کد خبر: ۱۳۵۷۲۶
تاریخ انتشار: ۰۷:۵۸ - ۳۰ دی ۱۳۹۸
ریزش ها حکایت از آن دارد که بعضی نمایندگان فعلی مجلس درخط خدمت نبوده اند. ملاک حال فعلی افراد است  ودراین حالت، سوابق گذشته آنان بسیار تاثیر گذار است. اینکه در گذشته بعضی افرادچه کرده اند که دیگر نباید با حضور در مجلس تکرار کننده همان خطا ها باشند، بماند که جزو اسراری است که شورای نگهبان درپاکت های سربسته به آنان اعلام کرده ویا می کند. وقتی ما خودمان را صاحب قدرت می بینیم وانگار هرکاری بکنیم مر قانون است ، روزی روزگاری جلوی کارهایمان را سد می کنند . همین کاری که شورای نگهبان با بررسی سوابق افراد می کند نوعی برخورد با افرادی است که ذهنی شده اند وبه خیال خود قدرت مطلق هستند و باقی قضایا.

اگر به حوزه انتخابیه بعضی افراد مراجعه و مشکلات را بررسی کنیم می بینیم که همان مشکلات قدیمی، نخ نماشده ودوباره می توان با گردآوری یک تیم جدید به آنها استناد کرد . انتظاری که از رسانه های داخلی می رود ورود به همین داستان است ، داستانی که ماهیت بعضی را هویدا کند ، اما چه شد که رسانه ها قادر به انجام شرح وظایف قانونی خود نیستند.

مختل نمودن اقتصاد و رکود همه جانبه که در طرح وبرنامه بعضی عناصر داخلی قرارداشته ودارد، فشارهای وارده بربخش های مختلف اقتصادی ومعیشتی  را باعث می شود. این نوع فشار بدترین نوع ایجاد وابستگی به جریانات سیاسی حاضر است ، جریانی که استقلال را نه تنها از رسانه ها که از جریانات مستقل وتوسعه خواهانه والبته ضد فساد می گیرد.

 گاهی بعضی خیر خواهانه وبعضی از روی غرض رسانه ها را به باد انتقاد می گیرند ویک خط سیاسی را پرنگ می کنند و بدون درنظر گرفتن ابعاد خاص وتخصصی اداره رسانه ها در بعد اقتصادی ومعیشتی کارکنان ، به هر سو که دلشان می خواهد چنگ می زنند ، غافل از آنکه رسانه ها به عنوان یک کارگاه تولید اندیشه والبته ناظر از سوی افکار عمومی باید دارای خط فکری مستقل ، آزاد اندیشانه وپیگیر حقوق عام وخاص باشد ودر مواقع لازم به عنوان مطالبه گر حقوق ملت ، تذکر جدی رابه مجریان ویا جریانات انحرافی بدهد.

نقطه سر خط – کارهای بسیاری درخلاء نظارت ها روی زمین مانده است . گاهی زمان زیادی به بعضی عناصر در صف قانونگذاری واجرا فرصت داده شده تا شاید امور را ساماندهی کنند وگاهی بعضی افراد از این فرصت نه برای مردم که برای منافع خودشان سوء استفاده کرده اند. حالا باید بصیرت لازم را برای شرکت در انتخابات آینده داشته باشیم اما این شناخت از کجا وچگونه بدست می آید ، چراکه بعضی چون به خلوت  می روند آن کاردیگر می کنند.

پیشنهادی که دراین شرایط بنظر می آید وباید ارایه نمود گرفتن التزام مکتوب ازکاندیداهای نمایندگی مجلس به شعارهایشان است .درواقع از این افراد باید التزام گرفت که در یک مدت محدود چهار ساله موظف به انجام یک سری از تعهدات خود در راستای توسعه ملی واستانی هستند ودر چهار سال دوم به شرطی می توانند نامزد شوند واز آرای مردمی برخوردار باشند که کارنامه ی کوتاه ومیان مدت آنان گواهی بر به سرانجام رساندن بعضی امور داشته باشد. درواقع شرح عملکرد در کارنامه چهار ساله توجیهی برای حضور آنان در دورههای بعدی باشد نه اینکه به امور نمایندگی ملت به عنوان یک شغل دایمی نگاه کنند و با خرج عده ای خاص راهی مجلس شوند ودایم سنگ همان گروه خاص را به سینه بزنند.

یکی از علل عمده بی توجهی به آسیب های اجتماعی ، فقر واعتیاد ، تورم و بیکاری، واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی با هدف تعطیل تولید و وابستگی اقتصادی همین موضوع بدست آوردن کثرت آرای جعلی است. درواقع خریدن رای ازصف فقرا بدترین شیوه به مشارکت کشاندن آنان است.

نامزدهای دوره یازدهم وشاید نمایندگان آتی حوزه های انتخابیه بدانند با کسب اعتماد مردم وآرای مستقل باید راهی مجلس شوند ، آرای واقعی وبا بصیرت قابل خرید وفروش نیست . اگر نمایندگان در بدو ورود به مجلس ملزم به بررسی مشکلات ومعضلات جامعه شوند، مجلس در راس امور قرار خواهد گرفت واگر کسی دنبال قرار گرفتن روی سکوی پرتاب برای رسیدن به نقطه بالاتری وارد مجلس شود، آیندگان در مورد او قضاوت خواهند کرد . آنروز برخورداری از برگ عدم تایید صلاحیت به منزله شق القمر نخواهد بود.
فرزاد وثوقی – روزنامه نگاردریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: