کد خبر: ۱۶۱۵۶۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۷ - ۱۰ آبان ۱۴۰۲
اخبار هواشناسی؛

روند صعودی بارش‌های پاییزی در کلان‌شهرها

بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی کشور، طی هفت روز گذشته منتهی به ۹ آبان در کشور به‌طور میانگین حدود ۰.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد و بیشتر کلان‌شهرها افزایش بارش را نسبت به بلندمدت تجربه کردند.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری«شیرازه»،بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی در پی فعالیت سامانه بارشی در کشور طی هفت روز گذشته منتهی به ۹ آبان، به طور میانگین ۰.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد این در حالی است که این میزان در بلندمدت ۳.۵ میلیمتر بود. میانگین بارش‌های ماه جاری ۰.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده اما میانگین بارندگی‌های بلندمدت ۴ میلیمتر است.

از ابتدای سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) نیز به طور میانگین ۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده و بارندگی‌های بلندمدت ۹.۸ میلیمتر بوده؛ بنابراین میزان بارندگی‌ها نسبت به بلندمدت ۲.۸ درصد کاهش داشته است.

میزان بارندگی در کلان‌شهرها

در کلان‌شهر اصفهان طی هفت روز گذشته ۱.۱ بارندگی ثبت شده است که نسبت به بارش ۰.۷ میلیمتری بلندمدت، ۰.۳ میلیمتر افزایش داشته است. این کلان‌شهر از ابتدای پاییز تاکنون نیز به‌طورکلی ۱.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که نسبت به بارش ۱.۹ میلیمتری بلندمدت ۰.۸ میلیمتر کاهش داشته است. باتوجه‌به اینکه طی سال گذشته در این بازه زمانی بارندگی ثبت نشده بود، میانگین بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۱.۱ میلیمتر افزایش داشته است.

شیراز نیز طی هفت روز گذشته حدود ۰.۱ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده است و نسبت به میانگین بلندمدت که ۱.۲ میلیمتر است، بارش ۱.۱ میلیمتر کاهش را نشان می‌دهد. میزان بارش در این کلان‌شهر از ابتدای فصل جاری تاکنون نیز ۰.۵ شده است؛ بنابراین نسبت به بارندگی ۴.۸ میلیمتری بلندمدت ۴.۳ میلیمتر کاهش دارد. بارش‌های سال جاری این کلان‌شهر نیز نسبت به سال گذشته که هیچ بارندگی دریافت نکرده  ۰.۵ میلیمتر بیشتر شده است.

اهواز طی هفت روز گذشته ۰.۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. این شهر در بلندمدت ۲.۳ میلیمتر بارندگی در این بازه زمانی داشته؛ بنابراین بارش‌ها طی هفت روز گذشته ۱.۸ کاهش‌یافته است. بارش‌های ۱.۷ میلیمتری اهواز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین۶.۱ میلیمتری بلندمدت  ۴.۳ میلیمتر کاهش را نشان می‌دهد البته به‌طورکلی این بارش‌ها نسبت به سال گذشته که هیچ بارندگی ثبت نشده است، ۱.۷ میلیمتر افزایش را ثبت کرده است.

کرج نیز جزو کلان‌شهرهایی است که طی هفت روز گذشته هیچ بارندگی دریافت نکرده و نسبت به میانگین بلندمدت به میزان ۱۲.۲ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. این کلان‌شهر از ابتدای فصل جاری نیز ۲۹.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرده و بارش‌های آن نسبت به بارش‌های ۲۹.۸ میلیمتری بلندمدت ۰.۷ میلیمتر کاهش‌یافته است. با وجود این کم‌بارشی‌ها نسبت به سال گذشته که این شهرستان ۵.۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرد، ۲۳.۶ میلیمتر افزایش بارش داشته است.

کلان‌شهر تهران طی هفت روز گذشته هیچ بارشی دریافت نکرده است. میزان بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۹.۲ میلیمتر و درواقع بارش‌های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت  ۹.۲ میلیمتر کاهش داشته است. کلان‌شهر تهران از ابتدای فصل جاری با بارش ۸.۸ میلیمتری نسبت به بارش‌های۱۸.۲ میلیمتری بلندمدت  ۹.۴  میلیمتر کاهش بارندگی ثبت کرده است این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی تهران ۱.۳ میلیمتر بارندگی داشت؛ بنابراین بارش در سال آبی جاری ۷.۵ میلیمتر افزایش‌یافته است.

تبریز طی هفت روز گذشته تنها ۰.۸ میلیمتر بارندگی دریافت کرده که در مقایسه با بارش ۷.۶ میلیمتری بلندمدت ۶.۸ میلیمتر افزایش داشته است. از ابتدای فصل جاری تا کنون نیز ۲۱.۹ میلیمتر بارندگی در این کلان‌شهر ثبت شده که در مقایسه با بارش ۲۰.۱ میلیمتری بلندمدت ۱.۸ میلیمتر کاهش داشته است این در حالی است که سال گذشته در همین بازه زمانی تبریز ۱۴.۶ میلیمتر بارندگی داشت؛ بنابراین بارش در سال آبی جاری ۷.۴ میلیمتر کاهش‌یافته است.

مشهد طی هفت روز گذشته تنها ۰.۱ میلیمتر بارش دریافت کرده است که در مقایسه با بارش ۲.۵ میلیمتری بلندمدت ۲.۴ میلی‌متر کاهش داشته است. این کلان‌شهر از ابتدای فصل جاری نیز ۹.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالی است که در بلندمدت  ۶.۵ میلیمتر بارندگی دریافت کرده؛ بنابراین میزان بارندگی‌ها در این بازه زمانی نسبت به بلندمدت ۲.۷ میلیمتر افزایش داشته است. این کلان‌شهر حتی در مقایسه با بارش‌های ۱.۴ میلیمتری سال گذشته نیز ۷.۸ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

انتهای پیام/
نظرات بینندگان