شیرازه

برچسب ها
برچسب: مفسدان و اخلالگران اقتصادی فارس
در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی فارس مطرح شد:
دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام... اقتصادی در استان فارس به صورت علنی با ترکیب سه... قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب...
به گزارش شیرازه بخش چهارم رسیدگی به پرونده مفسدان و... اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس بیستم آبان ماه به... صورت علنی و با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه... بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد تاکنون...
کد خبر: ۱۲۶۰۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۰


در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران اقتصادی فارس مطرح شد:
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام... اقتصادی در استان فارس به صورت علنی با ترکیب سه... قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی در دادگاه انقلاب...
به گزارش شیرازه بخش دوم رسیدگی به پرونده مفسدان و... اخلالگران نظام اقتصادی در استان فارس چهاردهم آبان ماه و... جلسه سوم نیز در پانزدهم آبان به صورت علنی و... با ترکیب سه قاضی در شعبه ویژه بررسی جرایم اقتصادی...
کد خبر: ۱۲۶۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵