غلامحسین احمدی فر فرزند خیرالله کد نامزد 1241
- 14آقای حسین ادیب فرزند قریب علی کد نامزد 1242
- 15آقای جمشید آراسته فرزند غلامحسین کد نامزد 1245
- 16آقای سیدروح اله ارجمند فرزند سیدعزیزاله کد نامزد 1246
- 17آقای محسن اردکانی فرزند محمدتقی کد نامزد 1247
- 18آقای میثم ارشدی مفرد فرزند محمدحسین کد نامزد 1248
- 19آقای محسن ارکیا فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1249
- 20آقای مهدی ارم فرزند کریم کد نامزد 1251
- 21آقای محمدامین آزاد فرزند محمدهادی کد نامزد 1254
- 22آقای عباس آزادی فرزند شیرعلی کد نامزد 1256
- 23آقای محمد آزادی فرزند امراله کد نامزد 1257
- 24آقای محمدرضا آزادی فرزند علی کد نامزد 1258
- 25آقای محسن آزادیان مظفری فرزند حسین کد نامزد 1259
- 26آقای ابوالفضل اژدری فرزند احمد کد نامزد 1261
- 27آقای بهرامعلی اژدری فرزند سرحدقلی کد نامزد 1262
- 28آقای مهرداد اژدری فرزند عبدالرضا کد نامزد 1264
- 29خانم سوسن اسپرجانی فرزند غلامعلی کد نامزد 1267
- 30آقای حسین اسدی فرزند فرامرز کد نامزد 1268
- 31آقای عبدالرحیم اسدی لاری فرزند علی کد نامزد 1269
- 32آقای بهنام اسفندیاری فرزند قیصر کد نامزد 1271
- 33آقای هوشنگ اسفندیاری پور فرزند محمد حسین کد نامزد 1272
- 34آقای علی اسکندری فرزند منوچهر کد نامزد 1274
- 35خانم پروین اسکندریان فرزند محمد کد نامزد 1275
- 36آقای محمد اسکندری نژادفرد فرزند شهباز کد نامزد 1276
- 37آقای اکبر اسماعیلی فرزند هرمز کد نامزد 1278
- 38آقای هادی اسماعیلی پوراردکانی فرزند عین اله کد نامزد 1279
- 39خانم معصومه اسوء فرزند کمال کد نامزد 1281
- 40آقای مجید اشرافی فرزند ماشاءاله کد نامزد 1284
- 41آقای ابوالفضل اشرف منصوری فرزند سیدابوالفتح کد نامزد 1285
- 42آقای علی اشرفی فرزند موسی کد نامزد 1286
- 43آقای سیداحسان اصنافی فرزند سیدمحمد کد نامزد 1287
- 44آقای سیدانوش اطمینان فرزند سیدکمال کد نامزد 1289
- 45آقای احسان اعتمادی فرزند محمدنبی کد نامزد 1291
- 46آقای روح اله افتخار فرزند نعمت اله کد نامزد 1292
- 47آقای جمال افراسیابی فرزند شکراله کد نامزد 1294
- 48آقای سالارسعید افراسیابی فرزند پرویز کد نامزد 1295
- 49آقای عباس افراسیابی کشکولی فرزند رضا کد نامزد 1296
- 50آقای یوسف آفرینی فرزند اصغر کد نامزد 1297
- 51آقای آراد افسردیر فرزند احمد کد نامزد 1298
- 52آقای محمدرضا افشاراردکانی فرزند ویسعلی کد نامزد 1412
- 53آقای امین افشارنادری فرزند غلام حسن کد نامزد 1415
- 54خانم مریم افشاری فرزند محمد کد نامزد 1416
- 55آقای کوروش افشین پور فرزند راهعلی کد نامزد 1417
- 56آقای رامتین افشین فر فرزند ابراهیم کد نامزد 1418
- 57آقای اردوان اکبرپور فرزند احمد کد نامزد 1419
- 58آقای حسن اکبری فرزند ذاکر کد نامزد 1421
- 59آقای محمدحسن اکبری فرزند علی محمد کد نامزد 1424
- 60آقای نصیر اکبری فرزند حسین کد نامزد 1425
- 61آقای محسن آگهی فرزند کرم کد نامزد 1428
- 62آقای حسین آگین فرزند حاجی بهروز کد نامزد 1429
- 63آقای ابوذر الماسی فرزند شهباز کد نامزد 1441
- 64خانم پروین اله کرم تاجدی فرزند عیسی کد نامزد 1442
- 65آقای نوذر امامی فرزند اسماعیل کد نامزد 1445
- 66آقای فرهام امیری فرزند حسین کد نامزد 1446
- 67آقای سیدمجدالدین امینی فرزند سید امین الدین کد نامزد 1449
- 68آقای سیدجمال الدین انجوی ارسنجانی فرزند سید محمود کد نامزد 1452
- 69آقای ابوالفضل انصاری فرزند غلام حسن کد نامزد 1454
- 70آقای احمد انصاری فرزند عبدالمحمد کد نامزد 1456
- 71آقای افشین انصاری فرزند عبدالمطلب کد نامزد 1457
- 72آقای مصطفی اوجی فرزند احمد کد نامزد 1458
- 73خانم زهرا اوجی فرد فرزند حجت اله کد نامزد 1459
- 74آقای محمدرضا اولیائی فرزند کمال کد نامزد 1461
- 75آقای سعید ایزدی فرزند مسعود کد نامزد 1465
- 76آقای علی ایوبی کشکولی فرزند اسکندر کد نامزد 1468
- 77آقای ابوالفضل بادآهنگ فرزند حمیدرضا کد نامزد 1471
- 78خانم فرزانه بازیار فرزند گرگعلی کد نامزد 1474
- 79آقای پدرام باسری فرزند غلامحسین کد نامزد 1475
- 80خانم نازنین بالش زر فرزند غلام رضا کد نامزد 1479
- 81آقای محمدکاظم بحرینی فرزند غلامرضا کد نامزد 1481
- 82آقای عبدالله بخت فرزند رمضان کد نامزد 1482
- 83خانم نرجس بدیعی فرزند علی کد نامزد 1484
- 84خانم مریم بذرکار فرزند علی بخش کد نامزد 1485
- 85خانم صدیقه بردبار فرزند اسداله کد نامزد 1486
- 86آقای سیدرضا برزگر فرزند سیدرمضان کد نامزد 1487
- 87آقای محمدرضا برزگر فرزند رضا کد نامزد 1489
- 88آقای علی برق پیما فرزند عبداله کد نامزد 1491
- 89آقای مهدی بزم آور فرزند عبدالرحمن کد نامزد 1492
- 90خانم الهام بشردوست فرزند محمد کد نامزد 1494
- 91آقای فریدون بقاءدشتکی فرزند ابراهیم کد نامزد 1496
- 92آقای علیرضا بنیانی فرزند حسینعلی کد نامزد 1497
- 93آقای سینا بنی زمانی فرزند رحیم کد نامزد 1512
- 94آقای پیمان بهادری فرزند ابراهیم کد نامزد 1514
- 95آقای علی بهرامی فرزند شهریار کد نامزد 1516
- 96آقای احمد بهروز فرزند نادعلی کد نامزد 1517
- 97آقای حجت اله بهمن پور فرزند حسن کد نامزد 1519
- 98آقای حسین بهمن پوردراوی فرزند علیرضا کد نامزد 1521
- 99آقای حسام بیات پور فرزند محمدرضا کد نامزد 1525
- 100آقای صادق بیدادکش فرزند رسول کد نامزد 1526
- 101آقای محمد بی گناه فرزند عنایت اله کد نامزد 1527
- 102آقای به منش پارسا فرزند محمدکریم کد نامزد 1528
- 103آقای میثم پارسا فرزند اسداله کد نامزد 1529
- 104آقای سجاد پارسائی فرزند ضرغام کد نامزد 1541
- 105آقای سعید پارسائی فرزند عزیز کد نامزد 1542
- 106آقای فاضل پارسائی فرزند حیاتعلی کد نامزد 1545
- 107آقای مسعود پارسائی فرزند هادی کد نامزد 1546
- 108آقای علی پارسازاد پارسا فرزند محمدیار کد نامزد 1547
- 109آقای سیدکمال پاک فطرت فرزند سید عبدالحسین کد نامزد 1549
- 110آقای سیروس پاک فطرت فرزند خوبیار کد نامزد 1551
- 111آقای احسان پاک نیت جهرمی فرزند حسین کد نامزد 1552
- 112آقای مسعود پایداری فرزند ناصر کد نامزد 1554
- 113آقای محمدرضا پرنیان فرزند شکراله کد نامزد 1556
- 114خانم لیلا پرهیزکار فرزند محمدخلیل کد نامزد 1557
- 115آقای محمدعلی پرواز فرزند محمد کد نامزد 1558
- 116آقای امیر پرویز فرزند بهرام کد نامزد 1561
- 117خانم فریده پرویزی کشکولی فرزند علی حسین کد نامزد 1562
- 118آقای علی پروین فرزند اردشیر کد نامزد 1564
- 119آقای مجتبی پریچهرفرزندرحیمکدنامزد1565
- 120آقای وحید پناهی فرزند قادر کد نامزد 1567
- 121خانم لادن پوراعتمادی فرزند علی کد نامزد 1568
- 122آقای سیدمجید پورالحسینی فرزند سیدعبدالرسول کد نامزد 1569
- 123آقای امیرهوشنگ پی خجسته فرزند عزیز کد نامزد 1571
- 124آقای محمدعلی پیروانی فرزند عزیز کد نامزد 1572
- 125آقای محمدمهدی پیروزمندان فرزند محمد کاظم کد نامزد 1574
- 126آقای محمدمهدی پیرویان فرزند غلامحسین کد نامزد 1575
- 127آقای محمدقاسم تابنده ماه فرزند عزیز کد نامزد 1576
- 128خانم فرزانه تاجری هرندی فرزند علی اکبر کد نامزد 1578
- 129آقای سعید تاجیک فرزند مجتبی کد نامزد 1579
- 130آقای مجدالدین تجرد فرزند محمد هادی کد نامزد 1581
- 131آقای محمدتقی تذروی فرزند خلیل کد نامزد 1582
- 132آقای سیداحمدرضا ترابی فرزند سید محمد کد نامزد 1584
- 133آقای غلامعلی ترابی فرزند محمد خلیل کد نامزد 1585
- 134آقای محمود ترابی فرزند داود کد نامزد 1586
- 135آقای حسین ترک زاده فرزند منصور کد نامزد 1587
- 136آقای مهدی تقویت فرزند محمد کد نامزد 1589
- 137آقای احمد تنوری فرزند علیرضا کد نامزد 1591
- 138آقای محمود توافقی جهرمی فرزند اسمعیل کد نامزد 1594
- 139آقای ابراهیم توانائی فرزند صیدال کد نامزد 1595
- 140آقای محسن تورع فرزند محمد جعفر کد نامزد 1596
- 141آقای جمال توکل پورصالح فرزند محمدعلی کد نامزد 1597
- 142آقای حسین توکلی فرزند عبدالحسین کد نامزد 1598
- 143آقای هادی توکلی فرزند اصغر کد نامزد 1612
- 144آقای وحید توکلیان فرزند اسد الله کد نامزد 1615
- 145خانم حکیمه جانبازی سبوکی فرزند زلال کد نامزد 1617
- 146آقای اصغر جاهد فرزند محمود کد نامزد 1618
- 147خانم زهره جاویداردکانی فرزند غلامعلی کد نامزد 1619
- 148آقای حشمت اله جاویدان مهر فرزند باقر کد نامزد 1621
- 149آقای مجید جاویدی آلسعدی فرزند ناصر کد نامزد 1625
- 150آقای شاپور جبروتی فرزند محمدجان کد نامزد 1627
- 151آقای ایمان جبلی فرزند غلامرضا کد نامزد 1628
- 152آقای مجید جدیت منفرد فرزند حسن کد نامزد 1629
- 153خانم فاطمه زهرا جعفری فرزند فیض اله کد نامزد 1641
- 154آقای محمد جعفری فرزند قدرت کد نامزد 1642
- 155آقای مرتضی جعفری فرزند محمدجواد کد نامزد 1645
- 156آقای سیدمحمدامین جعفری حسینی فرزند سید محمد کد نامزد 1647
- 157آقای کاظم جعفری نیا فرزند حسن قلی کد نامزد 1648
- 158آقای محمد جمالی مقدم فرزند فرشید کد نامزد 1649
- 159آقای اصغر جمشیدی فرزند بهرام کد نامزد 1651
- 160آقای امیرحسین جمشیدی فرزند عبدالمجید کد نامزد 1652
- 161آقای ماجد جمشیدی فرزند علیرضا کد نامزد 1654
- 162آقای محمدکاظم جمشیدی فرزند زین العابدین کد نامزد 1656
- 163خانم فرخنده جنگانی فرزند علی کد نامزد 1658
- 164آقای رسول جهاندارفرد فرزند صمد کد نامزد 1659
- 165آقای کهیار جهانگیری فرزند طمراس کد نامزد 1661
- 166خانم فاطمه جوانمردی فرزند بهرام کد نامزد 1662
- 167آقای احمدرضا جوکار فرزند شکراله کد نامزد 1667
- 168آقای سعید جوکار فرزند اسمعیل کد نامزد 1668
- 169آقای هوشنگ جوکار فرزند خداداد کد نامزد 1671
- 170آقای میثم جوکاردهوئی فرزند اله بخش کد نامزد 1672
- 171آقای اصغر چاوشی فرزند جلال کد نامزد 1674
- 172خانم وحیده چوبک فرزند محمد حسن کد نامزد 1678
- 173آقای محمد چوبینه فرزند نورمحمد کد نامزد 1679
- 174آقای ابراهیم چوگانی فرزند مسلم کد نامزد 1681
- 175آقای مهدی حاجتی فرزند حسن کد نامزد 1685
- 176آقای محمدمهدی حاجی اسمعیل عرب فرزند عباس کد نامزد 1686
- 177آقای مسعود حافظی فرزند علی کد نامزد 1689
- 178آقای کورش حبیبی فرزند اله بخش کد نامزد 1691
- 179آقای سیدجلیل حجازی فرزند سید علی کد نامزد 1692
- 180آقای اصغر حجگذار فرزند رسول کد نامزد 1694
- 181آقای محمدرضی حدائق فرزند محمد حسین کد نامزد 1695
- 182آقای محمود حسنی زاده فرزند علی کد نامزد 1697
- 183آقای احد حسین دوست فرزند عرب کد نامزد 1698
- 184آقای مجید حسین زاده غیاث آبادی فرزند ولی اله کد نامزد 1712
- 185آقای ساسان حسینی فرزند محمد کد نامزد 1714
- 186آقای سیدابراهیم حسینی فرزند علی اصغر کد نامزد 1715
- 187آقای سیدابراهیم حسینی فرزند سیدجمال کد نامزد 1716
- 188آقای سیدجمال حسینی فرزند سیداسحق کد نامزد 1718
- 189آقای سیدحجت حسینی فرزند سیدمحمدرضا کد نامزد 1719
- 190آقای سیدقاسم حسینی فرزند سیدهاشم کد نامزد 1721
- 191آقای محمدفرید حسینی فرزند مهدی کد نامزد 1726
- 192خانم مریم حسینی فرزند سید ابراهیم کد نامزد 1727
- 193آقای سیدعلی اکبر حسینی رچی فرزند سید نصر الله کد نامزد 1728
- 194خانم نسرین حقانی صدری فرزند ریحان کد نامزد 1729
- 195آقای علی حق جو فرزند جواد کد نامزد 1741
- 196آقای غلام مهدی حق دل فرزند خلیل کد نامزد 1742
- 197آقای مهدی حقگو فرزند رحیم کد نامزد 1745
- 198آقای مهرداد حیاتی فرزند اسمعیل کد نامزد 1749
- 199خانم سمیرا حیدرپوربهمن بیگلو فرزند عبدالرحمن کد نامزد 1751
- 200آقای احمد حیدری فرزند حسین کد نامزد 1752
- 201آقای حمید حیدری فرزند علی کد نامزد 1754
- 202خانم زهره حیدری فرزند محمد تقی کد نامزد 1756
- 203آقای هادی حیدری فرزند علی کرم کد نامزد 1757
- 204آقای نورالدین حیدری علمدارلو فرزند بهمنیار کد نامزد 1758
- 205آقای مهرداد خائف فرزند حسین کد نامزد 1759
- 206آقای حسین خادم الحسینی فرزند کرامت الله کد نامزد 1761
- 207آقای علیرضا خادمی فرزند مسعود کد نامزد 1764
- 208آقای فتاح خادمی فرزند عطاءاله کد نامزد 1765
- 209آقای محمدامین خادمی فرزند عبدالعلی کد نامزد 1768
- 210آقای حسین خانی فرزند محمد کد نامزد 1769
- 211آقای ساسان خانی فرزند غلامعلی کد نامزد 1771
- 212آقای مهدی خانی فرزند غلامعلی کد نامزد 1772
- 213آقای محمدعلی خانی زاده فرزند محمدجعفر کد نامزد 1774
- 214آقای علی خدام فرزند حسین کد نامزد 1776
- 215آقای بهرام خسروانیان فرزند خورشیدآقا کد نامزد 1779
- 216آقای رسول خسروی فرزند محمد کد نامزد 1781
- 217آقای سیامک خسروی فرزند خیراله کد نامزد 1782
- 218آقای محمدجواد خشنودمنصورخانی فرزند سیف اله کد نامزد 1784
- 219آقای عبدالرضا خلج فرزند ذبیح الله کد نامزد 1785
- 220آقای عبدالمجید خلفی فرزند عباس کد نامزد 1786
- 221آقای مهدی خلفی فرزند علی ویس کد نامزد 1787
- 222خانم شکوفه خلیفه فرزند محمدعلی کد نامزد 1789
- 223آقای آرمین خلیلی فرزند عبد الحسین کد نامزد 1791
- 224آقای محمدرضا خلیلی فرزند رحیم کد نامزد 1792
- 225آقای محمد خواست خدائی اردکانی فرزند جعفر کد نامزد 1794
- 226آقای غلامرضا خوش رضا فرزند اصغر کد نامزد 1795
- 227آقای جلیل خیرات فرزند ناصر کد نامزد 1796
- 228آقای احمد خیرخواه فرزند اکبر کد نامزد 1798
- 229آقای حسن خیری مظفری فرزند عبدالحمید کد نامزد 1812
- 230آقای رسول دارا فرزند محمد کد نامزد 1815
- 231آقای رسول دارائی فرزند معصوم کد نامزد 1816
- 232آقای سعید درجی فرزند حسین کد نامزد 1817
- 233آقای رحیم درخشنده فرزند محمدنبی کد نامزد 1819
- 234آقای سیداحمدرضا دست غیب فرزند فخرالدین کد نامزد 1821
- 235آقای سیدمحمدمصطفی دست غیب فرزند سید عبد الحسین کد نامزد 1825
- 236آقای یوسف دلجوئی فرزند محمد کد نامزد 1826
- 237آقای احسان ده بزرگی فرزند اسمعیل کد نامزد 1827
- 238آقای مرتضی دهقان فرزند فیض اله کد نامزد 1829
- 239خانم مرضیه دهقان فرزند عسکر کد نامزد 1841
- 240خانم الهام دهقانی فرزند علی اکبر کد نامزد 1842
- 241آقای بهرام دهقانی فرزند مهراب کد نامزد 1845
- 242خانم سکینه دهقانی فرزند عوض کد نامزد 1846
- 243خانم سولماز دهقانی فرزند علی ناز کد نامزد 1847
- 244آقای محمدعلی دهقانیان فرزند دریاقلی کد نامزد 1849
- 245آقای محمدرضا دهقانی بانیانی فرزند بهروز کد نامزد 1851
- 246خانم لیلا دودمان فرزند حسین کد نامزد 1852
- 247آقای نوروز دورودی فرزند نوازاله کد نامزد 1854
- 248آقای محمد ذنوبی فرزند علی اکبر کد نامزد 1856
- 249آقای محمد ذوالعدل فرزند احمد کد نامزد 1858
- 250آقای اسماعیل رئیسی فرزند احمد کد نامزد 1859
- 251خانم فاطمه رئیسی فرزند اکبر کد نامزد 1861
- 252آقای علی راستگو فرزند غلام کد نامزد 1862
- 253آقای رحیم ربیعی گل مکانی فرزند صفرعلی کد نامزد 1867
- 254آقای احمد رجبی فرزند حبیب کد نامزد 1868
- 255آقای محمد رجبی فرزند عبدالرضا کد نامزد 1869
- 256خانم شهربانو رحمن ستایش فرزند عبدالحسین کد نامزد 1871
- 257آقای سعید رحیم زاده فرزند محمود کد نامزد 1872
- 258آقای سینا رحیم زاده فرزند محمود کد نامزد 1874
- 259آقای بدیع اله رحیمی فرزند عزت الله کد نامزد 1875
- 260آقای توانگر رحیمی فرزند عبداله کد نامزد 1876
- 261آقای علی رحیمی فرزند اسمعیل کد نامزد 1878
- 262آقای علی رحیمی فرزند حیات علی کد نامزد 1879
- 263آقای غلام رضا رحیمی فرزند رضا کد نامزد 1881
- 264آقای محسن رحیمی فرزند غریب کد نامزد 1882
- 265آقای حامد رحیمی کوهنجانی فرزند زلفعلی کد نامزد 1885
- 266آقای ابراهیم رحیمی لرکی فرزند کاکا کد نامزد 1886
- 267آقای ابوذر رزمجو فرزند ایرج کد نامزد 1887
- 268آقای سیدهیبت اله رزم جو فرزند سید محمد کد نامزد 1889
- 269آقای امیرعلی رزمجوئی فرزند محمد کد نامزد 1891
- 270آقای بهروز رزمجوئی فرزند آزاد کد نامزد 1892
- 271آقای سروش رزمجوئی فرزند سهراب کد نامزد 1895
- 272خانم سمانه رزمجوئی فرزند ماندنی کد نامزد 1896
- 273خانم فاطمه رزمجوئی فرزند برزین کد نامزد 1897
- 274آقای امیرحسین رستگار فرزند احمد کد نامزد 1912
- 275آقای محمدرضا رستم زاد فرزند حسین کد نامزد 1914
- 276آقای محمد رستمی فرزند خسرو کد نامزد 1915
- 277آقای محمدعلی رستمی فرزند اردشیر کد نامزد 1916
- 278آقای احمد رسولی فرزند عزت الله کد نامزد 1917
- 279آقای رضا رسولی فرزند فتح اله کد نامزد 1918
- 280آقای سیدمهدی رسولی فرزند سیدخدابخش کد نامزد 1921
- 281آقای مهران رشیدی فرزند عبداله کد نامزد 1924
- 282آقای سیدمهدی رضائی فرزند سید کامل کد نامزد 1925
- 283آقای شهرام رضائی فرزند علی کد نامزد 1926
- 284آقای محمدرضا رضائی فرزند حسنعلی کد نامزد 1928
- 285آقای محمد رضا رضائی فرزند غلامحسین کد نامزد 1929
- 286آقای مصطفی رضائی فرزند اسداله کد نامزد 1941
- 287آقای مهدی رضائی فرزند محمد کد نامزد 1942
- 288آقای هادی رضائی فرزند محمد کد نامزد 1945
- 289آقای اله یار رضائی بوگی فرزند علمدار کد نامزد 1946
- 290آقای سیامک رضائی خشکذری فرزند حسن کد نامزد 1947
- 291آقای بهزاد رضوی فرزند حمید کد نامزد 1949
- 292آقای حبیب رفیعی فرزند نصیب اله کد نامزد 1952
- 293خانم فاطمه رمضانی فرزند عباس کد نامزد 1954
- 294آقای ابراهیم رنجبر فرزند جهان زیر کد نامزد 1956
- 295آقای مجتبی رنجبر فرزند علیرضا کد نامزد 1957
- 296آقای علی رهائی فرزند ابراهیم کد نامزد 1958
- 297آقای غلامحسین رهبرنیا فرزند مذکور کد نامزد 1959
- 298آقای حمید رهنما فرزند محمدعلی کد نامزد 1961
- 299خانم ملیحه روزی طلب فرزند جعفر کد نامزد 1962
- 300آقای رحیم روستا فرزند سراج الدین کد نامزد 1964
- 301آقای محسن روستائی فرزند فرهاد کد نامزد 1965
- 302آقای علی روشن ضمیر فرزند عبدالمجید کد نامزد 1968
- 303آقای عبدالعلی روغنی جهرمی فرزند عبدالرزاق کد نامزد 1969
- 304خانم سمیه ریاحین فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1971
- 305آقای احمد زارع فرزند صمد کد نامزد 1972
- 306آقای آرمان زارع فرزند احمد کد نامزد 1974
- 307آقای ایمان زارع فرزند سهراب کد نامزد 1975
- 308آقای سعید زارع فرزند جهانپور کد نامزد 1978
- 309آقای عباس زارع فرزند عزت اله کد نامزد 1979
- 310آقای علی زارع فرزند غلامعباس کد نامزد 1981
- 311آقای غلامرضا زارع فرزند بخش علی کد نامزد 1982
- 312آقای غلامرضا زارع فرزند علی داد کد نامزد 1984
- 313آقای فرزاد زارع فرزند لهراسب کد نامزد 1985
- 314آقای محمدعلی زارع فرزند حیدرعلی کد نامزد 1987
- 315آقای مصطفی زارع فرزند جواد کد نامزد 1991
- 316خانم معصومه زارع فرزند محمد نبی کد نامزد 1992
- 317آقای سعید زارع پل آبگینه فرزند رضاقلی کد نامزد 1994
- 318آقای احمد زارعی فرزند محمد کد نامزد 1995
- 319آقای امید زارعی فرزند منصور کد نامزد 1996
- 320آقای امیر زارعی فرزند رضا کد نامزد 1997
- 321آقای بیژن زارعی فرزند خالق کد نامزد 1998
- 322خانم زهرا زارعی فرزند قاسم کد نامزد 2112
- 323آقای محمدرضا زارعی فرزند عبدالرزاق کد نامزد 2116
- 324آقای هاشم زارعی فرزند خسرو کد نامزد 2117
- 325آقای علی زحمت کش فرزند قنبر کد نامزد 2124
- 326آقای کرامت اله زراعت فرزند محمدعلی کد نامزد 2125
- 327آقای اشکان زکیان فرزند یعقوب کد نامزد 2126
- 328آقای نادر زمانی فرزند کرامت کد نامزد 2127
- 329آقای عباد زندی لک فرزند قدرت اله کد نامزد 2129
- 330آقای حسین زهرائی فرزند قربانعلی کد نامزد 2141
- 331آقای مجید زین العابدینی فرزند عباسعلی کد نامزد 2142
- 332آقای محمدحسین ساجدیان فرد فرزند کاظم کد نامزد 2145
- 333آقای مسعود سامی وند فرزند اسد الله کد نامزد 2151
- 334آقای علی اکبر سپاسدار فرزند حمید کد نامزد 2152
- 335آقای محمدحسین ستارخان فرزند یوسف کد نامزد 2154
- 336خانم شهرزاد ستایش فرزند خسرو کد نامزد 2156
- 337خانم شیدا ستایش فرزند خسرو کد نامزد 2157
- 338آقای داریوش ستایش گر فرزند هوشیار کد نامزد 2158
- 339آقای سیدسروش سجادیان فرزند سیدمحمدنبی کد نامزد 2159
- 340آقای سیروس سجادیان فرزند حاجی منصور کد نامزد 2162
- 341آقای محسن سرتیپی فرزند عباس کد نامزد 2164
- 342آقای حمیدرضا سعادتمند فرزند اکبر کد نامزد 2167
- 343خانم وحیده سعدائی جهرمی فرزند محمد کد نامزد 2168
- 344آقای حمیدرضا سعیدی نژاد فرزند خدارحم کد نامزد 2169
- 345آقای دانیال سلطانی فرزند ناصر کد نامزد 2171
- 346خانم ساره سلطانی فرزند مرتضی کد نامزد 2174
- 347آقای مهدی سلطانی فرزند جواد کد نامزد 2176
- 348آقای نادر سلیمانی فرزند حسن کد نامزد 2178
- 349خانم طاهره سهرابی فرزند محمد نبی کد نامزد 2179
- 350آقای حمیدرضا سوارنیک فرزند مسیح کد نامزد 2181
- 351آقای سعید سیف فرزند علی اصغر کد نامزد 2184
- 352آقای فرزاد شاه چراغی فرزند محمد کد نامزد 2185
- 353آقای حمداله شایانی فرزند خدایار کد نامزد 2186
- 354آقای مصطفی شایق فرزند عباس کد نامزد 2187
- 355آقای ذاکر شجاعیان فرزند عوض اله کد نامزد 2194
- 356خانم پریسا شرافتی فرزند محمدرضا کد نامزد 2195
- 357آقای غلامرضا شریف فرزند محمدکریم کد نامزد2196
- 358آقای سعید شعبانی فرزند علی کد نامزد 2198
- 359آقای ابراهیم شعرا فرزند صمد کد نامزد 2412
- 360آقای محمدحسین شفیعی فرزند محمد صالح کد نامزد 2415
- 361آقای مهدی شفیعی فرزند محمدرضا کد نامزد 2416
- 362خانم بهاره شفیعی سروستانی فرزند جمشید کد نامزد 2417
- 363آقای جواد شکری سبوکی فرزند جعفر کد نامزد 2418
- 364خانم شیدا شکوریان فرزند علی اکبر کد نامزد 2419
- 365آقای یوسف شمس فرزند مسلم کد نامزد 2421
- 366آقای محمدرضا شمشیری فرزند اسکندر کد نامزد 2425
- 367آقای هاشم شمشیری نسب فرزند مظفر کد نامزد 2426
- 368آقای حسن رضا شناسا فرزند علی اکبر کد نامزد 2427
- 369آقای سعید شهابی فرزند علی کرم کد نامزد 2428
- 370آقای شهسوار شهبازی فرزند حیدر کد نامزد 2429
- 371آقای حمید شهریاری فرزند نگهدار کد نامزد 2442
- 372آقای ملک قیصر شهریاری فرزند علی نجات کد نامزد 2445
- 373خانم زهرا شهریاری گرائی فرزند غلامعلی کد نامزد 2446
- 374آقای احسان شهسواری شیرازی فرزند حسینعلی کد نامزد 2448
- 375آقای جلال الدین شیبانی فرزند حیدر کد نامزد 2449
- 376آقای مهدی شیخ موحد فرزند علی کد نامزد 2451
- 377آقای عباس شیردل فرزند حسین کد نامزد 2456
- 378آقای غلامعباس شیردل فرزند رضا کد نامزد 2457
- 379آقای بابک شیرزادی فرزند حسین کد نامزد 2458
- 380آقای مجتبی شیرمرد فرزند ذبیح اله کد نامزد 2459
- 381آقای علی اصغر شیرمردزاده فرزند علی اکبر کد نامزد 2461
- 382آقای چنگیز شیروانی فرزند محمدحسن کد نامزد 2462
- 383آقای رضا شیروانی شیری فرزند اسمعیل کد نامزد 2464
- 384آقای رسول شیوخی فرزند حسین کد نامزد 2465
- 385آقای محسن صاحب دل فرزند غدیر کد نامزد 2467
- 386آقای عبدالرسول صادق پور فرزند عبدالکریم کد نامزد 2468
- 387آقای بهروز صادقی بوگر فرزند علی کد نامزد 2469
- 388آقای جمال صادقی نور فرزند نقدی کد نامزد 2471
- 389آقای جهانبخش صالحی فرزند علی کد نامزد 2472
- 390خانم فاطمه صالحی فرزند نعمت اله کد نامزد 2474
- 391آقای غلامحسین صالحی راد فرزند قربانعلی کد نامزد 2475
- 392آقای ابراهیم صبوری دودجی فرزند مولا کد نامزد 2476
- 393خانم فریبا صبوری شیرازی فرزند غلامرضا کد نامزد 2478
- 394آقای حسین صحرانورد فرزند عبدالعلی کد نامزد 2479
- 395آقای حجت صدری فرزند صفدر کد نامزد 2481
- 396آقای محمدرضا صدری شیرازی فرزند منصور کد نامزد 2482
- 397آقای رحیم صفاری فرزند اکبر کد نامزد 2484
- 398آقای محمدرضا صفری فرزند شکراله کد نامزد 2485
- 399خانم الهه صف شکن فرزند بهنام کد نامزد 2486
- 400آقای امین الله صلاحی فرزند حسین کد نامزد 2487
- 401آقای حسن صلواتی فرزند غلامرضا کد نامزد 2489
- 402آقای محمدمهدی صمدپور فرزند ابراهیم کد نامزد 2491
- 403آقای مرتضی صمیمی فرزند داراب کد نامزد 2492
- 404آقای سعید صیدی فرزند سپهدار کد نامزد 2494
- 405آقای مسعود ضیائی فرزند حسین کد نامزد 2495
- 406آقای محمودرضا طالبان فرزند کاظم کد نامزد 2496
- 407آقای محسن طالبان پوربیات فرزند حیدرعلی کد نامزد 2497
- 408آقای سیدمحمدطالب طالب پور فرزند سید موسی کد نامزد 2498
- 409آقای رحیم طالبی فرزند فتحعلی کد نامزد 2512
- 410خانم سمیه طالبی اردکانی فرزند محمدصادق کد نامزد 2514
- 411آقای رامین طالبی خیرنجانی فرزند فتحعلی کد نامزد 2515
- 412آقای رضا طالع قمر فرزند احمد علی کد نامزد 2516
- 413آقای حجت اله طاهری فرزند داشقلی کد نامزد 2518
- 414آقای عبدالرحیم طاهری فرزند خدارحم کد نامزد 2519
- 415آقای علی اکبر طاهری فرزند یعقوب کد نامزد 2521
- 416آقای علی شیر طاهری فرزند رضا کد نامزد 2524
- 417آقای مسعود طاهری فرزند سپهدار کد نامزد 2526
- 418آقای مصطفی طاهری فرزند نصیب الله کد نامزد 2527
- 419خانم نرجس طاهری فرزند کیامرز کد نامزد 2528
- 420آقای حسین طاهری شیرازی فرزند عبدالکریم کد نامزد 2529
- 421آقای مجید طاهری مموئی فرزند اله داد کد نامزد 2541
- 422آقای محمود طبخی فرزند داریوش کد نامزد 2542
- 423آقای علی طلعتی فرزند محمد مهدی کد نامزد 2545
- 424آقای احمد طهماسبی فرزند رمضان کد نامزد 2546
- 425آقای نوذر طهماسبی فرزند نگهدار کد نامزد 2547
- 426آقای محمد طیبی پور فرزند سروعلی کد نامزد 2549
- 427آقای سهراب ظهرابی فرزند اردشیر کد نامزد 2551
- 428خانم مرضیه عابدمنش فرزند علی محمد کد نامزد 2552
- 429خانم زهرا عابدی فرزند محمد کد نامزد 2554
- 430آقای محمدرضا عادلیان فرزند ناصر کد نامزد 2556
- 431آقای رضا عاقل حقیقی فرزند حمید کد نامزد 2557
- 432آقای روح اله عبادی ابرقوئی فرزند قدرت اله کد نامزد 2558
- 433آقای امین عباسی فرزند صفر کد نامزد 2559
- 434آقای ایمان عباسی فرزند مجید کد نامزد 2561
- 435آقای حسین عباسی فرزند علی اصغر کد نامزد 2562
- 436آقای مسعود عباسی فارسی فرزند فرامرز کد نامزد 2565
- 437آقای حسین عبدالهی فرزند الماس کد نامزد 2567
- 438آقای مسعود عبدالهی فرزند آقامیرزا کد نامزد 2568
- 439آقای پژمان عبدی طالب بیگی فرزند عباد کد نامزد 2569
- 440آقای مهدی عبودی فرزند رضا کد نامزد 2571
- 441آقای محسن عدالت فرزند کریم کد نامزد 2572
- 442آقای زین العابدین عرب فرزند اصغر کد نامزد 2574
- 443آقای محسن عرب فرزند محمدباقر کد نامزد 2575
- 444آقای حامد عربی فرزند اسفندیار کد نامزد 2576
- 445آقای جواد عرفان منش فرزند عباس کد نامزد 2578
- 446آقای سعید عزیزی فرزند نادعلی کد نامزد 2579
- 447آقای محمد عزیزی فرزند زکی کد نامزد 2581
- 448آقای غلامرضا عسکری فرزند حسینعلی کد نامزد 2582
- 449آقای مهدی عسکری فرزند حسین کد نامزد 2584
- 450آقای علیرضا عسگری ورنوسفادرانی فرزند غلامرضا کد نامزد 2585
- 451آقای اسمعیل عشقی فرزند عبدالحسین کد نامزد 2586
- 452آقای کورش عطا فرزند علی کد نامزد 2587
- 453آقای کامران علاقه بند فرزند علی اکبر کد نامزد 2592
- 454آقای مهرداد علمی فقط فرزند کریم کد نامزد 2594
- 455آقای سیدمحمود علوی فرزند سیدمهدی کد نامزد 2595
- 456آقای احد علوی زاده شیرازی فرزند عبدالرزاق کد نامزد 2596
- 457آقای مسعود علیائی فرزند محمد کد نامزد 2597
- 458آقای مهرداد علی پور فرزند علی کد نامزد 2598
- 459آقای آرش علیزاده فرزند اسفندیار کد نامزد 2612
- 460آقای محمدمهدی علیشاهی فرزند محمدحسین کد نامزد 2615
- 461آقای میثم غروری فرزند مهدی کد نامزد 2616
- 462خانم سعیده غریب فرزند درویشعلی کد نامزد 2617
- 463آقای امین غریبی زیارتی فرزند ابراهیم کد نامزد 2618
- 464آقای مهدی غظنفری شبانکاره فرزند عبدالرسول کد نامزد 2619
- 465خانم پروین غفارزاده فرزند کاظم کد نامزد 2621
- 466خانم خدیجه غفاری فرزند عزت اله کد نامزد 2624
- 467خانم زینب غفاری فرزند عزت اله کد نامزد 2625
- 468خانم سارا غفاری فرزند عزت اله کد نامزد 2627
- 469خانم فاطیما غلامی فرزند رمضان کد نامزد 2628
- 470خانم محبوبه غلامی فرزند خوبیار کد نامزد 2629
- 471آقای یونس غلامی فرزند رحمت اله کد نامزد 2641
- 472آقای امیرعلی غنی پور فرزند قلی کد نامزد 2642
- 473آقای محمود فاتحی فرزند عبداله کد نامزد 2645
- 474خانم ثریا فارسی فرزند نادر کد نامزد 2646
- 475آقای محمدعلی فاضلی فرزند غلام حسین کد نامزد 2647
- 476آقای جواد فانوسی مهرآبادی فرزند عبدالخالق کد نامزد 2648
- 477آقای سروالدین فتحی فرزند قاسم کد نامزد 2649
- 478آقای سیدعلی فداکارهاشمی فرزند صدرالدین کد نامزد 2651
- 479خانم مریم فراز فرزند علی کد نامزد 2652
- 480آقای علی فرجی فرزند فریبرز کد نامزد 2654
- 481خانم رقیه فرخ زاده فرزند عبدالخالق کد نامزد 2656
- 482آقای نعمت اله فرخ شاد فرزند محمود کد نامزد 2657
- 483خانم افسانه فرخی فرزند قاسم کد نامزد 2658
- 484آقای عبدالکریم فرهمند فرزند محمد کد نامزد 2662
- 485آقای محمد فرهنگ دوست فرزند سید عباس کد نامزد 2664
- 486آقای محمدعلی فرهنگ مهر فرزند نورمحمد کد نامزد 2665
- 487آقای غلامحسین فروغی نیا فرزند محمدعلی کد نامزد 2667
- 488آقای محمد فریبرز فرزند میرزابابا کد نامزد 2668
- 489آقای علیرضا فریدونی فرزند نورمحمد کد نامزد 2669
- 490آقای محمدسعید فریدونی فرزند محمدمراد کد نامزد 2672
- 491آقای بهتاش فضلی فرزند زمان اله کد نامزد 2674
- 492آقای محمدرضا فلاح تفتی فرزند عباسعلی کد نامزد 2676
- 493آقای جهانگیر فهیدی فرزند رسول کد نامزد 2679
- 494آقای محسن فیروززاده فرزند محمد کد نامزد 2681
- 495آقای نواب قائدی فرزند ولی اله کد نامزد 2684
- 496خانم آفرین قائمی فرزند محمد کریم کد نامزد 2685
- 497خانم گل آفرین قادریان فرزند اسمعیل کد نامزد 2687
- 498آقای قاسم قاسم پورآغوزی فرزند نبی اله کد نامزد 2689
- 499آقای ابراهیم قاسمی فرزند فتح اله کد نامزد 2691
- 500آقای ابوالقاسم قاسمی فرزند حیدر کد نامزد 2692
- 501آقای بهنام قاسمی فرزند کریم کد نامزد 2694
- 502آقای سیدمحمدحسین قاسمی فرزند سیدمصطفی کد نامزد 2695
- 503آقای محمدعلی قجری دوقزلو فرزند خداداد کد نامزد 2697
- 504آقای محمدهاشم قدوسی فرزند جمشید کد نامزد 2698
- 505خانم هانیه قرائی فرزند حسن کد نامزد 2712
- 506آقای محسن قربانی فرزند قربانعلی کد نامزد 2714
- 507آقای امیرحسین قزل بیگلو فرزند مرتضی کد نامزد 2715
- 508آقای ولی اله قزل بیگلو فرزند اله وردی کد نامزد 2716
- 509آقای محمدحسین قشقائی فرزند یوسف کد نامزد 2719
- 510آقای حسام قلعه دار فرزند منصور کد نامزد 2724
- 511آقای رسول قنبری فرزند خداداد کد نامزد 2725
- 512آقای روزبه قنبری فرزند محسن کد نامزد 2726
- 513خانم طاهره قنبریان فرزند علی کد نامزد 2728
- 514آقای جهانگیر قهرمانی فرزند اصغر کد نامزد 2729
- 515آقای عبدالرضا قهرمانی فرزند عبداله کد نامزد 2741
- 516خانم فاطمه کارگر فرزند حسین قلی کد نامزد 2746
- 517خانم لیلا کاظمی فرزند حسن کد نامزد 2747
- 518آقای مهرداد کاظمی فرزند غلام کد نامزد 2748
- 519آقای سیدمعین الدین کاظمی بیدک فرزند سید محمود کد نامزد 2749
- 520آقای علی کاظمی کرانی فرزند شیروان کد نامزد 2751
- 521خانم فاطمه کاظمی نژاداصطهباناتی فرزند حسن کد نامزد 2752
- 522آقای خلیل کامرانی فرزند حاجی کد نامزد 2756
- 523آقای مصطفی کامگارپور فرزند اصغر کد نامزد 2757
- 524آقای سیدمحمد کدخدا فرزند سیدمحمد کد نامزد 2758
- 525خانم سارا کربنده فرزند موسی کد نامزد 2759
- 526آقای محمدامین کرم پور فرزند حسینعلی کد نامزد 2761
- 527آقای سهراب کرمی فرزند رضا کد نامزد 2762
- 528آقای عبدالکریم کرمی فرزند مسلم کد نامزد 2764
- 529آقای علی کرمی فرزند جلال الدین کد نامزد 2765
- 530آقای محسن کرمی علیائی فرزند مهدی کد نامزد 2767
- 531آقای مسعود کرمی نسب فرزند زیاد کد نامزد 2769
- 532خانم زینب کریمی فرزند نظر کد نامزد 2772
- 533آقای حسین کریمی علاقه بند فرزند یحیی کد نامزد 2774
- 534آقای ابراهیم کشاورز فرزند فرامرز کد نامزد 2775
- 535آقای سیروس کشاورز فرزند حبیب کد نامزد 2776
- 536آقای محمد کشاورز فرزند علی محمد کد نامزد 2778
- 537آقای مسعود کشاورز فرزند عبدالمجید کد نامزد 2779
- 538آقای نیما کشاورز فرزند نوازاله کد نامزد 2781
- 539خانم پروین کشاورزی فرزند صولت کد نامزد 2782
- 540آقای مهدی کشاورزی فرزند الخاص کد نامزد 2784
- 541آقای حسین کشت کار فرزند نصراله کد نامزد 2785
- 542آقای مرتضی کشمیری فرزند احمد کد نامزد 2786
- 543خانم سهیلا کمال زاده فرزند حسین کد نامزد 2789
- 544خانم فاطمه کمالی دشتکی فرزند برزو کد نامزد 2791
- 545آقای همت کمالی دشتکی فرزند برزو کد نامزد 2792
- 546آقای عباس کهندل شیرازی فرزند عزیز کد نامزد 2794
- 547آقای مهرداد کوهی فرزند بهزاد کد نامزد 2795
- 548آقای محمدمهدی کیانفر فرزند عباس کد نامزد 2797
- 549خانم یلدا کیان مهر فرزند کیامرث کد نامزد 2812
- 550آقای محمد کیانی فرزند محمدحسن کد نامزد 2815
- 551خانم فاطمه گل کارفرد فرزند محمدعلی کد نامزد 2821
- 552آقای هدایت اله لقمانی جهرمی فرزند فرج اله کد نامزد 2825
- 553آقای سیروس لهراسبی فرزند شکراله کد نامزد 2826
- 554آقای احسان مؤمنی فرزند محمداسماعیل کد نامزد 2827
- 555آقای عبدالرسول مبتهج فرزند محمدحسن کد نامزد 2829
- 556خانم راضیه مجاب فرزند حسن کد نامزد 2841
- 557آقای علی محرابی فرزند صفدر کد نامزد 2842
- 558آقای حمیدرضا محکمی فرزند محمدجواد کد نامزد 2845
- 559آقای مهدی محلاتی فرزند جمال الدین کد نامزد 2846
- 560آقای رضا محمدپور فرزند التفات کد نامزد 2847
- 561آقای فرهاد محمدرحیم فرزند سیاوش کد نامزد 2848
- 562آقای محمدهادی محمدکریمی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 2849
- 563آقای مهرداد محمدنیا فرزند رستم کد نامزد 2851
- 564آقای حسین محمدی فرزند محمد کد نامزد 2852
- 565آقای خدایار محمدی فرزند محمد کد نامزد 2854
- 566آقای علی محمدی فرزند محمدحسین کد نامزد 2856
- 567آقای علی رضا محمدی فرزند اکبر کد نامزد 2857
- 568آقای محسن محمدی فرزند علی اکبر کد نامزد 2858
- 569آقای رضا محمدیان فرزند کیکاوس کد نامزد 2862
- 570آقای دانش محمدی پور فرزند علی اصغر کد نامزد 2864
- 571آقای احسان محمدی کشکولی فرزند عباد کد نامزد 2865
- 572آقای شهریار محمودی فرزند علی محمد کد نامزد 2867
- 573آقای خسرو محمودیان درویشانی فرزند خدامراد کد نامزد 2868
- 574خانم فاطمه مختاری فرزند خسرو کد نامزد 2871
- 575آقای مظفر مختاری فرزند عزیز کد نامزد 2872
- 576آقای بیژن مددی گله زن فرزند محمد کد نامزد 2874
- 577آقای روح اله مرادپور فرزند خداداد کد نامزد 2875
- 578خانم فرناز مرادپور فرزند محمد کد نامزد 2876
- 579آقای احمد مرادی فرزند جلال کد نامزد 2878
- 580خانم رباب مرادی فرزند فیض اله کد نامزد 2881
- 581خانم فاطمه مرادی فرزند محمداقا کد نامزد 2882
- 582آقای مجتبی مرادی فرزند حسن کد نامزد 2884
- 583آقای محمد مرادی فرزند مصطفی کد نامزد 2885
- 584آقای محمود مرادی فرزند حسین کد نامزد 2886
- 585آقای محمدمهدی مرادی خلج فرزند آقا میرزا کد نامزد 2887
- 586آقای محمدحسن مردوست فرزند عباس کد نامزد 2889
- 587آقای محمدرضا مزارعی فرد فرزند عباسقلی کد نامزد 2891
- 588آقای قاسم مشکل گشا فرزند گودرز کد نامزد 2892
- 589آقای سامان مظفری فرزند حبیب کد نامزد 2895
- 590خانم لیلا معاضدیان فرزند اسداله کد نامزد 2896
- 591آقای سیدمحمود معزی فرزند سیداحمد کد نامزد 2897
- 592آقای ابوالفضل معصومی فرزند جعفر کد نامزد 2898
- 593خانم مریم معصومی فرزند ابراهیم کد نامزد 2914
- 594آقای سیدمحسن معین فرزند سید عبدالحسین کد نامزد 2915
- 595خانم دنیا مفتون حقیقی فرزند محمدحسن کد نامزد 2916
- 596آقای محمد مقتدربیلوئی فرزند قربانعلی کد نامزد 2917
- 597آقای قاسم مقیمی فرزند حسینعلی کد نامزد 2918
- 598آقای جواد ملازاده فرزند رمضان کد نامزد 2919
- 599خانم فاطمه منصورآبادی فرزند حیدر کد نامزد 2921
- 600آقای آرش مهدوی فرزند علی کد نامزد 2925
- 601آقای محمدامین مودت فرزند امیرقلی کد نامزد 2926
- 602آقای سیدبهزاد موسوی فرزند سید حسین کد نامزد 2927
- 603آقای سیدحسین موسوی فرزند سید حمزه کد نامزد 2928
- 604آقای سیدسعید موسوی فرزند سید عبدالمجید کد نامزد 2941
- 605آقای سیدعبدالرزاق موسوی فرزند سید عبد النبی کد نامزد 2942
- 606آقای سیدعلی موسوی فرزند یعقوب کد نامزد 2945
- 607آقای سیدوفادار موسوی فرزند سید مصطفی کد نامزد 2947
- 608آقای سیدیاسر موسوی فرزند سیدمهدی کد نامزد 2948
- 609خانم ناصره موسوی فرزند سیدبهاء کد نامزد 2949
- 610خانم مریم موسوی عرب فرزند سیدمجتبی کد نامزد 2951
- 611آقای سیدمحمدحسن موسوی نسب فرزند سیدهاشم کد نامزد 2952
- 612آقای اسحق مولائی فرزند قربانعلی کد نامزد 2954
- 613آقای سیدهادی میرابراهیم فرزند سید رضا کد نامزد 2958
- 614آقای علیرضا میراحمدی زاده فرزند محمد جواد کد نامزد 2959
- 615آقای حبیب میرزائی فرزند تیمور کد نامزد 2961
- 616آقای حمیدرضا میرزائی فرزند بهنام کد نامزد 2962
- 617آقای غلام رضا میرزائی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 2965
- 618آقای علیرضا میرشرف الدین فرزند حمید کد نامزد 2968
- 619آقای محمدحسین میرشکاری فرزند غلام عباس کد نامزد 2969
- 620آقای سیدعلیرضا میرقادری فرزند سیدمحمود کد نامزد 2971
- 621آقای سیدعبدالرسول میری فرزند سیدنورالدین کد نامزد 2972
- 622آقای سیامک نادری فرزند صمد کد نامزد 2974
- 623آقای علی ناصری فرزند کاکاجان کد نامزد 2975
- 624خانم فاطمه ناصری هرسینی فرزند محمد مراد کد نامزد 2976
- 625آقای سیدمحمدجعفر ناظم السادات فرزند سید فتحعلی کد نامزد 2978
- 626خانم زهرا ناظم عاشورا فرزند عباس کد نامزد 2979
- 627آقای سیدحسین ناظمی فرزند س علی اکبر کد نامزد 2981
- 628آقای محمدجواد ناظمی فرزند محمد حسین کد نامزد 2982
- 629آقای جعفر نامدار فرزند غلامرضا کد نامزد 2985
- 630آقای محمدعلی نامداریان فرزند قریب علی کد نامزد 2986
- 631آقای نادر نامداری قرغانی فرزند بهادر کد نامزد 2989
- 632آقای مجید نامور فرزند محمدعلی کد نامزد 2991
- 633آقای تورج نجاتی فرزند رشید کد نامزد 2994
- 634آقای محمدرضا نجفی فر فرزند حسین کد نامزد 2996
- 635خانم عاطفه نجمی فرزند علی کد نامزد 2997
- 636آقای مجتبی نریمانی فرزند علیکرم کد نامزد 2998
- 637خانم زهرا نصرشیراز فرزند اسمعیل کد نامزد 4112
- 638آقای حمیدرضا نصیحت کن فرزند مجید کد نامزد 4114
- 639آقای علی اکبر نصیری فرزند صفرعلی کد نامزد 4115
- 640آقای محمودرضا نصیری فرزند محمدصادق کد نامزد 4116
- 641آقای رضا نظری فرزند عبدالرحیم کد نامزد 4117
- 642آقای سعید نظری فرزند محمد علی کد نامزد 4118
- 643آقای سعید نظری دالینی فرزند روشنعلی کد نامزد 4119
- 644آقای اسماعیل نظیری فرزند عبدالامیر کد نامزد 4121
- 645آقای عباس نعمت الهی فرزند علی کد نامزد 4124
- 646آقای محمدعلی نعمتی فرزند محمد کد نامزد 4125
- 647آقای افشین نفرزاده فرزند علی رضا کد نامزد 4126
- 648آقای سیدمهدی نقیب القراءبنادکی فرزند سید احمد کد نامزد 4127
- 649آقای احمدرضا نقیب زاده فرزند محمد کد نامزد 4128
- 650آقای سیدمرتضی نمازی فرزند سیدعبداله کد نامزد 4142
- 651خانم لیلا نمازی فرزند محمدعلی کد نامزد 4145
- 652آقای محمد نوبخت فرزند غلامحسین کد نامزد 4146
- 653آقای حمیدرضا نوذری فرزند قدرت اله کد نامزد 4148
- 654آقای رمضان نوروزی فرزند نظر کد نامزد 4149
- 655آقای محمدعلی نوروزی فرزند نوازاله کد نامزد 4151
- 656آقای مصطفی نوروزی فرزند افراسیاب کد نامزد 4152
- 657آقای حمزه نیازی اسفیانی فرزند رحت الله کد نامزد 4154
- 658آقای نوید نیساری فرزند احمد کد نامزد 4156
- 659آقای محمدرضا هاجری فرزند منصور کد نامزد 4157
- 660آقای محمدصالح هادی پور فرزند محمد کد نامزد 4158
- 661خانم زهره هاشمی فرزند سید رحمان کد نامزد 4159
- 662آقای سیدعباداله هاشمی فرزند سیدمحمد کد نامزد 4162
- 663آقای محمد هاشمی اکبرآبادی فرزند پرویز کد نامزد 4165
- 664آقای علیرضا هاشمی خواه فرزند شهریار کد نامزد 4167
- 665آقای سیدابوذر هاشمی نیا فرزند سیدامیراعظم کد نامزد 4168
- 666خانم فاطمه هاشمی نیک فرزند قدرت اله کد نامزد 4169
- 667آقای سیدعلیرضا هدایتیان فرزند سید عنایت اله کد نامزد 4171
- 668آقای علی هرمزی فرزند غلامرضا کد نامزد 4172
- 669آقای فرید هشیار فرزند غلامحسین کد نامزد 4174
- 670آقای امیرارسلان همایونفر فرزند اقاشیر کد نامزد 4175
- 671آقای طه رضا همایونی فرزند حمید رضا کد نامزد 4176
- 672آقای علیرضا همایونی فر فرزند عباس کد نامزد 4178
- 673آقای کامبیز همتی اسفیانی فرزند منوچهر کد نامزد 4181
- 674خانم حکیمه هوشمند فرزند رزاق کد نامزد 4184
- 675خانم مرضیه هوشمنداردکانی فرزند حسین کد نامزد 4185
- 676آقای چنگیز هوشمندی فرزند حسن کد نامزد 4186
- 677آقای مهدی واقفی فرزند اصغر کد نامزد 4189
- 678آقای مسلم وثوق نژادی فرزند سردار کد نامزد 4191
- 679آقای حمیدرضا ورع فرزند محمدجواد کد نامزد 4192
- 680آقای امین وفائی سعدی فرزند ایوب کد نامزد 4195
- 681آقای علی اصغر ولی زاده یادکوری فرزند قدرت اله کد نامزد 4196
- 682آقای کاظم یاریار فرزند زیاد کد نامزد 4197
- 683آقای احسان یاری شکفتی فرزند شکراله کد نامزد 4198
- 684آقای محمدهادی یاورنگون فرزند غلامعباس کد نامزد 4212
- 685آقای منصور یزدانی فرزند محمدباقر کد نامزد 4214
- 686آقای محمد یغمور فرزند شکراله کد نامزد 4215
- 687خانم زهرا یقطین فرزند محمدباقر کد نامزد 4216
- 688آقای محمدمحسن یقطین فرزند محمدرضا کد نامزد 4217
- 689آقای محمدصادق یوسفی پور فرزند ناصر کد نامزد 4218


** شهر صدرا: ( تعداد اعضای شورای اسلامی شهر : هفت نفر)

- 1آقایمحمدجوادآئین فرزند کرامتکد نامزد 124
- 2آقای عبدالرضا اتحادپور فرزند بهلولکد نامزد 125
- 3آقایفایزاحمدی فرزند محمد کد نامزد 126
- 4خانم الهام احمدیاسلاملو فرزند اصغر کد نامزد 127
- 5آقای احسان اخوان صالح فرزند محمدعلیکد نامزد 128
- 6آقایمحمدصادقادیب فرزند محمدابراهیمکد نامزد 129
- 7آقای محسن آرامش فرزند ابراهیمکد نامزد 141
- 8خانم زرنوشاژدهاکش فرزند نعمت اله کد نامزد 145
- 9آقایاکبراسدی زاده بیدک فرزند سیدعلیکد نامزد 146
- 10آقای رضا اسفندیاریبیات فرزند اسکندر کد نامزد 147
- 11آقایسیدعلیآقامیری فرزند سیدجمالالدینکد نامزد 148
- 12آقای عباس اکرمی فرد فرزند غلامعلیکد نامزد 149
- 13آقای رضا امداد فرزند علیرضاکد نامزد 151
- 14آقای رضا امیدی فرزند صفرعلیکد نامزد 152
- 15خانم فاطمه امیری فرزند محمد کد نامزد 154
- 16خانم مرضیه امیری فرزند ابراهیمکد نامزد 156
- 17آقایمهدیانصاری فرزند علیکد نامزد 157
- 18آقای ناصر انصاری فرزند صفدرکد نامزد 159
- 19آقایک اوهایروانیکشکولی فرزند عسکر کد نامزد 162
- 20آقای حسینایوبیکشکولی فرزند اسکندر کد نامزد 164
- 21آقای محمدحسینباقرییلمه فرزند کریمکد نامزد 167
- 22آقای شهرام بدریعلیکردی فرزند ابراهیمکد نامزد 168
- 23آقای حسینبهمنی فرزند محمد آقا کد نامزد 169
- 24آقای علیپارسائی فرزند اکبرکد نامزد 171
- 25آقای حسام پروازدوانی فرزند غلامرضا کد نامزد 172
- 26آقای پویا پوشپاس فرزند شکرالهکد نامزد 174
- 27آقای احمدرضا تابع بردبار فرزند صمد کد نامزد 178
- 28آقای روح اله توکلیان فرزند یدالهکد نامزد 179
- 29آقای محمد تیموری فرزند حاصل کد نامزد 181
- 30آقای تیمورجاودانی فرزند نورالهکد نامزد 182
- 31آقای راهامجباری فرزند حسینکد نامزد 184
- 32آقای بهمن جعفری فرزند ملککد نامزد 185
- 33آقای سیداحمدجعفری فرزند سیدنورالهکد نامزد 186
- 34آقای سعید جمعه دخت فرزند صبیحکد نامزد 187
- 35آقای یاسر جهان پناه فرزند علیرضاکد نامزد 189
- 36آقای آرش جوکار فرزند علی محمد کد نامزد 191
- 37آقای ایمان جوکار فرزند همتعلیکد نامزد 192
- 38آقای رحمان چوبینه فرزند علی بخش کد نامزد 194
- 39آقای علیرضا چوگان باز فرزند علی اکبر کد نامزد 195
- 40آقای روح اله حاجتی فرد فرزند حاجت کد نامزد 196
- 41آقای وحیدحجازیجهرمی فرزند حمیدکد نامزد 197
- 42آقای محمدرضا حسنی فرزند محمدصادقکد نامزد 198
- 43آقای احسان حسینی فرزند محسن کد نامزد 212
- 44آقای سیدعلیحسینی فرزند سیدفضیلکد نامزد 214
- 45آقای شهرام حق پناه فرزند محمدرضا کد نامزد 216
- 46خانم عاطفه حیدریارجلو فرزند فیض اله کد نامزد 217
- 47آقای اسماعیل حیدری کشکولی فرزند ابراهیمکد نامزد 219
- 48آقای محمدباقر خدادوست فرزند حسینکد نامزد 241
- 49خانم مرضیه خراسانی فرزند حسینکد نامزد 242
- 50آقای جهان باز خرمی فرزند بیت الله کد نامزد 245
- 51آقای محمدهاشمخلفی فرزند محمدقاسم کد نامزد 246
- 52آقای محمدمهدیخلیلی فرزند علیاکبرکد نامزد 247
- 53خانم لیدا خواجه طاهری فرزند جلیلکد نامزد 248
- 54خانم فاطمه خورشیدی فرزند خسرو کد نامزد 249
- 55آقای سعیددهقانی فرزند جان محمد کد نامزد 251
- 56آقای شریفدهقانی فرزند طهماسب کد نامزد 252
- 57آقای نبی اله دهقانی فرزند محمد کد نامزد 254
- 58خانم نسریندهقانی فرزند آیت اله کد نامزد 256
- 59آقای احمد دولت خواه فرزند محمدجانکد نامزد 257
- 60آقای عبداله دولت خواه فرزند محمدجانکد نامزد 258
- 61آقای ابوذر رئیسی فرزند علیکد نامزد 259
- 62خانم لیلاراستگوبالو فرزند علیکد نامزد 262
- 63آقای احسان رحیمی فرزند محمدرضا کد نامزد 264
- 64آقای محمد رحیمی فرزند عبدالخالقکد نامزد 265
- 65آقای محمود رحیمی فرزند خدا کرم کد نامزد 267
- 66آقای مسعود رحیمی فرزند خداداد کد نامزد 268
- 67آقای علیرحیمی نژاد فرزند مصیبکد نامزد 269
- 68آقای آریا رزمجوئی فرزند عبدالمحمد کد نامزد 271
- 69آقای خسرو رزمجوئی فرزند قاسمعلیکد نامزد 272
- 70خانم صدیقه رفیعی فرزند امرالهکد نامزد 274
- 71آقای منوچهر رفیعی فرزند علیکد نامزد 275
- 72آقای حمزه زارع فرزند قدرت کد نامزد 276
- 73آقای روح اله زارع فرزند اسداله کد نامزد 278
- 74آقای فرزاد زارعی فرزند حمدالهکد نامزد 279
- 75آقای محمدباقر زارعی فرزند عبادالهکد نامزد 281
- 76خانم نازنینزارعی فرزند کرم کد نامزد 282
- 77خانم نرجسزارعی فرزند عبادالهکد نامزد 284
- 78آقای وحیدزارعی فرزند زبیرکد نامزد 285
- 79آقای مرتضی زلف پورآرخلو فرزند کریمکد نامزد 286
- 80آقای حامد ساجدیان فرزند حسن کد نامزد 287
- 81آقای مجتبی سرچهانی فرزند قربان کد نامزد 289
- 82خانم فاطمه سعادتی فرزند اسد کد نامزد 291
- 83آقای احمدرضا سلیمانی فرزند جهانگیرکد نامزد 292
- 84آقای مهران سهامی فرزند بهمن کد نامزد 294
- 85آقای اسلام شریفی فرزند علی رضا کد نامزد 295
- 86آقای سعید شهاب فرزند محمد رضا کد نامزد 296
- 87آقای محمدحسین شهرآشوب فرزند بهروز کد نامزد 297
- 88آقای مجتبی شهریاری فرزند کرمعلیکد نامزد 298
- 89آقای حمیدصادقی فرزند نجفقلیکد نامزد 412
- 90آقای حمیدرضاصادقی فرزند برزو کد نامزد 414
- 91آقای رضا صفائی فرزند عزیزقلیکد نامزد 415
- 92آقای محمدجوادصفریمند فرزند مراد حاصل کد نامزد 416
- 93آقای حجت اله صهبازاده فرزند قدرت اله کد نامزد 417
- 94آقای حسین ضرغامی فرزند ایمورالهکد نامزد 418
- 95آقای شهرام طهماسبی بهمن بیگلو فرزند آرزومند کد نامزد 419
- 96آقای قاسم ظاهریحقیقی فرزند ساریکد نامزد 421
- 97آقای بهزادحسین عباسی فرزند پرویزکد نامزد 424
- 98آقای اکبرعباسیغجه بگلو فرزند بنده خواست کد نامزد 425
- 99آقای امیررضا عبهر فرزند کرامت کد نامزد 426
- 100آقای رحیم عزیزی فرزند خداویسکد نامزد 427
- 101آقای سلبعلی عزیزی فرزند سهراب کد نامزد 428
- 102خانم سمانهعسکری فرزند علیکد نامزد 429
- 103آقای علیرضاعسکری فرزند محمدرضا کد نامزد 451
- 104آقای نعمت اله عطائی فرزند فرج کد نامزد 452
- 105آقای حامد علی پور فرزند احمد کد نامزد 456
- 106آقای محمدرضا علی پور نصب فرزند اسکندر کد نامزد 457
- 107خانم مه ناز عواطفی نژاد فرزند محمد کد نامزد 458
- 108آقای هوشنگ غنی فرزند عطا کد نامزد 459
- 109آقای محمد فرج زاده بردجی فرزند فرج کد نامزد 461
- 110خانم الهه فریدونی فرزند اسمعیلکد نامزد 462
- 111آقای سعیدفریدونی فرزند محمد کد نامزد 464
- 112آقای صمد فریدونی فرزند ملککد نامزد 465
- 113آقای علی فریدونی فرزند سیف اله کد نامزد 467
- 114آقای علیرضا فریدونی فرزند آزاد کد نامزد 468
- 115آقای یاورفریدونی فرزند ذاکرکد نامزد 469
- 116آقای مهدی فولادفر فرزند حمیدکد نامزد 472
- 117آقای علی فولادی فرزند منوچهر کد نامزد 474
- 118آقای کاظم قائدی فرزند محمدتقیکد نامزد 475
- 119آقای اسماعیل قادری نوبندگانی فرزند عبدالحسینکد نامزد 476
- 120آقای قاسم قاسمی فرزند جهانگیرکد نامزد 478
- 121آقای محمدرضا قربانی فرزند اسماعیلکد نامزد 479
- 122آقای محمدهادیقربانیجعفربیگلو فرزند رسول کد نامزد 481
- 123آقای خسرو قنبری فرزند خداداد کد نامزد 482
- 124آقای علیرضاقیطانڃیفرزندصمدکدنامزد484
- 125خانم طاهره کاظمیرودبالی فرزند یزدانکد نامزد 485
- 126آقای حافظ کریمی فرزند علی ضامن کد نامزد 486
- 127آقای سعیدکریمی فرزند حسینکد نامزد 487
- 128آقای علیکریمی فرزند یدالهکد نامزد 489
- 129آقای محسن کریمیآبگرمانی فرزند علیکد نامزد 491
- 130آقای بابک کشاورز فرزند منوچهر کد نامزد 492
- 131آقای محسن کشاورزی فرزند علیکد نامزد 494
- 132آقای مهدی کشاورزی فرزند الله داد کد نامزد 495
- 133آقای مهرزاد کشاورزی فرد فرزند علی بخش کد نامزد 496
- 134آقای سیدعباسکمانی نژاد فرزند سیدصادقکد نامزد 498
- 135خانم اعظم کنعانی نژاد فرزند بهادر کد نامزد 512
- 136آقای سجاد کوثریاردکانی فرزند محمدحسینکد نامزد 514
- 137آقای ابوالحسن گودرزی فرزند راه خدا کد نامزد 515
- 138آقای علیمحمدخانی فرزند فرخ کد نامزد 516
- 139آقای مسعود محمدزاده فرزند بارونیکد نامزد 517
- 140آقای آرش محمدی فرزند کرم اله کد نامزد 519
- 141آقای احسان محمودی فرزند ابراهیمکد نامزد 521
- 142آقای اله مراد محمودی فرزند وارث کد نامزد 524
- 143آقای زبیرمرادی فرزند علییارکد نامزد 526
- 144آقای محمد مرادی فرزند مسلم کد نامزد 527
- 145آقای محمدظاهرمزارعی فرزند محمدعلیکد نامزد 528
- 146خانم ایرانمشاق زاده فرد فرزند عباس کد نامزد 529
- 147آقای شهرام ملک زاده فرزند حسنقلیکد نامزد 541
- 148خانم محمد مهدیمنتصری فرزند عبدالغفارکد نامزد 542
- 149آقای مهدی مهرانپور فرزند محمد رضا کد نامزد 545
- 150آقای سیدعلیموسوی فرزند سید عبدالرحمن کد نامزد 546
- 151آقای حسیننجفی فرزند طهماسب علیکد نامزد 548
- 152آقای کامبیزنجفی فرزند محمد حسن کد نامزد 549
- 153آقای علینوذری فرزند فرج اله کد نامزد 561
- 154آقای غلامرضا نوری زاده فرزند علی اکبر کد نامزد 562
- 155آقای داود نیک اختر فرزند خلیل اله کد نامزد 564
- 156آقای محمد نیکنام فرزند هاشم کد نامزد 565
- 157آقای اله یارنیکوکار فرزند لهراسب کد نامزد 567
- 158آقای سیدروح اله هاشمی فرزند سیدمحمودکد نامزد 568
- 159آقای مهدیهمایون فرزند مسعود کد نامزد 569
- 160آقای آرش یارمحمودی فرزند اسداله کد نامزد 572
- 161خانم شهربانویارمحمودی فرزند اسداله کد نامزد 574
- 162آقای عقیل یزدان پناه فرزند کاوس کد نامزد 575


** شهر زرقان: (تعداد اعضای شورای شهر: پنج نفر)

- 1آقای عبدالرضا بابری فرزند خدارضاکد نامزد 125
- 2آقای علیبرزگر فرزند مرآت کد نامزد 129
- 3آقای سیدمحمدجوادبهارلو فرزند سیداحمدکد نامزد 141
- 4آقای محمد پاک منش فرزند حسینقلیکد نامزد 145
- 5آقای بهمن پناهی فر فرزند سهراب کد نامزد 146
- 6آقای علی اکبرپورشادیان فرزند کردیکد نامزد 147
- 7آقای روح اله حسینی منفرد فرزند غلام شاه کد نامزد 149
- 8آقای عبدالواحدخدایاری فرزند محمد رضا کد نامزد 151
- 9آقای علی درخشان خو فرزند مراد کد نامزد 152
- 10آقای زالیذنوبی تبار فرزند علیکد نامزد 154
- 11آقای مرتضیراسخی فرزند احد کد نامزد 156
- 12آقای قاسم رحمتی فرزند علی بخش کد نامزد 157
- 13آقای کریمرحیمی فرزند عبداله کد نامزد 158
- 14آقای عباس رزمجوئی فرزند چراغعلیکد نامزد 159
- 15آقای حسن رستم زاده فرزند قدمعلیکد نامزد 161
- 16آقای مجتبی ریاحی فرزند غلام علیکد نامزد 162
- 17آقای علی زارعی فرزند بهرام کد نامزد 164
- 18آقای اردوان زمانی نژاد فرزند خدارضاکد نامزد 165
- 19آقای بیژن سلیمانی اله دادی فرزند فرج کد نامزد 167
- 20آقای علی سیفی فرزند گرام کد نامزد 168
- 21آقای حسن صادقی پور فرزند زالیکد نامزد 172
- 22آقای محمدرضا ظریفی فرزند پرویزکد نامزد 174
- 23خانم مهرافروز عاطفت فر فرزند اله قلیکد نامزد 175
- 24آقای سعید عمله فرزند جمشیدکد نامزد 176
- 25آقای ابراهیم قائدمحمدی فرزند محمد کد نامزد 178
- 26آقای حسین قدرتی فرزند امرالهکد نامزد 179
- 27آقای محمدمهدی کاویانی فرزند نعمت اله کد نامزد 181
- 28آقای علیرضاکریمی فرزند کاظم کد نامزد 182
- 29آقای احمد گل صفتان فرزند اسماعیلکد نامزد 184
- 30آقای عباس لهراسبی اصل فرزند علی اصغر کد نامزد 185
- 31آقای علی رضا محمدی فرزند عباس کد نامزد 186
- 32آقای علیرضامعتمدی فرزند جواد کد نامزد 187
- 33آقای حمیدرضامیثاق فرزند ذبیح اله کد نامزد 189
- 34خانم زهرا نادری فرزند محمدکاظمکد نامزد 191
- 35آقای عباس نجاتی فرزند مراد کد نامزد 192
- 36آقای رضا نریمانی فرزند حیدرکد نامزد 194


** شهر داریون : (تعداد اعضای شورای شهر: پنج نفر)

- 1آقای عباس اسدی فرزند جعفر کد نامزد 15
- 2آقای هادی بداقی داریونی فرزند علیکد نامزد 16
- 3آقای علی بذرافکن فرزند مسیح اله کد نامزد 17
- 4خانم زهرا بهمن زاده کاظمآبادی فرزند خیرالهکد نامزد 19
- 5آقای قاسم جهان دیدهداریونی فرزند خوشیارکد نامزد 21
- 6آقای اباذرجهانی داریونی فرزند شکرعلیکد نامزد 24
- 7آقای حسین زارع فرزند ریحانکد نامزد 26
- 8خانم سمیهشکوهی فرزند نعمت اله کد نامزد 27
- 9آقای محمد فاتحیدیندارلو فرزند موسیکد نامزد 28
- 10آقای حمیدرضاکشاورزداریونی فرزند روشن کد نامزد 41
- 11خانم سهیلاکشوریداریونی فرزند اسداله کد نامزد 42
- 12آقای مهدی کهن فرزند عزت اله کد نامزد 45
- 13آقای بهرام هوشیارداریونی فرزند رضا کد نامزد 46
- 14خانم سمیه هوشیاری فرزند سلیمان کد نامزد 47


** شهر خان زنیان : (تعداد اعضای شورای شهر: پنج نفر )

- 1آقای افشینامیری فرزند همت کد نامزد 16
- 2آقای محمدحسن امیری فرزند شیفیکد نامزد 17
- 3آقای مجتبیتواناخطیری فرزند خدارحمکد نامزد 18
- 4آقای ابراهیمجوکارملکآبادی فرزند مختار کد نامزد 19
- 5آقای علیرضاخبیری فرزند رحیمکد نامزد 21
- 6آقای جهان زیردبستانی فرزند علی محمد کد نامزد 24
- 7آقای حمید درخش فرزند علی بخش کد نامزد 25
- 8آقای ربیع اله رخدار فرزند روشنعلیکد نامزد 26
- 9آقای محمد زندیلک فرزند ناصر کد نامزد 27
- 10آقای فرزاد سلطانیان فرزند حسن کد نامزد 28
- 11آقای سهراب صفائی فرزند خان ویسکد نامزد 29
- 12آقای فیروزظاهرپور فرزند نیازکد نامزد 41
- 13آقای محمد عباسی فرزند طمراسکد نامزد 42
- 14آقای امیر فرج کاویانی فرزند اله یارکد نامزد 46
- 15آقای محمد کاویانی فرزند داراب کد نامزد 47
- 16آقای داریوش کاویانی درشوری فرزند داراب کد نامزد 48
- 17آقای علی کاویانی درشوری فرزند سهراب کد نامزد 49
- 18آقای محسن نجفی فرزند غریبعلیکد نامزد 51
- 19آقای قربانعلی نسیمی فرزند غلام حسینکد نامزد 52
- 20آقای ابوطالب نیک اقبال فرزند رسول کد نامزد 54
- 21آقای اکبر وحدانی نیا فرزند اسکندر کد نامزد 56
- 22آقای عبدالحمید وفائی پور فرزند شیرمحمدکد نامزد 57


** شهر لپویی (تعداد اعضای شورای شهر: پنج نفر)

- 1آقای محمد بهروزکام فرزند آزاد کد نامزد 15
- 2آقای حسین جعفری فرزند زلفعلیکد نامزد 16
- 3آقای حسین جعفری فرزند علی رضا کد نامزد 17
- 4آقای سیدعباس جعفری فرزند سیدمرتضیکد نامزد 18
- 5آقای سیدمسلم جعفری فرزند سیدبشیرکد نامزد 19
- 6آقای عبدالحسن جعفری فرزند عبداله کد نامزد 21
- 7آقای علی اصغر جعفری فرزند محمد کد نامزد 24
- 8آقای علیرضاجعفری فرزند جواد کد نامزد 25
- 9آقای فرهاد جعفری فرزند عبدالحسنکد نامزد 26
- 10آقای کاکاجان جعفری فرزند علیکد نامزد 27
- 11آقای مجید جعفری فرزند حسن کد نامزد 28
- 12آقای مجیدجعفری فرزند عنایت اله کد نامزد 29
- 13آقای محمدتقی جعفری فرزند محمدباقر کد نامزد 41
- 14آقای محمدجوادجعفری فرزند محمدرضا کد نامزد 42
- 15آقای ولی رستگار فرزند ابوالقاسم کد نامزد 45
- 16آقای مهرداد رهبر فرزند محمدحسن کد نامزد 46
- 17خانم ماریا سعیدی منش فرزند مسیح کد نامزد 47

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری جمعه 29 اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود.
منبع: ایرنا
دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: