کد خبر: ۱۴۴۱۰۴
قاب شهادت «شیرازه»؛
همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه الزهرا(س)، پیکر شهید گمنام دفاع مقدس پس از وداع مردمی در مسجد جامع آباده، پس از تشییع در دانشگاه آزاد این شهرستان آرام گرفت.
عکاس: احمدرضا مداح
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸
به گزارش سرویس چندرسانه‌ای شیرازه، همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه الزهرا(س)، پیکر شهید گمنام دفاع مقدس پس از وداع مردمی در مسجد جامع آباده، پس از تشییع در دانشگاه آزاد این شهرستان آرام گرفت.

 وداع،تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس آباده
وداع،تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس آباده
 وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
 وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
 وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
 وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
 وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
وداع با شهید گمنام در مسجد جامع آباده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده
تشییع و تدفین شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد آبا‌ده

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: