کد خبر: ۱۴۲۸۰۴
جاده سیاخ دارنگون محور ترانزیتی محسوب می‌شود و به شهرستان‌های کوار، فیروزآباد، عسلویه و کوهمره سرخی منتهی می‌شود و به دلیل ناایمن بودن و وضعیت نامناسب، این مسیر به جاده مرگ تبدیل شده است.
عکاس: احمدرضا مداح
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۳
پایگاه تحلیلی خبری شیرازه؛ جاده سیاخ دارنگون محور ترانزیتی محسوب می‌شود و به شهرستان‌های کوار، فیروزآباد، عسلویه و کوهمره سرخی منتهی می‌شود و به دلیل ناایمن بودن و وضعیت نامناسب، این مسیر به جاده مرگ تبدیل شده است.
حضور عکاس و خبرنگار « شیرازه » به همراه  تعدادی از خبرنگاران و عکاسان خبری خبرگزاری های مختلف استان فارس در جمع اعضای شورای اسلامی روستاهای منطقه سیاخ دارنگون  مشکلات جاده ای این منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
تردد ادوات سنگین نظامی و کشاورزی و عرض کم جاده ای ،نبود علائم هشدار دهنده کافی در جاده ، تردد صاحبان  باغ شهری های موجود در منطقه و اهالی روستائیان و وجود ترافیک در جاده  کم عرض  ، نبود خط کشی جاده ای و دید کم راننده در شب از مشکلات عمده جاده ای مسیر سیاخ دارنگون - شیراز می باشد . اهالی محل از استاندار نماینده عالی دولت در استان فارس و فرماندار شیراز ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ، پلیس راهور ، اداره راه و شهرسازی ، اورژانس در خواست کمک برای حل این مشکل دارند .


حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
حضور خبرنگاران و عکاسان خبری و اعضاهای شورای اسلامی روستاهای اطراف در مسجد روستای « ایور » منطقه سیاخ دارنگون
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی و علائم کافی هشدار دهنده در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی  در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
کم عرض بودن و عدم خط کشی در جاده سیاخ دارنگون _ شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
پر حادثه بودن مسیر جاده سیاخ دارنگون - شیراز
عدم روشنایی جهت دید کافی راننده در هنگام رانندگی در شب
عدم روشنایی جهت دید کافی راننده در هنگام رانندگی در شب
عدم روشنایی جهت دید کافی راننده در هنگام رانندگی در شب 
عدم خط کشی در مسیر جاده ای سیاخ دارنگون - شیراز
عدم روشنایی جهت دید کافی راننده در هنگام رانندگی در شب عدم خط کشی در مسیر جاده ای سیاخ دارنگون - شیراز
کم عرض بودن جاده و عدم علائم هشدار دهنده و عدم خط کشی در جاده سیاخ دارنگون - شیرز
کم عرض بودن جاده و عدم علائم هشدار دهنده و عدم خط کشی در جاده سیاخ دارنگون - شیرز
دید کم راننده در عدم خط کشی در مسیر جاده ای سیاخ دارنگون - شیراز
دید کم راننده در عدم خط کشی در مسیر جاده ای سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیراز
نمونه تصادفات صورت گرفته در جاده سیاخ دارنگون - شیرازنظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: