طرح جدایی سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه به جریان افتاد

به گزارش شیرازه، فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران گفت: طرح نظارت‌پذیر کردن سازمان زندان‌ها توسط نمایندگان مجلس کلید خورده و تا اینجا بیش از بیش از 40 نماینده آن را امضا کرده‌اند. اینكه در فاصله كوتاهی دو نفر در زندان اوین خودكشی كنند، سؤال‌برانگیز است. اگر به سرانجام رسیدن این طرح تنها دستاورد كمیته بازدید از زندان اوین باشد، خودش دستاورد مهم و بزرگی است. اگر این اتفاق بیفتد هم كار قوه قضاییه سبک‌تر می‌شود و هم كار نماینده‌های مجلس برای نظارت راحت‌تر خواهد شد. به علاوه در بعد بین‌المللی هم كه تبلیغات منفی درباره این موضوع علیه ایران می شود، اثرگذار خواهد بود و وجهه خیلی بهتری برای ایران به دنبال خواهد داشت./روزنامه سازندگی