کد خبر: ۱۰۷۴۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۱ - ۲۹ فروردين ۱۳۹۰
جنبش انقلاب 14فوريه با انتشار بيانيه‌اي تاكيد كرد، از آنجا كه در جديت مذاكرات شك و ترديدهايي وجود دارد، بنابراين جنبش انجام آن را پايمال نمودن خون شهداي انقلاب مي‌داند.

جنبش انقلاب 14 فوريه بحرين در پي ديدار بان كي مون دبيركل سازمان ملل متحد با خالد بن احمد آل خليفه و درخواست از وي جهت توقف سركوب انقلاب مردم بحرين و درخواست علي اكبر صالحي از مون جهت دخالت فوري براي توقف كشتار معترضين بحريني توسط رژيم آل خليفه و پاسخ به خواسته‌هاي آنان و درخواست از اتحاديه اروپا جهت محاكمه عاملان در اين جنايات از جمله شخص پادشاه بحرين بيانيه ذيل را منتشر نمود:

بدين وسيله مراتب تسيلت خود را بمناسبت شهادت "جواهر عبد الامير كويتان " دانشجوي بحريني كه در اثر ضرب و شتم شديد نيروهاي امنيتي دانشگاه بحرين از ناحيه سر آسيب ديد و پس از يك دوره بيهوشي جان به جان آفرين تسليم گفت، را به ملت صبور و قهرمان و مبارزه بحرين و خانواده داغدارش عرض مي‌كنيم.

و اما درباره گفتگو و مذاكره با رژيم آل خليفه:

پس از ماه‌ها سكوت سرانجام جامعه بين المللي لب به سخن گشود
پس از دو ماه سكوت بين المللي در برابر سركوب ددمنشانه و وحشيانه مردم بحرين به اتهام مطالبه حقوق بر حقشان و پس از مقاومت و ايستادگي در برابر نيروهاي نظامي و ارتش‌هاي اشغالگر و پس از حمايت‌هاي مردمي بين المللي و عربي و اسلامي از مردم بحرين كه خود را به صورت برگزاري تظاهرات و راهپيمايي‌هاي اعتراض آميز در برابر سفارتخانه‌هاي عربستان و بحرين و آمريكا و كاخ سفيد و دولت انگليس نمايان ساخت و پس از درخواست‌هاي مستمر و پي‌درپي از سازمان‌هاي بين المللي و آزادگان و شرافتمندان جهان براي نجات مردم بحرين از ظلم و ستم و كشتاري كه در آن واقعند، سرانجام با‌كي‌مون دبيركل سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا از رژيم آل خليفه خواستار توقف حملات و قتل عام و كشتار مردم بي‌دفاع بحرين و خروج فوري نيروهاي نظامي اشغالگر سعودي و انجام مذاكرات جامع و فراگير با تمام طرف‌هاي سياسي فعال در عرصه بحرين شد.

رژيم خليفه هيچ‌گاه در مذاكرات جدي نبوده و راه سركوب را پيش گرفته است

درحالي كه همه جهانيان مي‌دانند كه رژيم آل خليفه هيچ‌گاه خواستار مذاكره و گفتگو نبوده، بلكه در اين‌باره گزينه سركوب مردم و خواسته‌هاي برحق ايشان از راه‌هاي نظامي را برگزيده است كه تاكنون با وجود تمام راه‌هاي پيش گرفته شده، نتوانسته ولو براي اندكي هم به خواسته‌هاي خود دست يابد، اگرچه در اين راه حتي متوسل به كمك‌هاي نظامي خارجي نيز شده است.

تنها منطق حاكم بر رژيم سركوب و كشتار است

جنبش انقلاب 14 فوريه بار ديگر تاكيد مي‌كند، ‌رژيم آل خليفه هيچ‌گاه خواستار مذاكره و گفتگو نبوده و اين نيت و قصد خود را طي ماه‌هاي گذشته كه مدعي انجام مذاكره با معارضان بحريني بوده به اثبات رسانده و بسان سه دهه‌اي كه از حاكميت اين رژيم بر كشور مي گذرد، ثابت كرده تنها از منطق سركوب و قتل و كشتار مردم تبعيت مي‌كند.

اقدام سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا اثبات كننده بي‌گناهي ملت بحرين است

جنبش انقلاب 14 فوريه اعلام مي‌كند، اقدام سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا در درخواست از رژيم آل خليفه جهت پايان دادن به سركوب و قتل و كشتار ملت بحرين اثبات كننده بي‌گناهي و مظلوميت اين ملت بي‌دفاع است كه هم‌اكنون بيش از چندماه است در برابر تمام انواع سياست‌هاي سركوب اتخاذ شده مقاومت نموده و هم‌چنان بر تحقق خواسته‌هاي خود پافشاري و اصرار مي‌ورزد.

تاكيد سازمان ملل و اتحاديه اروپا بر احترام به خواسته‌هاي ملت بحرين

دبيركل سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا از سايت‌هاي خود با انتشار بيانيه‌هايي خواستار اتخاذ نهايت جوانب احتياط توسط رژيم آل خليفه در برخورد با تظاهركنندگان معترض بحريني و اعطاي آزادي‌هاي بيستر و احترام به حقوق بشر در تعامل و برخورد با آنها شده است.

استقبال از انجام مذاكره بر اساس شرايط ذيل:

جنبش انقلاب 14 فوريه بحرين از اين درخواست‌ها و پيام‌ها و از جمله درخواست انجام مذاكره و گفتگوي جامع و فراگير با معارضان و احترام به خواست ملت در انتخاب رژيم سياسي خود استقبال نموده و از طريق اين بيانيه مواضع خود را در برابر حوادث جاري در بحرين و وضعيت حاكم بر اين كشور اعلام مي‌كنيم:

يك: باوجدي كه درخواست دبيركل سازمان ملل متحد مبني بر انجام مذاكرات بسيار دير ارائه شد، با اين حال از آن استقبال مي كنيم.

دو: هر مذاكره و گفتگويي با رژيم حاكم پس از آزادي تمام زنداينان سياسي و مدافعان حقوق بشر و تعهد به توقف شكنجه و آزار و اذيت و تحت پيگرد قراردادن رهبران معارض و فرزندان برومند ملت بحرين و توقف خون و خونريزي صورت مي‌گيرد.

سه: عقب نشيني كامل و فوري نيروهاي نظامي اشغالگر سعودي و نيروهاي سپر جزيره از بحرين و توقف روند تعدي به مساجد و اماكن مقدسه و تخريب آنها.

چهار: پايان دادن فوري به قانون حالت فوق العاده و دادن اجازه به ملت جهت برگزاري راهيپمايي‌هاي مسالمت ‌آميز.

پنچ: محاكمه فوري عاملان جنايات اخير كه در راس آنها شخص پادشاه بحرين "حمد بن عيسي آل خليفه " و پس از آن خليفه بن سلمان نخست وزير و وزير داخلي و وزير دفاع قرار دارد.

شش: جنبش انقلاب 14 فوريه معتقد است، هيچ رابطه‌اي ميان دولت و ملت باقي نمانده و تمام راه‌هاي ارتباطي مسالمت آميز از اين حيث به بن بست رسيده است.

هفت: همدستي و توطئه‌چيني رژيم آل خليفه با نيروهاي نظامي بيگانه ملت بحرين را به اين باور رسانده است كه چنين رژيمي بي‌شك در كشور جايي ندارد.

هشت: پذيرش مذاكره با رژيم حاكم به معناي پذيرفتن مشروعيت و برحق بودن آن است و اين هيچگاه خواسته مردم بحرين نيست.

نه: رژيم آل خليفه با وجود تمام اين درخواست‌هاي بين المللي هم‌چنان به سركوب و قتل و كشتار و شكنجه مردم بحرين ادامه مي‌دهد كه در ذيل به برخي از اين موارد اشاره شده است:

1- هدف قرار دادن علما و رهبران معارض، بگونه‌اي كه اين رژيم هم‌چنان علامه شيخ محمد علي محفوظ دبيركل جمعيت عمل اسلامي (امل) را تحت پيگرد قرار مي‌دهد و از آنجا كه موفق به بازداشت وي نشده اقدام با دستگيري فرزندش حسن المحفوظ و همسر خواهرانش ياسين البصري و حسن محمد عيسى نمود.

2- حمله و غارت منزل شيخ عادل الجمري عضو شوراي امناي جمعيت عمل اسلامي توسط نيروهاي مزدور سعودي.

3- حمله به منزل شيخ عباس الصيرفي.

4- حمله به منزل استاد ابراهيم المدهون عضو شوراي جمعيت الوفاق و هنگامي كه بر وي دست نيافتند،‌ ده تن از اعضاي خانواده وي را بازداشت نمودند.

5- ممانعت از برگزاري مراسم تشيع و خاكسپاري و سوگواري براي شهداي اخير بحرين.

6- ربودن بيماران و مجروحان از بيمارستان‌ها كه در 8 مورد اين افراد ربوده شده به شهادت رسيدند.

7- خانواده‌خاي شهدا و پدران و مادران و فرزندان شهدا مذاكره با رژيم حاكم را پايمال نمودن خون شهداي خود تلقي نموده و به گفتگو مذاكره ا اين خونخواران رضايت نمي‌دهند.

اين درحالي است كه ما نيز به جدي بودن رژيم با توجه به سوابق گذشته در مذاكره و گفتگو ترديد داريم و به همين منظور از سازمان‌هاي بين المللي و در راس آنها سازمان ملل متحد مي‌خواهيم به فشارهاي خود جهت واداشتن رژيم آل خليفه به تن دادن به خواسته‌هاي ملت خويش ادامه دهد.

انتهاي پيام/16

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: