به گزارش سایت خبری شیرازه به نقل از مرودشت نا، تصاویر زیر طبیعت زیبای روستای نصرآباد را نشان می دهد.