کد خبر: ۱۵۷۶۴۸
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۱ - ۱۷ دی ۱۴۰۱
آخرین جزئیات بیمه بیکاری:

عیدی به بیمه شده بیکار تعلق نمی‌گیرد

اشخاص مسن مشمول قانون بیکاری که در هنگام بیکار شدن ۵۵ سال یا بیشتر سن و سابقه واریز ۱۰ سال حق بیمه دارند، قادر خواهند بود تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند و در ایام دریافت مقرره بیکاری، به شخص واجد شرایط عیدی تعلق نخواهد گرفت.
به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، بیمه بیکاری برای حمایت از کارگران و بیمه شدگانی است که به ‌صورت موقت و غیرارادی، کار و فعالیت شغلی خود را از دست می دهند و دولت‌ها برای حمایت از این اقشار، اقدام به پرداخت مبلغی تحت عنوان حقوق ایام بیکاری، متناسب با میزان سابقه کاری آن ها می‌کنند.

براساس قانون کار، شخص بیمه‌شده‌ای که بدون اراده و میل خود از کار بیکار شده، اگر بیمه‌ شده تامین اجتماعی، «بیکار موقت» محسوب شود یا به دلایلی مثل زلزله، سیل و آتش‌ سوزی بیکار گردد، قادر خواهد بود از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنید. لازم به توضیح است که کارگران فصلی نیز که در پایان فصل کار، از کار بیکار می شوند نیز مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت.

قانونگذار چه شرایطی را برای تعلق بیمه بیکاری، به افراد بیکار در نظر گرفته است؟

کارگران بیمه‌ شده در صورتی می‌توانند ماهانه مستمری بیمه بیکاری دریافت نمایند که دارای شرایط ذیل باشند:

    کارگران باید حتما به‌ صورت غیر ارادی بیکار شده باشند.

    کارگران بیکار شده نباید بازنشسته یا مستمری بگیر باشند

    کارگران بیمه شده پیش از بیکار شدن، حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشند.

    کارگران بیمه شده حداقل یک‌سال سابقه بیمه در آخرین کارگاه قبل از بیکار شدن را داشته باشند.

    کارگران بینه شده تبعه سایر کشورهای دیگر نباشند.

    کارگران بیمه شده نباید مستمری‌بگیر، بازنشسته یا ازکارافتاده کلی باشند.

    کارگران بیمه شده، یک سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه را داشته باشند.

    کارگران بیمه شده که به دلیل وقایعی مثل زلزله، سیل، آتش‌سوزی بیکار شده اند، نیازی به داشتن حداقل سابقه بیمه ندارند.


بیمه شدگانی که در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و خویش فرما قرار می‌گیرند مشمول بیمه بیکاری نیستند. کارگران فصلی چنان چه در اثنای فصل کار از کار اخراج شده و بیکاری آن ها توسط کار گروه فوق، غیرارادی تشخیص داده شود می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

کارگران شاغل در فعالیت هایی که ماهیت آن جنبه دائمی داشته و مطابق با قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده‌اند. با تشخیص کارگروه فوق درصورتی‌که در پایان قرارداد بیکار گردند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه هم داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند. درصورتی که بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از پایان دوران سربازی به محل کار خود مراجعه ولی کارفرما از استخدام مجدد او خودداری نماید، با احراز سایر شرایط قادر خواهد بود از مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید.

لازم است تاریخ درج شده در این نامه یک روز پس از پایان قرارداد و آخرین روز ذکر شده در لیست بیمه ارسال شده برای کارگر باشد.

چه مدت مستمری بیمه بیکاری به متقاضیان و پذیرفته شدگان پرداخت خواهد شد؟

مدت زمان پرداخت این مستمری، به سابقه پرداخت حق بیمه بستگی دارد. اما در مجموع مدت پرداخت آن برای مجردین از ۳۶ ماه و برای متاهلین از ۵۰ ماه بیشتر نیست. البته لازم به ذکر است که هیچ محدودیتی در تعداد دفعات استفاده از بیمه بیکاری برای کارگران و بیمه شدگان وجود ندارد.

سابقه پرداخت حق بیمه

آیا عیدی به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

استثناء: اشخاص مسن مشمول قانون بیکاری که در هنگام بیکار شدن ۵۵ سال یا بیشتر سن و سابقه واریز ۱۰ سال حق بیمه دارند، قادر خواهند بود تا زمان رسیدن به سن بازنشستگی از بیمه بیکاری استفاده کنند.


مبلغ متعلقه بابت مستمری بیمه بیکاری چگونه محاسبه می‌شود و در چه روزهایی از ماه واریز می شود؟

مقدار پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌ شده است که مطابق با تعداد افراد تحت تکفل او، تا ۴ نفر و هر نفر ١٠ درصد نیز قابل افزایش می باشد، البته مشروط بر آن‌که این مبلغ از حداقل دستمزد همان سال که توسط شورای عالی کار مشخص می گردد کمتر و از ٨٠ درصد حقوق بیمه‌شده بیشتر نباشد. ضمنا اشخاصی که از مستمری ازکارافتادگی جزئی استفاده می نمایند، می توانند همزمان از مقرری بیمه بیکاری نیز بهره‌مند گردند.

واریز مقرری بیمه بیکاری معمولا بین ۱۰ام الی ۱۵ام هر ماه به حساب اعلام شده از سوی بیمه شده به سازمان کار و امور اجتماعی واریز خواهد شد. اگر در این مدت واریزی از سوی سازمان صورت نگرفت، بیمه شده باید به شعب تامین اجتماعی مراجعه کرده و علت را جویا شود.

آیا به بیمه شده بیکار که مقرری بیکاری دریافت می کند، عیدی نیز تعلق خواهد گرفت؟

در این خصوص باید بیان کرد، که بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود و صندوق تامین اجتماعی موظف می باشد با دریافت حق بیمه مقرر که ماهانه از سوی کارگران و کارفرمایان پرداخت می شود، به کارگران بیمه‌شده ای که طبق مقررات این قانون به‌طور موقت بیکار می‌گردند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمایند.

در حالی که پرداخت عیدی از تکالیف کارفرما و به دلیل وجود رابطه اشتغال و مزدبگیری از سوی او پرداخت می‌شود. لذا در ایام دریافت مقرره بیکاری، به شخص واجد شرایط عیدی تعلق نخواهد گرفت.
در چه شرایطی مقرره بیمه بیکاری از سوی سازمان تامین اجتماعی قطع خواهد شد؟

در صورت وقوع موارد ذیل، مقرره پرداختی بیمه بیکاری به کارگر قطع شده و کارگر باید پس از قطع این مقرره نسبت به پرداخت حق بیمه خود از طریق کارفرمای جدید یا به صورت خویش فرما و غیره اقدام نماید.

    کارگر بیمه‌ شده دوباره به کار جدید اشتغال یابد.

    کارگر بیمه‌ شده از قبول شغل مشابه پیشنهادشده از سوی سازمان تامین اجتماعی خودداری نماید.

    کارگر بیمه‌ شده مستمری بازنشستگی دریافت نماید یا دچار ازکارافتادگی کلی گردد.

    مدت زمانی که بیمه بیکاری به شخص تعلق می‌گیرد، خاتمه یابد.

    کارگر بیمه‌ شده فوت نماید.

    کارگر بیمه‌ شده بدون علت موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی امتناع نماید.


چند نکته مهم درباره مقرری بیمه بیکاری

در صورتی که بیمه‌شده‌ای مطابق با مقررات قانون کار و رای صادره از مراجع حل اختلاف به علت کوتاهی در انجام وظایف محوله‌ یا نادیده گرفتن آیین‌نامه‌های انضباطی محل کار، توسط کارفرما اخراج شود، بیمه بیکاری به او تعلق نخواهد گرفت. در صورتی که بیمه‌شده با دریافت حقوق روزهای بلاتکلیفی خود، به کار بازگردد، باید کلیه مبالغ دریافت‌شده تحت ‌عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تامین اجتماعی عودت دهد.
  
اگر پس از پرداخت بیمه بیکاری به کارگر بیمه‌شده‌، معلوم شود آن شخص به‌صورت ارادی از کار ترخیص شده، فرد مذکور مکلف است تمامی حقوق دریافت‌شده را تحت عنوان مقرری بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید. اگر بیمه‌ شده بیکار، باردیگر به کار مشغول شود و به هر دلیل اشتغال مجددش را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع ندهد و مقرری ماهیانه بیمه بیکاری را دریافت نماید، باید دستمزدی که بابت بیمه بیکاری از زمان بازگشت به کار دریافت کرده را به این سازمان عودت دهد.

مقرری دریافت‌شده تحت عنوان بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی از مالیات معاف است. وابستگان تحت پوشش بیمه بیکاری درمانی عبارتند از: همسر، فرزندان اوناث به شرط عدم ازدواج و نداشتن شغل، فرزندان ذکور زیر ۱۸ سال، پسران بالای ۱۸ سالی که مشغول تحصیل هستند یا بنا بر تشخیص پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی محسوب می گردند، پدر و مادر در شرایطی که سن پدر بالای ۶۰ سال بوده، از کار افتاده کلی باشد و خرج زندگی او از طریق بیمه‌شده تامین شود به‌علاوه خواهر و برادر تحت تکفل با شرایط فرزندان موئث و مذکر.

انتهای پیام/ف
منبع: دانا
برچسب ها: شیرازه ، بیمه ، بیکاری
نظرات بینندگان