کد خبر: ۱۱۴۸۹۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۹ - ۱۶ مهر ۱۳۹۶
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان خبرداد؛
رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدسپیدان گفت:باتوجه به تدوین برنامه های ورزشی مقررگردید که درهفته جاری سپیدان میزبان مسابقات ورزشی دانشگاههای استان فارس باشد .

به گزارش شیرازه، مهدی شیخ موحدرئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدسپیدان درگفتگو باخبرنگارما افزود: باعنایت به برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان  و اعضا هیئت علمی دانشگاههای استان فارس درشهرستان سپیدان؛ با توجه به پتانسیل میزبانی خوب مسابقات فرهنگی  و ورزشی دردورهای گذشته؛ این واحددانشگاهی خودرابرای برگزاری شایسته  و پذیرایی ازهمکاران واحدهای دانشگاهی آماده می کند  و برای محقق نمودن این امربابهره گیری ازتمامی ظرفیت های موجود و تشکیل کمیته های مربوطه درصدد است تابه بهترین نحوممکن این میزبانی را عهده دار باشد.

مهدی شیخ موحداضافه کرد: یکی ازبهترین برنامه هایی که برای ایجادشور و نشاط دربین کارکنان  و اعضاهیئت علمی صورت پذیرفته و مورداستقبال قرارگرفته است برنامه های ورزشی و فرهنگی که درسنوات گذشته دردانشگاههالازم اجرا شده واین امر باعث می شود تا ضمن شرکت در عرصه رقابتها وایجاد انگیزه؛ کارکنان را ازفضای اداری  و روزمره گی دورسازد.

وی در ادامه گفت: یکی ازمشکلاتی که امروزه دردوران زندگی ماشینی به وفور پیدامیشود تنبلی و دوری ازتحرک برای انسانها؛ خصوصاً قشرکارمندمی باشد و بایدبرای فرارازاین معظل بزرگ  و خطرجدی؛ همتی مضاعف داشت و بابرنامه ریزی هایی مدون وهماهنگ درطول سال بتوان تاحدودی از یکجا نشینی وعدم تحرک دوری نمود.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی واحدسپیدان ادامه داد: کارکنان دانشگاه باتوجه به موقعیت شغلی درمعرض خطرات بیشماری قراردارندکه یکی ازآنهاسکون و یکجا نشینی وعدم تحرک است  و برای بروزازحوادث احتمالی  و جلوگیری ازبیماریهابایدبه فکرچاره بود و یکی ازبهترین راهها  و آسان ترین آنها رفتن به سمت ورزش و سلامت جسم است که بایددر برنامه هایی هفتگی وروزانه قرار گیرد.

شیخ موحدگفت: بابهره گیری ازتمام ظرفیت ها وپتانسل های موجوددرشهرستان وبا نشست هایی بابرخی ازمسئولین ادارات و نهادهای شهرستان میخواهیم میزبانی شایسته برای همکاران سایر واحدهای مستقردراستان باشیم تانام و یاد سپیدان؛ نگین زاگرس برای همیشه در اذهان عزیزان ماندگار شود.

منبع: مارگون

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: