شیرازه

آرشیو نظرسنجی
کدام گفتمان می تواند راه را برای پیروزی ملت ایران بر مشکلات هموار کند؟
گفتمان مقاومت و ایستادگی
73.68%
گفتمان سازش و تسلیم
26.32%