شیرازه

مژگان خساره: حس می کنم این قرآن است که حافظ من است، نه من حافظ قرآن هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

مژگان خساره: حس می کنم این قرآن است که حافظ من است، نه من حافظ قرآن

من خدا را معشوق خود در زندگی می دانم و قرآن را نامه عاشقانه او به من.
«روح الله مظفری»: مهم ترین ارزویم رسیدن روزی است که قرآن از این مهجوریت گرفتار شده رهایی یابد هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

«روح الله مظفری»: مهم ترین ارزویم رسیدن روزی است که قرآن از این مهجوریت گرفتار شده رهایی یابد

اگر عمیقا به این باور اعتقاد داشته باشیم که قرآن سخن خداست قطعا هیچ چیزی نمی تواند جای سخن گفتن با معبود را برای ما بگیرد .
تقسیم عادلانه ثروت، وظیفه امام جامعه است جلسه بیست و چهارم تفسیر قرآن استاد سیدعلی خامنه ای؛

تقسیم عادلانه ثروت، وظیفه امام جامعه است

متن پیش رو حاصل چند هفته خوانش و چند هفته خلاصه کردن متن کتاب شریف «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. در خلاصه‌سازی سعی بر این شد تا عبارات و جملات تغییر نکند تا فضا و حال و هوای سخنرانی حفظ شود. امید است تا خواندن خلاصه جلسات، شما را به سَمت خواندن اصل کتاب سوق دهد.
مریم توانی: عاقبت بخیری و روسفیدی در مقابل قرآن، آرزوی قلبی من است هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

مریم توانی: عاقبت بخیری و روسفیدی در مقابل قرآن، آرزوی قلبی من است

توفیق از جانب خداوند و پشتکار فرد، مهمترین عامل برای حفظ قرآن است.
از ولایت خدا تا ولایت طاغوت جلسه بیست و پنجم تفسیر قرآن استاد سیدعلی خامنه ای؛

از ولایت خدا تا ولایت طاغوت

متن پیش رو حاصل چند هفته خوانش و چند هفته خلاصه کردن متن کتاب شریف «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. در خلاصه‌سازی سعی بر این شد تا عبارات و جملات تغییر نکند تا فضا و حال و هوای سخنرانی حفظ شود. امید است تا خواندن خلاصه جلسات، شما را به سَمت خواندن اصل کتاب سوق دهد.
یهودی و مسیحیِ مسلمان تر از مسلمان جلسه آخر تفسیر قرآن استاد سیدعلی خامنه ای؛

یهودی و مسیحیِ مسلمان تر از مسلمان

متن پیش رو حاصل چند هفته خوانش و چند هفته خلاصه کردن متن کتاب شریف «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. در خلاصه‌سازی سعی بر این شد تا عبارات و جملات تغییر نکند تا فضا و حال و هوای سخنرانی حفظ شود. امید است تا خواندن خلاصه جلسات، شما را به سَمت خواندن اصل کتاب سوق دهد.
فاطمه عباسی: آرزو دارم که حافظ عامل نافعی برای قرآن باشم هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

فاطمه عباسی: آرزو دارم که حافظ عامل نافعی برای قرآن باشم

از آنجا که باید از نوه هایم نگه داری می کردم، زمان زیادی طول کشید تا قرآن را حفظ کنم.
«اسماء پاداش نیک»:  آرزو دارم قرآنی که حفظ می کنم، تنها لقلقه زبانم نباشد و در بطن زندگی و سرلوحه تمام کار هایم باشد هر روز با یک حافظ کل قرآن کریم؛

«اسماء پاداش نیک»: آرزو دارم قرآنی که حفظ می کنم، تنها لقلقه زبانم نباشد و در بطن زندگی و سرلوحه تمام کار هایم باشد

فکر می کنم قرآن به طور کلی در بین ما مهجور واقع شده و محصور به مکان و زمان خاصی نیست و علاوه بر متولیان مربوطه، مقصر همه ما هستیم که با کناره گیری لفظی و سبک زندگی از قرآن، باعث شدیم قرآن تنها یک کتاب مقدس صرفا بینمان باقی بماند! نه کتاب سبک زندگی، نه آموزش احکام و دینداری و اقتصاد و طبیعت و...
  • ۱