کد خبر: ۱۳۹۵۰۹
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۰ - ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
یادداشت وارده؛
بسمه تعالی
هر چند صحبت از مختصات مجلس انقلابی، نفسی می طلبد که در فضای شهید مدرس سلوک کرده باشد، اما از باب امر به معروف و یاد آوری رسالت سترگ نمایندگی، در این جریده و فرصت موجود مطالب را معروض می داریم. شکی نیست که بیانیه گام دوم انقلاب، پس از قانون اساسی، بالاترین سند عام و راهبردی نظام و پیام مقام معظم رهبری به مجلس یازدهم، خاص ترین سند و نقشه راه حرکت چهار ساله مجلس محترم است. نگارنده با تاسی جستن از دو سند مذکور، بر آن است تا مطالبی را جهت تشحیذ اذهان شریف نمایندگان مطرح نماید.

به زعم نگارنده مجلس کارآمد، مجلسی است که شاخص های ستوده شده تمامی ادوار مجالس گذشته را در خود داشته، منحای ضعف ها و کاستی های تمامی مجالس گذشته. این مجلس کارآمد، به روح جوانگرایی اهمیت داده و یکی از راه های سهل الوصول تحقق عدالت را توجه به این مهم می داند. نمایندگان عدالتخواه نیز باید مواظب این نکته باشند که نکند به مرور زمان روح عدالتخواهی رسوب کرده و جیفه دنیا زمینه تبخیر آرمانخواهی را فراهم آورد. کما اینکه در ادوار گذشته به وفور شاهد نمایندگانی بوده ایم که یا امروزه در دامن جهان غرب علیه انقلاب اسلامی قلم می زنند و مزد دریافت می دارند و یا آنکه همه دغدغه آنها در مجلس آن بوده که مبادا  آمریکا و اروپا از مجلس مایوس شوند.

مجلس یازدهم باید واقف باشد که به تعبیر شهید مدرس؛ نماینده دیندار کافی نیست که باید درد دین نیز داشته باشد. لذا مجلس، ماشین تولید مصوبه نبوده و نماینده مجلس نیز کارمند مجلس نخواهد بود. او شخصیتی است که هم باید صالح باشد و هم مصلح. بدون شک یک نماینده مجلس انقلابی در تراز نظام، ارزشمندتر از ۲۸۹ نماینده ای است که خدای نخواسته درد انقلاب را نداشته باشند. وقتی نظاره گر تاریخ گذشته فداکاری های این ملت علیه استعمار می شویم، می بینیم یکی از علت های اصلی مقاومت شهید میرزا کوچک خان این بوده که وی شاگرد شهید مدرس بود. تربیت معلمی چون مدرس باعث شد که چنین شخصی در برابر امپراطوری تا دندان مسلح روس ها بایستد. 

اکنون که لکوموتیو قانونگذاری در دومین سال از گام دوم انقلاب به ایستگاه یازدهم رسیده، این ملت عزیز، انتظارات انباشته شده و محقق نشده فراوانی دارند که تنها یک مجلس و دولت انقلابی مومن و جوان می توانند آن را محقق نمایند. رسالت سترگ مجلس یازدهم آن است که با گذر از مرحله نظام سازی، زیرساخت های جامعه سازی و تمدن سازی را تسهیل و با مبرا کردن مجلس از آفت های گذشته، سستی، مسامحه، تنبلی، سیاست زدگی،منفعت طلبی، قدرت پرستی و روز مرگی را از چهر مجلس زدوده و با طهارت اقتصادی و پاکدستی، کار کارشناسی و احیای عدالت اجتماعی بار دیگر مجلس در راس امور قرار گیرد. البته چه بسیار نمایندگان پاکدست، متعهد و آرمانگرا که در مجالس سابق منشا خدمات بوده اند، اما به لحاظ حساسیت و شان نمایندگی، اگر در طول ۴۰ سال گذشته تنها یک نماینده مسیر خیانت را طی کرده باشد، به لحاظ خطیر بودن این جایگاه، پذیرش آن ملال آور است.

لذا از نمایندگان محترم مجلس یازدهم انتظار می رود با پرهیز از مجادلات سیاسی و تسویه حساب حزبی، به فکر حل معیشت مردم و تغییر معنادار محیط اقتصادی و فرهنگی جامعه بوده که این مهم را می توان در صدر فهرست مطالبات مقام معظم رهبری در پیام به مجلس سرشماری کرد. از طرفی نباید در دام گذشته افتاده و انرژی خود را مصروف کارکرد مجلس سابق نموده که این مساله فرصت ها را زایل خواهد کرد، هر چند که آینده اینرسی ای از گذشته را در خود همراه دارد. 

نمایندگان مجلس باید بر این نکته واقف باشند که مردم ولی نعمت آنانند و این حدیث امام سجاد(ع) را همواره در وجود خود زنده نگه دارند که فرمود؛ شکر گزارترین شما در پیشگاه الهی کسی است که از زحمات مردم بیشترین قدردانی را بنماید. نمایندگان محترم مجلس جای دارد که ادبیات گفتمانی خود را تقویت و نطق های خود را جز در راستای حل معضل مردم و حمایت از رهبری نظام و ملت نسرایند و بدانند که کلمات از باروت قدرت انفجاری بیشتری داشته و هیچ گاه به اندازه زمانی که به خاطر آرمان های عالی شکست خورده اند، به پیروزی نزدیک نبوده اند. همانا اگر این مجلس خدای نخواسته بد عمل نموده و پشت به مقصد ملت گام بردارد،  آنچنان ضربه ای بر جمجمه انقلاب وارد خواهد آمد که ستون فقرات آن در هم خواهد شکست. در پایان این نکته را یاد آور می شوم که خود را از هر گونه تهمت مبرا نمایید که تهمت، دامن نامداران فراوانی را دریده است. آرزوی ملت و حقیر نگارنده سلامت، سعادت ابدی و عاقبت بخیری جمیع نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. 

من ا... توفیق
دکتر ناصر جوکار
۱۱ خردادما سال ۱۳۹۹

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: