با هدف شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی مدیر کل تامین اجتماعی فارس استعفا کرد
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی فارس عبدالکریم نباتی که سابقه قریب به هفت سال مدیریت تامین اجتماعی فارس را در کارنامه مدیریتی خود دارد از سمت خود استعفا داد. در این گزارش آمده است : هدف از استعفای نباتی  ، شرکت در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی شهرستان شیراز است. 
بر پایه همین گزارش ، استعفای عبدالکریم نباتی از سوی محمد حسن زدا ؛ سرپرست سازمان تامین اجتماعی پذیرفته شده است. 
 در متن استعفای نباتی خطاب به بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران  و شرکای اجتماعی تامین اجتماعی آمده است:    اکنون تصمیم دارم با شرکت در انتخابات پیش رو تجربیات این سال ها را -که در کنار بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران عزیز استان فارس سپری شد- در سنگر ارزشمند مجلس شورای اسلامی به اشتراک بگذارم و بر پایه تکلیف و تعهداتی که این قشر شریف برگردنم نهاده، قدم در راه احقاق حقوق ایشان و خدمت به مردم شریف شهرستان شیراز بگذارم.