کد خبر: ۱۴۰۸۱۸
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۸ - ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
محورهای یازده گانه بیانات مهم امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی با مردم منتشر شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خجسته عید قربان در سخنرانی زنده تلویزیونی با مردم سخن گفتند که نکات مهمی در صحبت های ایشان وجود داشت که تحلیل و بررسی هر یک از آنها می تواند وضعیت و آینده کشور را ترسیم کند. محورهای یازده گانه بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

مقدمه: تبریک اعیاد و تذکر و اشاره به برجستگی های ماه ذی الحجه
 دهه اول دهه بندگی
 دهه دوم دهه والیت
 دهه سوم با حادثه ای بزرگ مثل مباهله
 
1. کرونا
 
الف: پایبندی به پروتکلها
 تعبیر رهبر انقالب از ویروس کرونا به دشمن حقیر و خطیر و دلبستگیهایی که از مردم گرفته است. یکی از
دلبستگیهای آقا دیدار با مردم و گفت و شنود با آنها است.
 پایبندی رهبر انقالب به مصوبات ستاد کرونا و لغو دیدار با خدمتگزاران جبهه مقابله با کرونا که قرار بوده در روز عید قربان برگزار شود.
 
ب: جبهه های مقابله با کرونا
 
 جبهه های مقابله با کرونا:
 خط مقدم مبارزه کادر درمانی
 داوطلبان و جریان داوطلبی و جهادی خدمت
 کارها و اقدامات علمی
 جبهه کمک های مومنانه مردمی عالوه بر وظایف روتین دولت .
 حرکت های ایثارگرانه و نوع دوستی مردم ایران از همه جای دنیا پر رنگ تر و قابل توجه تر است.
 تاکید رهبر انقالب بر برگزاری گسترده دور دوم کمک مومنانه و استفاده از ظرفیت هیئات و اطعام ماه محرم
 یادآوری مجاهدتهای حاج قاسم و شهید ابو مهندس در ماجرای سیل و اشاره به پیوند دادن دو سوی مرز برای
مقابله با بحران سیل
 تاکید بر اقدامات علمی برای مقابله با کرونا و برکت های ناشی از آن و مثال شهید حسن باقری که بعد از ورود
به میدان جنگ به یک فرمانده طراح تبدیل شد.
 
۲. تحریم ها
 
 تحریم ها قطعا جنایت بزرگ است
 
اهداف از تحریم ها:
الف: هدف کوتاه مدت: به ستوه آوردن مردم
ب: هدف میان مدت: جلوگیری از پیشرفت کشور مخصوصا پیشرفت علمی
ج: هدف بلند مدت: ورشکست کردن دولت و کشور با متالشی کردن اقتصاد کشور
 
هدف جانبی از تحریم ها: قطع رابطه جمهوری اسالمی با جبهه مقاومت.
 توجه دادن به شکست قطعی اهداف دشمن با مثل "شتر درخواب بیند پنبه دانه" و "خواب آشفته"
 توجه دادن به اینکه بخشی از آسیبهای ناشی از تحریم نیست و از سو مدیریت هم هست.
 
3. تحریف
 
 تحریف واقعیت هم درباره داخل ایران و هم درباره خارج از ایران
دو هدف: الف: تضعیف روحیه مردم و ب: آدرس غلط دادن درباره راه حل تحریمها)
 
الف: تضعیف روحیه مردم
از ابتدای انقالب وجود داشته که به مردم القاء کند کار شما تمام است با جریان تبلیغی درباره اینکه قطع رابطه با آمریکا
مساوی با پایان شماست.
قوت ها را کامال سانسور می کنند و ضعف ها را صدبرابر می کنند تا جوان ها را از تحرک و پیشتازی بیندازند.
در بعضی افراد ضعیف در داخل اثر هم می کند و در برخی روزنامه ها هم منعکس می شود.
 
ب: آدرس غلط دادن: می خواهند آدرس غلط بدهند که راه نجات کوتاه آمدن است.
تحریم ها قابل عالج است اما قطعا عالج تحریم عقب نشینی مقابل آمریکا نیست
چرا؟ چون طبیعت متجاوز خواسته های مضاعف است
از تعطیلی هسته ای، تعطیلی توانمندی دفاعی و از بین بردن اقتدار منطقه ای... این تمام بشو نیست.
 هدف آمریکا از مذاکره منفعت خود آمریکاست.
 هدف آمریکا از مذاکره یک دوگانه است: فشار یا کنار گذاشتن توانایی های حیاتی.
 کسانی که این را نمی فهمند یا متوجه نمی شوند یا وانمود می کنند متوجه نیستند .
 هیچ انسان با شرفی زیربار این نمی رود.
 آدرس صحیح برای عالج تحریمها تکیه بر توانمندیهای داخلی و مدیریت جهادی است.
 دشمنی با استقالل کشور قدیمی است.
 از زمان امیر کبیر تا زمان ملی شدن صنعت نفت.
 تا امروز که برخی تعمدا مشابه محصوالتی که در داخل تولید می شود را وارد کرده اند.
 
نتیجه اینکه : اگر جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم هم شکست خواهد خورد.
 
۴ . تبدیل تحریم به فرصت خود اتکایی
هرجا ما تحریم شدیم و دشمن ما را از دسترسی منع کرد در همانجا خودکفا شدیم. مثل تولید هواپیمای جت آموزشی
کوثر و نهضت قطعه سازی خودرو که اتفاق افتاد. اینها مواردی است که چون محدود شدیم، خودکفا شدیم.
کارهای بزرگی که شده نشان از شکست تحریم هاست:
 مثل هزاران شرکت دانش بنیان
 توسعه های نظامی و توانمندی های شگفت انگیز دفاعی
 توسعه میادین نفتی و گازی مثل میدان پارس جنوبی و ستاره خلیج فارس
 طرح های عظیم احیای اراضی خوزستان و ایالم
 تمرین قطع ارتباط اقتصاد با نفت
 
۵ . دکترین ایران در ارتباط با دوستان (اشاره ی هوشمندانه به قراردادهای اخیر با چین و روسیه)
 دکترین ایران همکاری با دوستان منطقهای و جهانی است اما به دوستان خود هم تکیه به معنای وابستگی
نمیکنیم.
 تکیه ما به خدا و به خودمان است. مثل زمان جنگ که هم شرق مخالف ما بود و هم غرب.
 امروز هم از همه ظرفیت های دوستانمان استفاده می کنیم اما تکیه نه.
 
۶ .معطل نگذاشتن کشور به اقدام دیگران (اشاره به خیانت اروپا)
 معطل کردن کشور به خاطر وعده های دیگران اشتباه بزرگ است.
 مثل معطل گذاشتن کشور به اقدام اروپا
 اروپایی ها هیچ کاری نکردند
 اینستکس مضر و چرند بود
 حتی اینستکس هم عمل نشد
 
۷.معیشت مردم و اقتصاد کشور
 امروز معیشت مردم مشکل دارد و مردم مشکل اقتصادی دارند
 تاکید به رئیس جمهور و سایر مسئولین که الف: اقدامات فوری و ب: میان مدت را در دستور کار قرار بدهند.
 
الف: اقدامات فوری:
 مهار قیمتها و حفظ ارزش پول ملی که بانک مرکزی تالش های خوبی کرده است.
 برخورد با اقدامات سیاسی و امنیتی برای ضربه به ارزش پول ملی باید برخورد شود و مقابله شود.
 هدایت نقدینگی به تولید
 رفع موانع تحقق جهش تولید و تشکیل کارگروهی توسط سه قوه برای شناسایی موانع جهش تولید و رفع آن
 
ب: اقدامات میان مدت و اصالحات اساسی:
 اصالح ساختار بودجه
 اصالح نظام بانکی
 تقویت سرمایه گذاری در کشور که تضعیف شده
 بهبود فضای کسب و کار
 
۸ .الزامات آینده موفق
 برای تامین آینده نیاز به صبر و ثبات قدم داریم.
 مردم به خاطر ایمان و اعتمادی که به نظام دارند ثابت قدم هستند
 مسئولین هم باید صبر و ثبات را نشان بدهد
 
9 .دولت آینده و دولت فعلی
 دولت فعلی هر چه توانسته کار کرده
 برخی بخشها خوب کار کرده ولی راجع به همه بخشها نمی توان این را گفت.(گالیه تلویحی از ضعفها)
 ان شاهلل دولت تازه نفس آینده برای رفع مشکالت و پیشبرد اهداف کشور هم موثر خواهد بود.
 
10.زوال قطعی آمریکا
 فاصله طبقاتی
 تبعیض نژادی
   ۴۵  میلیون بیکار در آمریکا
 ناتوانی در مهار کرونا
 مدیریت اجتماعی ضعیف و وحشی گری پلیس که نمی توانند مانع کشتن مردم با شکنجه در خیابان شوند.
 انزوای آمریکا
 نظام کنونی آمریکا به دلیل فلسفه غلطی که دارد نهایتا از بین خواهد رفت.
 بزرگترین دشمن رژیم آمریکا مردم آن کشور هستند. دنبال دشمن نگردند.
 
11 .محرم
در برگزاری مراسم محرم معیار همان چیزی است که مسئولین بهداشتی بگویند. بنده مقیدم به این موضوع و از همه مداحان و منبری ها می خواهم مقید به مسائل و پروتکل های بهداشتی باشند.
 

دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: