شیرازه

برچسب ها
برچسب: برچسب نانو
توسط شرکت دانش بنیان صورت گرفت؛
صنعتی شریف موفق به تولید محصولاتی شامل رنگ و برچسب... های نانویی ضدامواج برای جلوگیری از ورود امواج مخرب به...
مختلف نانوشیمی نانوفناوری نانوالکترونیک فیزیک هسته ای گرایش بهداشت امواج... حفاظت محیط شامل رنگ های ضد امواج برچسب شیشه کاغذ... صدیقی در مورد رنگ های ضدامواج نیز گفت رنگ نانویی... 5 محصول شامل رنگ نانویی ضدامواج پنل گچی ضدامواج برچسب...
کد خبر: ۱۱۹۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴