شیرازه

آرشیو نظرسنجی
اولویت دولت آقای روحانی چه باید باشد؟
رفع مشکلات معیشتی
31.05%
ایجاد اشتغال
18.05%
کنترل بازار و گرانی ها
29.96%
توسعه فضای سیاسی
13.72%
رفع مشکلات فرهنگی
7.22%