کد خبر: ۱۱۴۰۱۸
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۳ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۶
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس خبر داد:
رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس گفت: صادرکنندگان فارس برای شرکت در انتخاب صادرکننده برگزیده استانی از تاریخ دوشنبه مورخ 20شهریورماه تا روز دوشنبه مورخ 10 مهرماه مهلت دارند.

به گزارش شیرازه، علی همتی گفت: ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻳﺮان ﻃﺒﻖ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ و در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﻲ و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻘﺮر و ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ www.tpo.ir درﺻﺪد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺎدرات و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﺳﺘﺎﻧﻲ 1395 ﻃﻲ ، ﺑﻴﺴﺘ ویکمین ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﻠﻲ ﺻﺎدرات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

او با اشاره به رقابت صادرکنندگان استان فارس گفت: صادرکنندگان در صورت تمایل به شرکت در این رقابت استانی می‌توانند به سامانه اختصاصی انتخاب صادرکنندگان نمونه به آدرس http://nemoonesh.tpo.ir سازمان توسعه تجارت ایران مراجعه کنند.

همتی اضافه کرد: داوطلبان بعد از مطالعه شرایط، ضوابط و معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال می‌توانند به‌صورت الکترونیکی در همان سامانه ثبت‌نام و کد رهگیری دریافت کنند.

او در خصوص تحویل مدارک ومستندات اظهار داشت : تحویل اصل و مدارک مستندات از روز چهار شنبه مورخ 22 شهریور حداکثر تا پایان اداری روزشنبه مورخ 15مهرماه به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1396 مستقر در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ( معاونت توسعه تجارت خارجی /امور بازرگانی ) ارائه نمایند.

همتی افزود: در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان عرصه صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس در نظر دارد بنگاه‌های نمونه صادراتی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات، بازرگانی عمومی، فنآوری اطلاعات، گردشگری، اعزام نیروی کار، فنی و مهندسی سال ۱۳۹۵ را انتخاب و معرفی نماید.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس تصریح کرد: اخذ کد رهگیری از سامانه نمونش توسط متقاضیان شرکت در فرآیند مذکور الزامی است و اسناد و مدارک مشارکت‌کنندگان حقیقی و حقوقی بدون ارائه کد رهگیری امکان پذیر نخواهد نبود.

او افزود: تحویل مدارک و مستندات به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندکان نمونه فقط بر اساس زمان تعیین شده در سیستم نوبت‌دهی سامانه نمونش خواهد بود و تحویل مدارک در خارج از زمان تعیین شده میسر نیست.

همتی تصریح کرد: دبیرخانه کارگروه از پذیرش پرونده‌های متقاضیان «پس از تاریخ مقرر»، یا «به صورت ناقص» همچنین «پیش از انجام فعل ثبت‌نام الکترونیکی» و یا «خارج از زمان تعیین شده توسط سیستم نوبت‌دهی» معذور است.

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: