اهدای عضو، آخرین درس معلم فسایی
به گزارش شیرازه، مسئول هماهنگی اهداء عضو دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با فداکاری خانواده نصراله حسینی ساکن میانشهر که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود کبد وی به بیمار نیازمند اهداء شد.

راضیه آسوده افزود: با تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده عمل جدا سازی اعضا در بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) فسا و با همکاری بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

وی ادامه داد: در این حراحی کبد جداسازی و برای پیوند به بیمارستان ابوعلی سینای شیراز ارسال شد.

این پنجمین اهداء عضو در در بیمارستان فوق تخصصی حضرت، ولی عصر (عج) فسا است.