اهدا نشان پهلوانی از سوی پهلوان خلیل عقاب به استاندار فارس
به گزارش شیرازه، استاندارفارس با بیان اینکه قانونگذار تا کنون چگونگی کمک های مالی به حوزه ورزش را مشخص نکرده و در بودجه ها اشاره ای به آن نشده است، افزود: این شرایط سبب شده هر مقام مسئولی با موانع جدی برای کمک به ورزشکاران مواجه شود و این اقدامات به صورت مقطعی و با روش های غیر مستقیم یا از طریق بخش های غیر دولتی انجام شود.

وی ادامه داد: بی تردید فراهم کردن بسترهای قانونی نه تنها به رفع مشکلات کنونی منجر خواهد شد، بلکه با ایجاد جایگاه مشخص قانونی خدمت به آیندگان نیز محسوب می شود.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه ایجاد این فضاهای قانونی باید از سوی متولیان ورزش و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود ، اظهار کرد: تصویب لوایح و طرح های مورد نیاز  در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ این مصوبات منابع تامین اعتبار آنها را مشخص خواهد کرد.

وی در باره رفع مشکلات مسکن ورزشکاران و قهرمانان ورزشی استان نیز پیشنهاد داد با تشکیل تعاونی مسکن ورزشکاران زمینه استفاده از زمین های دولتی و تسهیلات قانونی فراهم شود.

دکتر رحیمی همچنین خاطرنشان کرد: هر یک از قهرمانان ورزشی که قصد باشگاه داری و تاسیس مجموعه های ورزشی را دارند می تواند از زمین های دولتی دارای کاربری ورزشی و همچنین فضاهای ورزشی موجود و تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار داده می شود استفاده کنند.
استاندار فارس همچنین در این دیدار به بررسی مشکلات قهرمان قدیمی شهر شیراز، آقای خلیل عقاب و راهکارهای رفع این مشکلات پرداخت و در پایان نیز نشان پهلوانی از سوی این پیشکسوت به دکتر رحیمی اهدا شد.

اهدا نشان پهلوانی از سوی پهلوان خلیل عقاب به استاندار فارس

اهدا نشان پهلوانی از سوی پهلوان خلیل عقاب به استاندار فارس