کد خبر: ۱۴۱۰۴۷
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۷ - ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
خرداد ماه امسال ۹۸ درصد چک‌های برگشتی فارس به مبلغ ۶ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.
به گزارش شیرازه، خرداد ماه امسال در کل کشور حدود 7.9 میلیون فقره چک بـه ارزشی حدود 1544 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 1.2 درصد کاهش و از نظر مبلغ 13.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش 19.7 درصدی مبلغ چک‌های مبادله‌ای فارس

در استان فارس نیز دو هزار و 526 فقره چک مبادله‌ای (3.2 درصد کل چک‌های مبادله‌ای کشور) به مبلغ 51 هزار و 585 میلیارد ریال (3.3 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای کشور) مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.6 درصد و از نظر مبلغ 19.7 درصد افزایش داشته است.

در خرداد ‌ماه 50.3 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهـران (32.2 درصد)، اصفهان (10.4 درصد) و خراسان رضوی (7.7 درصد) مبادله شده است. از لحاظ مبلغ نیز 63.5 درصد از مبالغ چک‌های مبادله‌ای در سه استان تهران (51.1 درصد)، اصفهان ( 6.4 درصد) و خراسان رضوی (6 درصد) مبادله شده است.
کسری و فقدان موجودی ۶۵۴ میلیارد تومان از چک‌های مردم فارس را برگشت زد
خرداد ماه امسال در کل کشور بیش از 7 میلیون فقره چک به مبلغی بالغ بر 1358 هزار میلیارد ریال وصول شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 0.4 درصد و از نظر مبلغ 14.1 درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد گزارش 88.8 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای کشور و 88 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در خرداد ماه در استان تهران حدود 2.3 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 702 هزار میلیارد ریال وصول گردید و در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای به ترتیب به استان‌های گیلان (92.3 درصد)، البرز ( 90.5 درصد) و مازندران ( 90 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (81.9 درصد)، چهارمحال بختیاری (85 درصد) و کردستان ( 85.4 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای به ترتیب به استان‌های گیلان (91.4 درصد) البرز (90.7 درصد) و هرمزگان (90.4 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (78.6 درصد) سیستان و بلوچستان (80.2 درصد) و لرستان (80.8 درصد)  کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ شده در سایر استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش 19.8 درصدی مبلغ چک‌هایوصولی فارس

در استان فارس دو هزار و 225 فقره چک (88.1 درصد تعداد چک‌های مبادله‌ای) به مبلغ 44 هزار و 874 میلیارد ریال (87 درصد مبلغ چک‌های مبادله‌ای) وصول شده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 4.2 درصد و از نظر مبلغ 19.8 درصد افزایش داشته است.

چک‌های برگشتی

خرداد ماه امسال در کل کشور بالغ بر 881 هزار فقره چک به ارزشی حدود 186 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11.7 درصد کاهش و از نظر مبلغ 11.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور 11.2 درصـد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 12 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

افزایش 19 درصدی مبلغ چک‌های برگشتی در فارس

در استان فارس 11.9 درصد کل تعداد چک‌های مبادله‌ای (302 فقره چک) و 13 درصد کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای (6 هزار و 711 میلیارد ریال) برگشت خورده که نسبت به ماه گذشته از نظر تعداد 7.3 درصد کاهش و از نظر مبلغ 19.1 درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 269 هزار فقره چک به ارزشی حدود 87 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (18.1 درصد)، چهارمحال و بختیاری (15 درصد) و کردستان (14.6 درصد)  اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (7.7 درصد)، البرز (9.5 درصد) و مازندران (10 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای به خود اختصاص داده‌اند.


در ماه مورد بررسی استان‌های خراسان جنوبی (21.4 درصد)، سیستان و بلوچستان (19.8 درصد) و لرستان (19.2 درصد) بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای و استان‌های گیلان (8.6 درصد)، البرز (9.3 درصد) و هرمزگان (9.6 درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده‌اند.

خرداد ماه امسال در کل کشور حدود 858 هزار فقره چک ( 97.3 درصد تعداد چک‌های برگشتی) به مبلغ حدود 173 هزار میلیارد ریال (92.9 درصد ارزش چک‌های برگشتی) به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.

عدم وصول 98 درصد چک‌های برگشتی فارس به دلیل کسری و فقدان موجودی

در استان فارس 295  فقره چک (98 درصد چک‌های برگشتی) به مبلغ 6 هزار و 549 میلیارد ریال به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده و تنها 2 درصد چک‌های برگشتیبه دلیل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا یا مندرجات چک، مغایرت مبلغ حروفی با عددی چک، مسدود بودن حساب مورد نظر و مسدود بودن چک با شماره سری و سریال مرتبط برگشت خورده است.

آمار چک‌‌های برگشتی از آنجا حائز اهمیت است که افزایش یا کاهش آن میزان رکود در بازار و اقتصاد را نشان می‌دهد، شاخص چک‌های برگشتی شاخص خوبی از وضعیت اقتصادی کشور و نمادی برای اعتماد بازار است. وقتی رکود در بازار حاکم باشد کسانی که کالاهای خود را از طریق صدور چک خریداری کرده‌اند توانایی فروش کالا و پاس کردن چک‌ها را ندارند و در نتیجه چک آنها برگشت می‌خورد بنابراین هر چه رکود بر بازار شدیدتر باشد تعداد چک‌های برگشتی بیشتر است.

برچسب ها: فارس ، بودجه ، چک برگشتی
دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: