شیرازه

آغاز ۳۶ طرح درآمدزایی دهیاران در فارس

آغاز ۳۶ طرح درآمدزایی دهیاران در فارس

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استاندار فارس گفت: توسعه منسجم روستا در پرتو خودکفایی و کسب درآمد پایدار ممکن می‌شود.
یارانه هیچ‌کسی قطع نخواهد شد مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس مطرح کرد:

یارانه هیچ‌کسی قطع نخواهد شد

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس گفت: خرید از کالابرگ شرایط عدم انتفاع از یارانه برای شهروندان ایجاد نمی‌کند و یارانه هیچ‌کسی به‌خاطر کالابرگ قطع نخواهد شد.
واریز سود ۴۲.۵ هزار سهام‌دار هشت شرکت

واریز سود ۴۲.۵ هزار سهام‌دار هشت شرکت

سود جاری و سنواتی بیش از ۴۲.۵ هزار سهام‌دار از سوی هشت شرکت و به ارزش ۳۷۹ میلیارد تومان واریز شد.
دغدغه این روزهای کارگران قراردادی بر سر عیدی

دغدغه این روزهای کارگران قراردادی بر سر عیدی

علی‌رغم اینکه مطابق قانون، کارگران باید به تعداد روزهایی که کارکرده‌اند مستحق دریافت عیدی و سنوات باشند، ولی کارگرانی هستند که عید را بدون دریافت عیدی و سنوات و گاهی با معوقات حقوق سپری می‌کنند.
کاهش نرخ ارز شروع شده است رئیس‌کل بانک مرکزی:

کاهش نرخ ارز شروع شده است

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ ارز که به دنبال موضوعات سیاسی دچار نوسان شده بود شروع شده و حتماً به قیمت سابق بر می‌گردد.
  • ۱