کد خبر: ۱۴۰۶۱۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۲ - ۰۳ مرداد ۱۳۹۹
یک نماینده مجلس با اضافه کردن قسمت "شفافیت آرای من" بصورت داوطلبانه آرای خود را در مصوبات مختلف اعلام می کند.
 به گزارش شیرازه، سید احسان خاندوزی نماینده دوره یازدهم مجلس بصورت داوطلبانه اقدام به طراحی سایتی نموده و آرای خود را در مصوبات مختلف اعلام می دارد.(اینجا)
اقدام داوطلبانه یک نماینده مجلس برای اعلام شفافیت آرا
این اقدام مبارک می تواند الگوی خوبی برای سایر نمایندگان باشد. هر چند توقع مردم تصویب و قانونی شدن هر چه زودتر این موضوع در مجلس است.
اقدام داوطلبانه یک نماینده مجلس برای اعلام شفافیت آرا
 «سید احسان خاندوزی» منتخب تهران در مجلس یازدهم در روزهای نخست مجلس با انتشار صفحه نخست طرح شفافیت آرا نمایندگان در حساب کاربری توئیتری خود نوشته بود: «عهد کرده بودیم اولویت شفافیت آراء نمایندگان را پیگیری کنیم. با کمک همکاران نماینده، امروز طرح مذکور را رسما امضا کردم. امیدوارم که با سرعت در نوبت بررسی کمیسیون و صحن قرار گیرد. قرار است تحول را از مجلس شروع کنیم.»

 براساس  طرح «شفافیت آرای نمایندگان» ، هیئت رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرا هریک از نمایندگان را به جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به صورت شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد مردم امکان پذیر باشد.

متن کامل طرح «شفافیت آرای نمایندگان» به این شرح است:

مقدمه توجیهی:

با عنایت به منطق قانون اساسی بویژه اصل ۶۹ و رویه تصویب اصول آن در مشروح مذاکرات تصویب قانون اساسی در خبرگان سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ و تجارب موفق جهانی درباره شفافیت و با عنایت به اینکه عملکرد و رای وکیل نمی‌تواند از موکل پنهان باشد و با توجه به مطالبه عمومی مردم و تعهد اکثر نمایندگان مجلس یازدهم به مردم برای پیگیری موضوع و به دلیل نقش مهم شفافیت در مبارزه با فساد و وی‌ژه خواری و نظر به اینکه پیش از استفاده از سیستم الکترونیکی، آرای نمایندگان در جلسات علنی شفاف بوده است ماده واحده ذیل تقدیم مجلس می‌شود:

ماده واحده:

تغییرات ذیل در متن قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود:

۱- تبصره ذیل در ماده ۵، اضافه می‌شود:

تبصره ۳- نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون‌های مجلس را خواهد داشت.

۲- در ماده ۶۴، پس از عبارت "به اطلاع نمایندگان" کلمه "و مردم" اضافه می‌شود.

۳- در ماده ۱۱۹، تبصره ذیل اضافه می‌شود:

تبصره: هیئت رئیسه مجلس موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هریک از نمایندگان را به جز مصادیق بند ۳ ماده ۱۱۸ به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی بطور شفاف اعلام کند به نحوی که مشاهده و داده پردازی آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد.

گزارش حضور، غیاب، تاخیر و نیز ماموریت‌های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هرماه توسط هیئت رییسه مجلس به طور شفاف در سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.

۴- در ماده ۱۲۰ عبارت «هر یک از روش‌های دیگر اخذ رای» جایگزین عبارت «استفاده از دستگاه الکترونیکی یاقیام و قعود» می‌گردد.

۵- بند ۳ در ماده ۱۲۲ حذف می‌شود.

۶- تبصره ذیل در ماده ۱۲۲ اضافه می‌شود:

تبصره: در مواردی که حداقل پانزده نفر از نمایندگان درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه دهند، ابتدا بدون بحث نسبت به درخواست رای گیری می‌شود و در صورت تصویب، در اصل موضوع مورد درخواست رأی‌گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.

 دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: