شیرازه

برچسب ها
نماینده استان فارس در شورای‌عالی استان‌ها:
نماینده استان فارس در شورای‌عالی استان‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، تکیه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در حوزه داخلی و بها دادن به تولید و تولیدکننده است؛ اما به‌شرط آنکه در حد شعار و حرف باقی نماند.
کد خبر: ۱۶۳۰۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱