شیرازه

اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: شیراز
اذان صبح
۰۵:۱۳:۴۹
طلوع افتاب
۰۶:۳۳:۲۳
اذان ظهر
۱۲:۱۳:۵۹
غروب آفتاب
۱۷:۵۳:۴۸
اذان مغرب
۱۸:۱۰:۰۲