کد خبر: ۱۳۹۱۹۲
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۴ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
اولین جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان ارشاء و ارتشاء در شرکت پخش فرآورده های نفتی مرودشت برگزار شد.
به گزارش شیرازه، اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات ٤٨ متهم پرونده رشاء و ارتشاء توسط مديران اسبق  شرکت پخش فرآورده های نفتی مرودشت  با حضور سه متهمين اصلي به صورت ويدئو كنفرانس از زندان شيراز در شعبه ١٠١ دادگاه كيفري دو شيراز به رياست قاضي محمد مهدي محمودي برگزار شد.

در آغاز اين جلسه رسيدگي كه که مطابق ماده 175 قانون آئین دادرسی کیفری به در راستای حفظ سلامت  افراد با توجه شویوع ویروس کرونا به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد  تعدادي از متهمين و وكلاي آنان نيز به صورت حضوري و با رعايت فاصله اجتماعي در دادگاه حاضر بودند حقوق قانونی متهمان توسط ریاست دادگاه یادآوری و كيفرخواست پرونده توسط نماينده دادستان قرائت و اتهامات به متهمین پرونده تفهيم شد.

این پرونده که متهمان ردیف های اول و دوم متهم آن به ارتشاء و دریافت رشوه و متهمین ردیف سوم تا سی وهفتم متهم به رشاء و پرداخت رشوه و همچنین تحصیل مال از طریق نا مشروع و متهمین ردیف های  سی و هشتم تا چهل هشتم آن نیز صرفاً متهم به رشاءو پرداخت رشوه می باشند از جمله پرونده های مهم استان به شمار می رود كه رسيدگي به آن ب ه صورت ویژه و تحت نظارت مقامات ارشد قضايي استان انجام می شود.

در ادامه این جلسه دادگاه سه متهم اصلي این پرونده از طريق ويدئو كنفرانس ضمن دفاع از خود به ارائه توضیح در محضر ریاست دادگاه پرداختند و وكلاي آنان نيز به صورت حضوري ضمن تقدیم لوايح دفاعي مستنداتی را در دفاع از موكلين خود به دادگاه تقدیم کردند.

رئیس دادگاه در پایان جلسه اول رسیدگی به  این پرونده و در پی اعتراض متهمین و وکلای آنان به قرارهای تأمین صادر شده گفت: قرار تأمين كيفري بايد متناسب با مجازات پيش بيني شده در قانون باشد و با توجه به دفاعيات و ادله موجود در پرونده و در نظر گرفتن حقوق بيت المال قرار هاي تأمين كيفري متهمين توسط داداه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

گفتني است با توجه به طولاني شدن دفاعيات متهمين و وكلاي آنان دادگاه با تجديد وقت ادامه رسيدگي را به جلسه آتي موكول كرد.


دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: