شیرازه

برچسب ها
برچسب: درالرحمه شیراز
به گزارش شیرازه همین که اسم محله ما می آید... بولواری که از دارالرحمه شیراز شروع میشود و آخرش میرسد... به محله دهپیاله روستایی که در روند توسعه شهر شیراز... و روستاهای اطراف به شیراز انجام شده همین طور شهروندان...
کد خبر: ۱۱۸۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸


شیرازه - بخواهی نخواهی گذر من و تو هم به... و دید و فکر کرد مدیر دارالرحمه شیراز با خواندن... درالرحمه شیراز چند غسال دارد در دارالرحمه شیراز 7 نفر... شیراز شروع کرده است بعد از بازنشستگی در دانشگاه این...
کد خبر: ۴۲۸۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲