به گزارش سایت خبری شیرازه به نقل از مرودشت نا، مردم مرودشت در شعب اخذ رای حاضر و در فرآیند رای گیری شرکت کردند.