حمایت عزاداران شیرازی از مردم مظلوم کشمیر
به گزارش شیرازه، در این مراسم محمدرفیق دانشجوی کشمیری ساکن شیراز ضمن سخنرانی برای نمازگزاران گفت: عاشورای امروز در کشمیر دارد اتفاق می افتد.

وی افزود: اکنون بیش از یک ماه است که مردم کشمیر محاصره شده اند و تمام وسایل ارتباطی از تلفن گرفته تا اینترنت در کشمیر قطع است.

دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی افزود: بیش از پانصد نفر از مردم از ابتدای درگیری ها با گلوله های ساچمه ای نابینا شده اند.

 محمدرفیق با بیان اینکه اکنون بدلیل محاصره های شدید نیروهای هندی حتی در مغازه ها حتی شیر برای کودکان شیرخوار پیدا نمیشود افزود: ما مردم کشمیر در جهان به ایران صغیر معروفیم. ما در سیل و زلزله و سایر حوادث همراه مردم ایران بوده ایم و اکنون هم از مردم ایران و رهبر معظم انقلاب بابت حمایت از مردم کشمیر تشکر می کنیم.

در پایان این برنامه عزادران با در دست گرفتن پلاکاردهایی حمایت خود را از مردم کشمیر ابراز کردند.


حمایت عزاداران شیرازی از مردم مظلوم کشمیرحمایت عزاداران شیرازی از مردم مظلوم کشمیرحمایت عزاداران شیرازی از مردم مظلوم کشمیرحمایت عزاداران شیرازی از مردم مظلوم کشمیر
حمایت عزاداران شیرازی از مردم مظلوم کشمیر

حمایت عزاداران شیرازی از مردم مظلوم کشمیر