شایعه‌بزرگ‌نقل‌وانتقالات‌اروپا/مبادله‌اوزیل‌وایسکو!
به گزارش شیرازه، این روزهابا توجه به نزدیک شدن به پنجره نقل و انتقالات زمستانی، شایعات فراوانی در دنیای فوتبال و مستطیل سبز به گوش می‌رسد.

یکی از این شایعات، مبادله ایسکو و اوزیل است.

ستاره آلمانی آرسنال این روزها مورد توجه اونای امری سرمربی توپچی‌ها قرار ندارد و خروج او در پنجره نقل و انتقلات زمستانی محتمل به نظر می‌رسد.

اوزیل پیش از این در رئال حضور داشت و با انتقالی 45 میلیون پوندی راهی لندن و تیم آرسنال شد. با توجه به علاقه باشگاه‌های بزرگ اروپایی به ایسکو، از جمله آرسنال احتمال دارد مبادله این دو ستاره فوتبال جهان شکل بگیرد.فارس