با متخلفان تورهای گردشگری برخورد می شود
به گزارش شیرازه، محمد کاظم بهادری‌پور مسئول نظارت بردفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی اداره کل میراث فرهنگی فارس گفت: به منظور رعایت حقوق شهروندان و مسافران، حمایت از بخش های خصوصی فعال دارای مجوزگردشگری و سالم سازی امر سفر؛ طی هماهنگی به عمل آمده با مقامات قضایی استان با افرادی که بدون اخذ مجوز اقدام به فعالیت درزمینه ثبت نام واجرای تورهای گردشگری به ویژه طبیعت گردی و تورهای زیارتی می نمایند برخورد قاطع صورت می گیرد.

وی افزود: این افراد و به ویژه افرادی که درفضاهای مجازی به تبلیغات خود ادامه می دهند با کمک دیده بانان فضاهای مجازی شناساسی  و فرا خوانده می شوند و درصورت ادامه فعالیت به مراجع قضایی معرفی می شوند.

بهادری پور ادامه داد: برخی از این افراد ممکن است به قوانین و مقررات آشنایی نداشته  و ازروی  ناآگاهی دراین حیطه ورود کرده اند که در مرحله نخست با اخذ تعهد مبنی برعدم ارتکاب مجدد به تخلف مورد خطاب قرار گرفته ودرصورت تکرار فعالیت، توسط مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.

مسئول نظارت بر دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردی اداره کل میراث فرهنگی فارس اضافه کرد: برگزاری تورهای تخصصی طبیعت گردی می بایست صرفاً توسط دفاتر مسافرتی مجوزدار و بااستفاده از راهنمایان مجرب صورت گیرد که متاسفانه گاها افرادی بدون تخصص و مهارت لازم و فاقد مجوز به ویژه در فضاهای مجازی اقدام به تبلیغ درزمینه برگزاری تورهای طبیعت گردی یک روزه  می نمایند و مردم نیز بدون توجه به نداشتن مجوز این تورها، در آن شرکت می کنند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر شاهد مراجعه افرادی به ویژه قشر جوان هستیم که به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی و پایین بودن کیفیت خدمات و عدم پایبندی مجریان تور به تعهدات خود، از این تورها شکایت می نمایند.

وی با تاکید بر اینکه راهنمایی گروه های طبیعت گردی و کوهنوردی از امور بسیار حرفه ای و مهم است تصریح کرد: افراد فاقد مجوز و مهارت، گردشگران را به مکان های پرخطر درمسیر رودخانه ها و کوه ها برده و بدون رعایت مسائل ایمنی مسافران،  منجر به  رخ دادن حوادث تلخ شده اند و درزمان بروز حادثه هیچ حمایتی از افراد آسیب دیده انجام نمی دهند.

بهادری پور خاطر نشان کرد: عموم همشهریان و علاقمندان به سفر و به ویژه طبیعت گردی، می بایست درهنگام خرید تور، از مجوزدار بودن آن اطمینان حاصل نمایند و اقدام به انعقاد قرارداد در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز نمایند.

گفتنی است: فهرست دفاتر و شرکت های گردشگری مجوز دار در سایت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس به نشانی farschto.ir درج گردیده است. همچنین تلفن رسیدگی به شکایات نیز 32244067   می باشد.