شیرازه

آرشیو نظرسنجی
بهترین کاری که استاندار فارس بعد از مخالفت با تشییع شهدای گمنام باید انجام دهد چیست؟
عذرخواهی
9.53%
استعفا
54.38%
پیوستن به صف مردم و شرکت در تشییع شهدا
13.94%
اصرار بر نظر قبلی خود
22.14%
تعداد کل آراء : 3012