شیرازه

گرانی کالاها و ایستادن در صف‌های طولانی، امان مردم را بریده است؛ مردم خواستار پاسخ‌گویی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل تعزیرات به عنوان متولیان اصلی کنترل بازار هستند.