شیرازه

آرشیو نظرسنجی
آیا با شرایط فعلی شهر شیـــراز، با اجرای طرح محدودیت ترافیک موافقید؟
بله
23.46%
خیر
76.54%
تعداد کل آراء : 908