لاله اسکندری رستورانش را در شیراز تعطیل می کند
 
 به گزارش شیرازه، گمان می رفت این فعالیت خانم بازیگر برای پرسود باشد اما ظاهرا اوضاع برای او به کام نبوده است.
گفته می شود این رستوران تا قبل از ماه مبارک رمضان تعطیل و پرونده اش در شیراز بسته می شود.