حکم شهردار منتخب شورا شهر شیراز در چه صورتی تایید خواهد شد؟/ اسکندرپور محتمل ترین گزینه جایگزین معافیان
حکم شهردار منتخب شورا شهر شیراز در چه صورتی تایید خواهد شد؟/اسکندرپور محتمل ترین گزینه جایگزین معافیان
به گزارش شیرازه، با بالا گرفتن احتمال عدم تایید معافیان«بزرگ اصلاح طلبان استان فارس» به عنوان شهردار شیراز گمانه زنی ها برای انتخاب گزینه های جایگزین وی آغاز شده است.
حیدر اسکندر پور که پیش تر توانسته بود به جمع پنج کاندیدای نهایی اعضا منتخب شورای شهر شیراز راه یابد گزینه جایگزین معافیان خواهد بود.

پیگیری های شیرازه حاکی از آن است که هر چند برخی از اعضاء شورای شهر و نمایندگان شیراز از منع قانونی تکیه معافیان به کرسی شهرداری شیراز مطلع هستند اما تلاش و اصرار دارند تا وزارت کشور، حکم معافیان را به عنوان شهردار شیراز صادر کند. 
برخی از حامیان معافیان نیز طی دو هفته گذشته با انواع ترفندها از جمله اعلام دروغین صادر شدن حکم وی از سوی وزارت کشور و رسانه ای کردن آن و ایجاد کمپین به اصطلاح مردمی سعی دارند تا وزارت کشور و مسئولان نظارتی را در مقابل افکار عمومی قرار دهند.
وزارت کشور نیز با توجه به عدم تایید نهاد های نظارتی تاکنون از امضا و ابلاغ حکم معافیان امتناع کرده است.
گفته می شود ظاهرا تصدی معافیان بر مدیریت شهری شیراز تنها در صورتی خواهد بود که رئیس دولت فراتر از قانون و جواب استعلام نهاد نظارتی دستور صدور حکم معافیان را به وزیر کشور صادر کند.