کد خبر: ۱۲۵۴۱۷
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۱۴ مهر ۱۳۹۷
مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی فارس گفت: بزرگراه جهرم- لار- بندرعباس ۵۳ کیلومتر طول دارد که ساخت ۴۰ کیلومتر آن در دست اجرا است و ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش شیرازه، جعفر زاهدی مدیر ساخت و توسعه راههای اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در گفتگو با خبرنگاران درباره پروژه‌های در دست اقدام، احداث و بهره‌برداری در حوزه راه استان گفت: فارس دارای دو اداره کل راه و شهرسازی فارس و لارستان است که ۲۴ شهرستان این استان تحت مجموعه راه و شهرسازی فارس قرار می‌گیرند. 

پروژه‌های بزرگراهی در دست اقدام، احداث و بهره‌برداری

بزرگراه‌های موجود در محدوده اداره کل راه و شهرسازی استان فارس هزار و ۳۸۰ کیلومتر است که ساخت ۹۷۳ کیلومتر بزرگراه در دستور کار قرار دارد که از این رقم ۵۴۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۲۴۳ کیلومتر نیز قرارداد برای ساخت دارند که با تکمیل پروژه‌های در دست ساخت، طول بزرگراه‌های استان به هزار و ۸۰۸ کیلومتر می‌رسد و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بزرگراهی استان در مجموع ۵۶ درصد است. 

بزرگراه شیراز- فسا- داراب- کهگم با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال، ۳۵۰ کیلومتر طول دارد که ۱۸۷ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۹۲ کیلومتر آن در دست اجرا قرار دارد، پیشرفت فیزیکی این پروژه ۵۹ درصد است. همچنین مراحل احداث ۷۱ کیلومتر از این بزرگراه تاکنون آغاز نشده است.

بزرگراه شیراز- جهرم ۴۵ میلیارد ریال اعتبار دارد که طول ۱۶۰ کیلومتر است و ۱۳۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۳۰ کیلومتر در دست ساخت قرار دارد که پیشرفت فیزیکی پروژه ۸۸ درصد است.

بزرگراه فسا- استهبان- نی‌ریز- قطرویه با اعتبار ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۲۰۰ کیلومتر طول دارد که ۱۰۸ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۳۴ کیلومتر آن در دست احداث قرار دارد که مراحل ساخت ۵۸ کیلومتر آن هنوز اجرایی نشده و پیشرفت فیزیکی پروژه ۶۱ درصد است.

بزرگراه شیراز- سپیدان- یاسوج به طول ۱۰۰ کیلومتر که ۶۸ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۷ کیلومتر آن در دست ساخت قرار دارد که احداث ۲۵ کیلومتر آن هنوز اجرایی نشده و پیشرفت فیزیکی پروژه ۷۱ درصد است. اعتبار در نظر گرفته شده برای این پروژه ۴۰ میلیارد ریال است.

بزرگراه جهرم- لار- بندرعباس ۵۳ کیلومتر طول دارد که ساخت ۴۰ کیلومتر آن در دست اجرا است و ۱۳ کیلومتر باقی‌مانده هنوز اجرایی نشده است. پیشرفت فیزیکی این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، ۲۰ درصد است.

بزرگراه مرودشت- درودزن ۷۸ میلیارد و ۷۵۰ میلون ریال اعتبار دارد و طول آن ۴۵ کیلومتر است که ۲۲ کیلومتر از آن به بهره‌برداری رسیده و ۲۳ کیلومتر باقی‌مانده در دست ساخت قرار دارد که پیشرفت فیزیکی پروژه ۴۷ درصد است.  

بزرگراه محور قدیم فسا- داراب به طول ۶۵ کیلومتر که ۳۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۱۷ کیلومتر آن در دست اجرا و ۱۸ کیلومتر آن اجرایی نشده است. پیشرفت فیزیکی این پروژه با اعتبار ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ۵۶ درصد است.

پروژه‌های آزادراهی در دست اقدام، احداث و بهره‌برداری

آزادراه شیراز- اصفهان به طول ۲۲۵ کیلومتر در هفت قطعه در دست ساخت است که پیشرفت کلی پروژه ۷۲ درصد است، هیچ کدام از قطعات تاکنون تکمیل نشده است. قطعه یک ۵۴ کیلومتر طول دارد که برای ۱۸ کیلومتر آن رویه بتونی انجام شده است.

قطعه 2 به طول پنج کیلومتر یک لایه آسفالت انجام شده که طول این قطعه ۳۰ کیلومتر است، روسازی قطعه سه به طول ۲۲ کیلومتر انجام نشده است.

قطعات ۴، ۵ و ۶ هر یک ۳۰ کیلومتر طول دارند که یک لایه آسفالت برای ۷ کیلومتر از هر کدام از آنها انجام شده است. 

قطعه ۷ به طول ۱۵ کیلومتر به مرحله آسفالت و روسازی نرسیده که ساخت تمام پروژه‌های آزادراهی بر عهده شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور است. 

پروژه‌های راه اصلی در دست اقدام، احداث و بهره‌برداری

طول راه‌های اصلی استان ۲ هزار و ۲۰۲ کیلومتر است که هزار و ۳۴۴.۵ کیلومتر براساس برنامه ششم توسعه و پیوست قانون برنامه و بودجه در دست اقدام است و هزار و ۲۷۷.۵ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۳۱۶ کیلومتر در دست اقدام است و قرارداد آنها بسته شده است. 

راه اصلی سورمق- اقلید- یاسوج به طول ۱۵۳ کیلومتر ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار دارد که ۶ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ کیلومتر در دست اجرا است که احداث ۱۰۷ کیلومتر آن اجرایی نشده و پیشرفت فیزیکی پروژه ۲۳ درصد است.

راه اصلی فیروزآباد- قیر- خنج با اعتبار ۳۴ میلیارد ریال، ۱۰۳ کیلومتر طول دارد که ۵۳ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۲۳ کیلومتر در دست اجرا است و احداث ۲۷ کیلومتر آن تاکنون اجرایی نشده که پیشرفت فیزیکی پروژه ۵۶ درصد است.

طول راه اصلی خشت- وحدتیه ۲۲ کیلومتر است که ۵ کیلومتر آن در دست احداث قرار دارد و ۱۷ کیلومتر آن اجرایی نشده که پیشرفت فیزیکی پروژه ۵ درصد است. 

راه اصلی فسا- جهرم- قیر با پیشرفت فیزیکی ۲۳ درصد، ۱۵۰ کیلومتر طول دارد که ۲۶ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۳۶ کیلومتر در دست ساخت است و ۸۸ کیلومتر آن تاکنون اجرایی نشده، اعتبار این پروژه ۸۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.

راه اصلی زرقان- قلات- خان زنیان با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال و پیشرفت فیزیکی ۱۸ درصد، ۸۷ کیلومتر طول دارد که ۱۷ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۲۰ کیلومتر آن در دست ساخت است و احداث ۵۰ کیلومتر آن اجرایی نشده است.

راه اصلی اسفند آباد- صفاشهر ۲۲ کیلومتر طول دارد که هم اکنون تمام این محور در دست ساخت است و این پروژه ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

راه اصلی گلکویه - دهکویه به طول ۳۰ کیلومتر که ۲۰ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر در دست ساخت است. این پروژه ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

راه اصلی شیراز- خرامه ۷۲ کیلومتر طول دارد که تمام این محور به بهره‌برداری رسیده و پیشرفت فیزیکی پروژه ۹۵ درصد است.

راه اصلی خرامه به بزرگراه استهبان- نی ریز با اعتبار ۱۳۵ میلیارد ریال، ۱۱۰ کیلومتر طول دارد که ۴۰ کیلومتر آن در دست ساخت است و احداث ۷۰ کیلومتر آن تاکنون اجرایی نشده که پیشرفت فیزیکی این پروژه ۲۰ درصد است.

راه اصلی کازرون- فراشبند- فیروزآباد با اعتبار ۴۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، ۱۵۶ کیلومتر طول دارد که ۵۳ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۳۵ کیلومتر در دست ساخت قرار دارد و مراحل ساخت ۶۸ کیلومتر آن تاکنون اجرایی نشده، پیشرفت فیزیکی پروژه ۴۵ درصد است.

راه اصلی ارسنجان- خرامه به طول ۱۳ کیلومتر که تمام طول محور در دست ساخت است و ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

راه اصلی نورآباد- مشایخ- خان زنیان با اعتبار ۶۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، ۸۱ کیلومتر طول دارد که ۸ کیلومتر آن در دست ساخت است و مراحل ساخت ۷۳ کیلومتر آن اجرایی نشده که این پروژه ۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  

راه اصلی داراب- ایج- استهبان (در محدوده سد رودبال) ۶۷ کیلومتر طول دارد که ۲۳ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۱۳ کیلومتر آن در دست ساخت قرار دارد و مراحل ساخت ۳۱ کیلومتر آن تاکنون اجرایی نشده است. این پروژه با اعتبار ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  

راه اصلی مرودشت- تخت طاوس- ارسنجان به طول ۶۳.۵ کیلومتر که ۶.۵ کیلومتر آن به بهره‌برداری رسیده، ۱۴ کیلومتر از این محور در دست ساخت است و ۴۳ کیلومتر تاکنون اجرایی نشده که پیشرفت فیزیکی این پروژه با ۱۲ میلیارد ریال اعتبار ۷ درصد است.

احداث محور زرقان- خانه زینان (کمربندی شمال شیراز) با ۱۵ میلیارد ریال در حال انجام است. 

تبدیل راه فرعی ارسنجان- کره‌ای- هرات به اصلی به طول ۸۵ کیلومتر که ۱۰ کیلومتر آن در دست ساخت است و ۷۵ کیلومتر آن اجرایی نشده است. پیشرفت فیزیکی این پروژه با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال، ۵ درصد است.

تبدیل راه فرعی بوانات- صفاشهر به راه اصلی با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال در حال انجام است. 

پروژه‌های راه روستایی در دست اقدام، احداث و بهره‌برداری

طول راه‌های روستایی استان ۱۰ هزار و ۶۱۷ کیلومتر است که ۵ هزار و ۷۸۷ کیلومتر آسفالته، هزار و ۳۱۶ کیلومتر شوسه و سه هزار و ۵۱۴ کیلومتر خاکی است. 

طول راه‌های در دست اقدام در بخش راه روستایی هزار و ۲۲۶ کیلومتر است و ۲۰۰ کیلومتر در دست مطالعه قرار دارد که پیشرفت کلی این پروژه‌ها ۳۲ درصد است. 

معماری راه‌ها

تاکنون برنامه خاصی تحت این عنوان نداشتیم اما سعی شده معماری در ساخت راه‌های اصلی و بزرگراهی رعایت شود تا محورهای استان منظر خوبی داشته باشند. 

تبدیل راه روستایی به فرعی

در طول ۳ تا ۴ سال گذشته در حدود ۳۵۰ کیلومتر راه روستایی به راه فرعی تبدیل شده است.

بهسازی راه‌ها

بهسازی محور سه راهی دولت آباد- زرین دشت با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به طول ۴۰ کیلومتر که ۱۶ کیلومتر آن در دست احداث است و ساخت ۲۴ کیلومتر باقی مانده آن اجرایی نشده که پیشرفت فیزیکی پروژه ۲۶ درصد است.

بهسازی راه اصلی ارسنجان- کره‌ای- مزایجان- بوانات با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال که ۹۰ کیلومتر طول دارد و ۱۱ کیلومتر آن در دست ساخت است که مراحل ساخت ۷۹ کیلومتر آن اجرایی نشده و پیشرفت فیزیکی این پروژه ۷ درصد است.

احداث تونل

تونل ۱۰۰ متری در محور نورآباد- مشایخ با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در دست احداث است. همچنین تونلی به طول ۲۶۵۰ متر نیز در محور اقلید به بهره‌برداری رسیده است. 

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: