شیرازه

آرشیو نظرسنجی
پیروزی کدام گفتمان سیاسی راه برون رفت از مشکلات موجود شوراهای شهر و روستا است؟
جریان موسوم به اصولگرایی
22.45%
افراد مستقل سیاسی
14.29%
جریان موسوم به اصلاح طلب
28.57%
طیف موسوم به تکلیف گرایان، عدالت خواهان و گفتمان انقلاب
34.69%