کد خبر: ۱۳۴۶۰۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۱ - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
11 آذرماه روز شهادت سردار جنگل؛
میرزا کوچک خان جنگلی سردار غیوری است که تاپای جان مقابل استکبار ایستاد و نخستین جمهوری مردمی را در ایران پایه گذاری کرد.
به گزارش شیرازه، در سال ۱۲۵۷ هجری شمسی در محله استاد سرای رشت کودکی پا به عرصه وجود گذاشت که با ایستادگی مقابل استکبار و کشور‌های سلطه گر، آوازه جهان شد.

میرزا کوچک خان جنگلی روحانی مبارزی که برای استقلال کشور و نجات آن از شر بیگانگان نهضت بزرگی در شمال ایران ایجاد کرد.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

میرزا کوچک خان یکی از عناصر اصلی نهضت مشروطه

دکتر شایسته محقق و پژوهشگر گیلانی گفت: قبل از بررسی نهضت جنگل و مبارزات میرزا کوچک، باید نهضت مشروطه گیلان را مورد بررسی قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه میرزا کوچک شخصیتی بود که در نهضت مشروطه نقش اساسی داشت و جزء ۱۳ نفر عناصر اصلی این نهضت بود، افزود:میرزا چنان در نهضت مشروطه نقش آفرین بود که کنسولگری روسیه تزاری در رشت از دولت مرکزی ایران خواسته بود، میرزا را از گیلان تبعید کنند.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

میرزا کوچک با کمک رجال نوپای مشروطه نهضت جنگل را پایه گذاری کرد

دکتر شایسته محقق و پژوهشگر گیلانی با اشاره به اینکه میرزا یکی از رجال سیاسی علیه استکبار و ظلم در تاریخ پر افتخار کشور است، گفت: مبارزات این سردار بزرگ برای عدالت خواهی آنقدر ارزنده بود که آوازه آن در جهان شنیده می‌شود به طوری که، ادوارد برآند رایزن فرهنگی کنسولگری انگلیس در تبریز، در خاطرات و یادداشت‌های خود نوشته ایرانیان نهضت مشروطه را به راه انداختند و روسیه و انگلیس مانع نهضت مشروطه ایران شدند و میرزا کوچک خان توانست با کمک رجال نوپای مشروطه نهضت جنگل را در گیلان پایه گذاری کند.

وی افزود:نهضت جنگل نسبت به نهضت و جنبش‌های شیخ محمد خیابانی، رئیس علی دلواری و قیام کلنر محمد تقی برتری دارد، زیرا اهداف نهضت جنگل سلبی و ایجابی بوده است.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

اهداف نهضت جنگل

دکتر شایسته محقق و پژوهشگر گیلانی گفت: طرد بیگانگان (روسیه تزار و انگلیس)، استعمارستیزی و عدالت خواهی از مهمترین اهداف نهضت جنگل بوده است و میرزا می خواست یک حکومت ملی مبتنی بر مجلس و ملت (حکومت بر پایه مردم ) تشکیل شود.

وی افزود: در اهداف ایجابی میرزا دنبال آن بود که جنگ جهانی تمام شود و در ایران یک حکومت ملی ایجاد شود.

دکتر شایسته گفت: اصلاحات اراضی کشاورزی، از بین بردن بحث ارباب رعیتی، راه اندازی کارخانجات و سهیم شدن کارگران در سود سهام از مهمترین اهداف ایجابی جنبش جنگل بوده است.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

نهضت جنگل اهداف به زمین گذاشته نهضت مشروطه را دنبال کرد

دکتر شایسته محقق و پژوهشگر گیلانی گفت: طرح جمهوری در نهضت مشروطه مطرح شد، اما در نهضت جنگل نخستین جمهوری در ایران تعریف شد و میرزا کوچک خان توانست برای اولین بار جمهوری بر پایه مردمی را در کشور تشکیل دهد.

میرزا یک شخصیت مبارز منحصر به فرد و استکبار ستیز است که باید بیش از این به مردم معرفی شود

دکتر شایسته گفت: همه کسانی که در مورد نهضت جنگل نوشتند چه خارجی‌ها و چه ایرانی‌ها چه دوست داران میرزا و چه منتقدان میرزا همه در کتاب‌ها و خاطرات خود نوشتند میرزا یک شخصیت مبارز منحصر به فرد و استکبار ستیز است.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

وی افزود: در کتاب خاطرات یحیی دولت آبادی و عبدالله مستوفی که در زمان رضاخان جزو صاحب مجلسان دربار بودند ،در مورد شخصیت منحصر به فرد میرزا سخن می‌گویند و در نوشته‌های خود به صراحت آورده‌اند که میرزا کوچک خان جنگلی یک شخصیت مبارز منحصر به فرد و استکبار ستیز است.

این محقق و پژوهشگر گیلانی با بیان اینکه میرزا کوچک خان تلاش‌های ارزنده‌ای در راستای برقراری عدالت و مبارزه با استکبار داشته است، افزود: متاسفانه آنچنان که شایسته این سردار بزرگ است به مردم به ویژه نسل جوان شناسانده نشده است و متاسفانه فقط ۱۱ آذر ماه همزمان با سالروز شهادت این سردار استکبار ستیز یک فیلم قدیمی از میرزا کوچک خان پخش می‌شود.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

تبدیل کردن خانه میرزا به بنیاد پژوهشی

دکتر شایسته گفت: یکی از راه‌های معرفی میرزا کوچک ، تبدیل کردن خانه وی به بنیاد پژوهشی است.

این محقق و پژوهشگر گیلانی افزود: تبدیل کردن خانه میرزا به بنیاد پژوهشی و حضور پژوهشگران، محققان و صاحب نظران می‌تواند پلی میان بنیاد پژوهشگران و عامه مردم در راستای ترویج اهداف میرزا و تبیین هرچه بیشتر شخصیت این سردار باشد.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

تشکیل جنبش جنگل در یک موقعیت بحرانی

دکتر سلطانیان محقق و پژوهشگر گیلان گفت: جنبش جنگل در یک موقعیت بحرانی همزمان با جنگ جهانی اول تشکیل شد.

وی افزود:با وجود اینکه ایران هنگام جنگ جهانی اول اعلام بی طرفی کرده بود، اما کشور‌های متخاصم درگیر جنگ بدون توجه به این بی طرفی شروع به تاخت و تاز در خاک ایران کردند و به دلیل راس کار بودن دولت‌های ناتوان در کشور، ایران در نا امنی فرورفته بود؛ و میرزا که به تهران رفته بود با چند نفر از آزادیخواهان مشاوره می‌کند و به این نتیجه می‌رسد تا یک هسته جنبش تشکیل و از فشار‌های کشور‌های متخاصم کاسته شود.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

عوامل شکست جنبش ۷ ساله جنگل

وی با بیان اینکه مبارزه با استبداد، طرد بیگانگان، احیای استقلال کشور و احیای اهداف مشروطه از مهمترین اهداف نهضت جنگل بوده،گفت: عوامل شکست جنبش ۷ ساله میزا کوچک خان جنگلی، جنگ‌های پی در پی با انگلیس، نداشتن سلاح‌های خاص، مانع شدن از عبور سربازان انگلیسی از خاک ایران که این امر خود نیز موجب وقوع جنگ شهری و اشغال شهر به دست انگلیسی‌ها شد.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

همراهی دولت  وثوق الدوله باقوای متحد انگلیسی ،  جدایی رهبران بزرگ و همراه میرزا از جمله حاج احمد کسمایی که یکی از رهبران بزرگ جنبش جنگل بود و با تسلیم شدنش موجب شد نیرو‌های زیادی از میرزا جدا شود و همچنین تسلیم شدن دکتر حشمت در برابر نیرو‌های دولتی که جزو رهبران قدرتمند جنبش جنگل بود همگی از عوامل شکست جنبش جنگل به شمار می رود.

میرزا دنبال حفظ قومیت و ملیت بود

صدف جنگلی یکی از اقوام میرزا کوچک خان جنگلی گفت: میرزا دنبال حفظ قومیت و ملیت بود و در زمان خود عنوان بزرگترین مبارز ایران را از آن خود کرده بود.

وی با بیان اینکه میرزا از برادران پدر پدر بزرگم بود، افزود: پدرم از پدر بزرگش شنیده بود که میرزا با اینکه مبارزی شجاع بود و لقب جنگلی را داشت، اما زمانی که از جنگ بر می‌گشت با همه به ویژه کودکان بسیار رئوف و مهربان بود.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

عرضه اسناد جنبش جنگل در خانه میرزا کوچک خان

سیامک ایزدی، کارشناس راهنمای گردشگران در خانه میرزا گفت: مدت ۲ سال است زیر نظر سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت و با توجه به مناسبت‌های مختلف اسناد تاریخی از میرزا و نهضت ۷ ساله جنگل از جمله روزنامه ها ، دست نوشته ها ، سلاح‌های مبارزه ، عکس یاران و لوازم جنگی و اسناد تاریخی به نمایش عموم در می‌آید.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

میرزا سردار بزرگ زمان امروز غریب است

سجاد عزیز پور یکی از هنرمندان گیلانی که سال‌ها است با گریم میرزا نقش آفرینی می‌کند،گفت: استقلال مملکت به معنای کلمه و عدم دخالت اجنبی‌ها که شامل همه دولت‌ها بود از مهمترین اهداف میرزا بود و این سردار که آزادانه و مردانه در مدت ۷ سال با استکبار مبارزه و عنوان سردار زمان را کسب کرد، متاسفانه امروز کمی غریب است و باید بیشتر از این برای معرفی این سردار آزادیخواه تلاش کرد.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

وی افزود: امروز نیازمندیم که  فرهیختگان، مشاهیر، شهدا و بزرگان کشور خودمان که برای حفظ استقلال و مبارزه با استکبار از جان خود گذشتند را بیشتر معرفی کنیم و با اقتدار به نام والای آنان بنازیم.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

سجاد عزیز پور گفت: اگر امروز از کودکان و جوانان ما بپرسند و سوال شود قهرمان قصه شما کیست از بتمن، مرد عنکبوتی و بن تن حرف می‌زنند حتی برخی از مردان و زنان ما از جومونگ از افسانه‌ای بی پایه و بی اساس حرف می‌زنند که اینجا جا دارد، هنرمندان محققان و پژوهشگران کشور قهرمانان بزرگ تاریخ پر فراز و نشیب کشورمان را که مملو از بزرگ مردانی است که برای استقلال سرزمین عزیزمان  از جان خود گذشتند به نحو شایسته به مردم به ویژه نسل جوان معرفی کنند.

منشا حرکت میرزاکوچک خان صد در صد ایرانی اسلامی بود

اهمیت قیام میرزا تا به آنجا است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، منشا حرکت میرزاکوچک خان را صد در صد ایرانی اسلامی دانستند و فرمودند: میرزا ضمن مقابله با اجنبی در حفظ استقلال کشور کوشا بود و با تحرکات استبداد داخلی هم مبارزه می کرد.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

پیروی از آرمان‌های عدالت خواهی و استکبار ستیزی میرزا

میرزا در مدت ۷ سال در برابر ظلم دولت مردان زمان، سلطه گری انگلیس و روسیه تزاری ایستاد و سرانجام در سال ۱۳۰۰ هجری شمسی به شهادت رسید.
اگرچه میرزا کوچک خان شهید شد، اما جوانان دنباله روی آرمان‌های این سردار بزرگ کشور هستند.

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

میرزا کوچک خان جنگلی، نخستین پایه گذار جمهوری مردمی در ایران

۱۱ آذر هر سال برگی از تقویم پر افتخار کشور، به نام مبارزی استکبار ستیز " میرزا کوچک خان جنگلی " ورق میخورد ، میرزا کوچکی که حق طلبیش آن را تبدیل به سرداری بزرگ کرد و برای همیشه در تاریخ جاودان ماند.

 باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: