۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ شهرداری‌‌های فارس تهاتر شد
ساسان تاجگردون در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس با اشاره به بند "و" تبصره 5 قانون بودجه در استفاده از اوراق تسویه خزانه، اظهار داشت: سال گذشته نتوانستیم به خوبی از این ظرفیت استفاده کنیم و امسال باید این موضوع جبران شود.

تاجگردون افزود: با توجه به ظرفیت محدود اسناد اوراق تسویه خزانه اولویت تخصیص با درخواست‌هایی است که زودتر به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود و بدیهی است صدور تخصیص به منزله قطعی شدن صدور اسناد تسویه نیست.

وی تصریح کرد: لازم است که دستگاه های اجرایی که درخواست خود را ارسال میکنند نسبت به تکمیل و اجرای سایر اقدامات پیش بینی شده توسط آن وزارتخانه اقدام نمایند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس عنوان کرد: برای اینکه دستگاه های اجرایی با شیوه استفاده از ظرفیت بند و تبصره 5 به خوبی آشنا شوند طی هفته جاری یک سمینار تخصصی در این زمینه برگزار میشود.

وی بیان کرد: هر کدام از دستگاه‌های اجرایی که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند حتما  باید مستندات پروژه‌های استانی را ارائه دهند و بر مبنای این مستندات ما درخواست را برای تخصیص اعتبار به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌کنیم.

تاجگردون با بیان اینکه بعد از تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه درخواست دستگاه های اجرایی برای جابجایی بدهی و تهاتر به اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

وی گفت: سال گذشته شهرداری شیراز 320 میلیارد تومان بدهی‌های خود را از طریق این ظرفیت تسویه کرد و در مجموع کل شهرداری‌های فارس نزدیک به 500 میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق تهاتر وصول کردند.

تاجگردون از مدیران دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد که گزارش‌های خود در زمینه استفاده از ظرفیتهای بودجه هر چه سریعتر به سازمان مدیریت ارسال کنند، اظهار داشت: در هر جلسه شورای برنامه ریزی دو نفر از مدیران دستگاه های اجرایی باید گزارش عملکرد خود در زمینه استفاده از ظرفیت بودجه را ارائه کنند.