شیرازه

برچسب ها
برچسب: رنگ نانو
توسط شرکت دانش بنیان صورت گرفت؛
صنعتی شریف موفق به تولید محصولاتی شامل رنگ و برچسب... های نانویی ضدامواج برای جلوگیری از ورود امواج مخرب به...
مختلف نانوشیمی نانوفناوری نانوالکترونیک فیزیک هسته ای گرایش بهداشت امواج... شنبه در مورد تاریخچه فعالیت های آن به خبرنگار علمی... حفاظت محیط شامل رنگ های ضد امواج برچسب شیشه کاغذ... صدیقی در مورد رنگ های ضدامواج نیز گفت رنگ نانویی...
کد خبر: ۱۱۹۳۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴