شیرازه

فوتونیوز؛ جمعه 13 تیر ماه 99:
تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از بهره برداری 1400 میلیارد تومان طرح آبرسانی و نیروگاهی در فارس تا قطع 24 ساعته گاز در برخی از شهرستان ها فوتونیوز؛ پنج شنبه 12 تیر ماه 99:

از بهره برداری 1400 میلیارد تومان طرح آبرسانی و نیروگاهی در فارس تا قطع 24 ساعته گاز در برخی از شهرستان ها

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از تکمیل ظرفیت بیمارستان های فارس تا افتتاح فاز نخست خط دوم آبرسانی به شیراز فوتونیوز؛ چهارشنبه 11 تیر ماه 99:

از تکمیل ظرفیت بیمارستان های فارس تا افتتاح فاز نخست خط دوم آبرسانی به شیراز

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از تعیین قیمت مرغ تنظیم بازار تا احتمال اجرای طرح جیره بندی آب در شیراز فوتونیوز؛ یکشنبه 8 تیر ماه 99:

از تعیین قیمت مرغ تنظیم بازار تا احتمال اجرای طرح جیره بندی آب در شیراز

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از فوت 155 در اثر مبتلا به ویروس کرونا در فارس تا واکنش پاک فطرت نماینده مردم شیراز به سوال خبرنگار در خصوص شفافیت رای تاجگردون؛ به شما ربطی نداره! فوتونیوز؛ شنبه 7 تیر ماه 99:

از فوت 155 در اثر مبتلا به ویروس کرونا در فارس تا واکنش پاک فطرت نماینده مردم شیراز به سوال خبرنگار در خصوص شفافیت رای تاجگردون؛ به شما ربطی نداره!

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از آتش سوزی ترانس و قطع برق در شیراز تا ورود جدی سران قوا در گرانی فوتونیوز؛ جمعه 6 تیر ماه 99:

از آتش سوزی ترانس و قطع برق در شیراز تا ورود جدی سران قوا در گرانی

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از ذخیره برنج کافی در فارس تا جانباختن دو نفر در تصادف مرگ بار فوتونیوز؛ پنج شنبه 5 تیر ماه 99:

از ذخیره برنج کافی در فارس تا جانباختن دو نفر در تصادف مرگ بار

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از نبود آب در منطقه بیرم تا کشف و ضبط 137 شی عتیقه و بدل در فارس فوتونیوز؛ چهارشنبه 4 تیر ماه 99:

از نبود آب در منطقه بیرم تا کشف و ضبط 137 شی عتیقه و بدل در فارس

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.
از کشف پارکینگ 20 میلیاردی خودرو در شیراز تا کسب ریاست دو کمیسیون مجلس توسط دو نماینده فارس فوتونیوز؛ یکشنبه 01 تیر ماه 99:

از کشف پارکینگ 20 میلیاردی خودرو در شیراز تا کسب ریاست دو کمیسیون مجلس توسط دو نماینده فارس

تصاویر با شما سخن می گویند؛ می‌خواهیم با بخش خبری «فوتونیوز»، مقامات با شما در قالب عکس سخن بگویند.