کد خبر: ۱۴۷۴۶۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۹ - ۱۸ خرداد ۱۴۰۰
انتخابات ۱۴۰۰؛
فرمانداری مرودشت در اطلاعیه ای اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان مرودشت را اعلام کرد.
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، فرمانداری مرودشت در اطلاعیه ای اسامی نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان مرودشت را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:
در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرهای مرودشت، خانیمن، سیدان، فاروق، زنگی آباد و رامجرد، می رساند اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی این شهرها به شرح زیر است.


مرودشت:
 
 -1 آقاي عباسعلي اتابكي مشهور به اتابكى فرزند عطاء كد نامزد 124
- 2 آقاي ابراهيم احدي فرزند زينل كد نامزد 125
- 3 آقاي رضا اميري فرزند شمشاد كد نامزد 146
- 4 آقاي محمدابراهيم اميني فرزند رحمت اله كد نامزد 147
- 5 آقاي رحمن برازجاني فرزند شكراله كد نامزد 149
- 6 آقاي پوريا بهرامي فرزند پرند كد نامزد 151
- 7 آقاي محمود جابري فرزند احمدقلي كد نامزد 157
- 8 آقاي محمدامين جيواد فرزند حجت اله كد نامزد 158
- 9 آقاي عليرضا چراغي فرزند يعقوب كد نامزد 159
- 10 خانم سيده فاطمه حبيبي فرزند سيدمصطفي كد نامزد 162
- 11 آقاي جمعه بخش حسيني فرزند جانعلي كد نامزد 164
- 12 آقاي ميثم حيدري فرزند حسين كد نامزد 168
- 13 آقاي حبيب خاني زاده فرزند ابوالفتح كد نامزد 171
- 14 آقاي غلامعلي خسرواني فرزند بهمن كد نامزد 172
- 15 آقاي اسماعيل خليفه فرزند ابراهيم كد نامزد 175
- 16 آقاي ايمان دانا فرزند مختار كد نامزد 178
- 17 خانم سميرا درستكار مشهور به رستگار فرزند صمد كد نامزد 179
- 18 آقاي آزاد ديندارلو فرزند مراد كد نامزد 181
- 19 آقاي محمد رستمي فرزند صفدر كد نامزد 184
- 20 آقاي حمداله رفيعي سهل آبادي فرزند عبداله كد نامزد 187
- 21 خانم پريسا رهنما فرزند محمدعلي كد نامزد 189
- 22 آقاي حامد زارع فرزند مظفر كد نامزد 192
- 23 آقاي حسين زارع فرزند اله يار كد نامزد 195
- 24 آقاي عيسي زارع مشهور به حميد فرزند اسحق كد نامزد 196
- 25 آقاي قاسم زارع فرزند برات كد نامزد 197
- 26 آقاي محسن زارع فرزند حق يار كد نامزد 214
- 27 آقاي محمد زارع فرزند حاصل كد نامزد 215
- 28 آقاي محمدهادي زارع فرزند كمال كد نامزد 217
- 29 آقاي نصراله زارع مشهور به دكتر زارع فرزند عوضكد نامزد 218
- 30 آقاي يزدان زارع فرزند حسينعلي كد نامزد 219
- 31 آقاي آرمان زارعي فرزند سياوش كد نامزد 242
- 32 آقاي مجتبي سهرابي فرزند حسين كد نامزد 252
- 33 آقاي محمد شريعتي فرزند علي كد نامزد 254
- 34 آقاي محسن شهرياري فرزند ساري كد نامزد 257
- 35 آقاي مهدي شهرياري فرزند قيصور كد نامزد 258
- 36 آقاي محمد شيرواني فرزند جليل كد نامزد 259
- 37 آقاي محمدرضا شيرواني مشهور به حاج محمد رضا فرزند كاكاجان كد نامزد 261
- 38 آقاي فرامرز شيري فرزند قلي كد نامزد 264
- 39 آقاي جواد صادقي فرزند عزيزاله كد نامزد 267
- 40 آقاي ابوذر صالحي فرزند اميرهوشنگ كد نامزد 268
- 41 آقاي روح اله صالحي فرزند فضل اله كد نامزد 269
- 42 آقاي بهمن صحت فرزند محمدحسين كد نامزد 271
- 43 آقاي وحيد علي پورحقيقي فرزند صفدر كد نامزد 274
- 44 آقاي محمدرضا عمادي فرزند جعفر كد نامزد 276
- 45 آقاي محمد فارسي مشهور به مهندس فارسى فرزند اسكندر كد نامزد 278
- 46 آقاي محمدهادي فرجي فرزند بهزاد كد نامزد 279
- 47 خانم فاطمه فلاحي فرزند نوراحمد كد نامزد 282
- 48 آقاي حميد قرباني فرزند منصور كد نامزد 287
- 49 آقاي پوريا كريمي فرزند بيژن كد نامزد 298
- 50 آقاي محمدصادق كريمي دوست مشهور به كريمى فرزند نعمت اله كد نامزد 412
- 51 آقاي افشين كشاورز فرزند عوضكد نامزد 415
- 52 آقاي رسول كشتكار فرزند محمود كد نامزد 416
- 53 آقاي محمدحسن كشت كار فرزند زياد كد نامزد 419
- 54 آقاي محمد گل محمدي عمله مشهور به محمد فرزند عباس كد نامزد 421
- 55 آقاي عليرضا مؤمني فرزند اميرعلي كد نامزد 424
- 56 آقاي اباذر محمدي مشهور به ابوذر فرزند حسين كد نامزد 425
- 57 آقاي آريا مختاري فرزند علي نقي كد نامزد 428
- 58 آقاي محمدامين مختاري مشهور به امين فرزند صفرعلي كد نامزد 451
- 59 آقاي مهدي مختاري مشهور به مهدي عطا فرزند عطاء كد نامزد 452
- 60 آقاي محسن مردانه فرزند علي قربان كد نامزد 456
- 61 آقاي بهمن مرداني فرزند برج علي كد نامزد 457
- 62 آقاي فردين مرداني فرزند علي كد نامزد 458
- 63 آقاي بهبود معصومي فرزند فرهاد كد نامزد 459
- 64 آقاي روح اله منصوري منش فرزند خسرو كد نامزد 461
- 65 آقاي امين نامي زاده فرزند ولي كد نامزد 464
- 66 آقاي زين العابدين نجفي مشهور به عابد فرزند حسن كد نامزد 469
- 67 آقاي مرتضي نعمت الهي فرزند فتح اله كد نامزد 474

سیدان:
1 - آقاي ابراهيم سجاديان مشهور به عيسى فرزند عسكر كد نامزد 16
2 - آقاي ابوذر سجاديان فرزند احمد كد نامزد 17
3 - آقاي اصغر سجاديان فرزند صادق كد نامزد 18
4 - آقاي ستار سجاديان فرزند سياه كد نامزد 19
5 - آقاي سيدمهرداد سجاديان فرزند سيدصفر كد نامزد 21
6 - آقاي عبداله سجاديان فرزند حسن كد نامزد 24
7 - آقاي ياسر سجاديان فرزند اسكندر كد نامزد 25
8 - خانم حديقه سجادي پور فرزند امراله كد نامزد 26
9 - آقاي غلامرضا سجادي فر فرزند محمود كد نامزد 27
10 - آقاي مسعود كاظمي فرزند داود كد نامزد 28
11 - آقاي بهزاد كلاهي فرزند جواد كد نامزد 29

رامجرد:

1 - آقاي سجاد جعفري مشهور به زارعى فرزند عطاءاله كد نامزد 16
2 - آقاي يداله زارع فرزند حجت اله كد نامزد 21
3 - خانم هما شيفته خاص مشهور به همايل فرزند محمدرضا كد نامزد 24
4 - آقاي ايمان كدخدائي گل مكاني فرزند محمد كد نامزد 25
5 - خانم سيده زينب ميراحمدي فرزند سيدذوالفقار كد نامزد 26
6 - آقاي محمدكريم نيك ذات فرزند حشمت اله كد نامزد 27

خانیمن:

1 - آقاي سعيد رنجبرخانيمني فرزند اخوت كد نامزد 17
2 - آقاي حميد شكوه خانيمني فرزند محمدباقر كد نامزد 19
3 - آقاي بيژن طالبي فرزند غلام كد نامزد 24
4 - آقاي مجيد غني زاده خوب مشهور به ثاني فرزند جواد كد نامزد 25
5 - آقاي عيسي كاوه فرزند علي محمد كد نامزد 28
6 - آقاي داريوش ميري خانيمني مشهور به موسى فرزند مروج كد نامزد29

فاروق:

1 - آقاي حشمت اله الواني فرزند قره كد نامزد 15
2 - آقاي جلال خليلي مشهور به نجف فرزند رحيم كد نامزد 16
3 - آقاي علي محمد رحيمي فرزند خسرو كد نامزد 17
4 - آقاي احمد زارع مشهور به حاج احمد فرزند عباسعلي كد نامزد 19
5 - آقاي داوود زارع فرزند بهزاد كد نامزد 21
6 - آقاي قاسم زارع مشهور به محمد فرزند هاشم كد نامزد 24
7 - آقاي كاظم زارع فرزند رحيم كد نامزد 25
8 - آقاي مسعود عظيمي فرزند علي كرم كد نامزد 28

زنگی آباد:
1 - خانم فرشته آزاده زنگي آبادي فرزند فرزاد كد نامزد 15
2 - آقاي سيدمحمود اورنگي فرزند سيدهاشم كد نامزد 19
3 - آقاي لهراسب بهروزي مشهور به حاجى فرزند اكرم كد نامزد 21
4 - آقاي غلامعباس كرمي فرزند علي كد نامزد 29
5 - آقاي سجاد مؤمني صفري فرزند حيدر كد نامزد 41
6 - آقاي عباس نصيري فرزند اسداله كد نامزد 45


انتهای پیام/س/ر
مطالب مرتبط
دریـچـــــــــــــــــــــه
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: