در جلسه علنی شورای شهر شیراز صورت گرفت؛
محمدتقی تذروی بر کرسی عضویت شورا تکیه زد
محمدتقی تذروی بر کرسی عضویت شورا تکیه زد
به گزارش شیرازه، جلسه علنی شورای شهر شیراز در بیستم شهریور ماه با حضور سیزده نفر از اعضای رسمی (۱۲ عضو اصلی و یک عضو علی البدل) برگزار شد.

سومین عضو علی البدل شورا بر کرسیِ مهدی حاجتی عضو معلق شورای شهر شیراز تکیه زد.

محمدتقی تذروی تنها عضو اصولگرای شورای شهر شیراز است که در دوره چهارم نیز عضو رسمی این پارلمان شهری بود.

در صورتی که سیزدهمین عضو اصلی شورا تبرئه شود به شورا باز خواهد گشت.

مهدی حاجتی پنجم مهرماه سال گذشته بازداشت شده بود که پس از قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

این عضو شورا دوازدهم خرداد ماه برای تحمل یک سال حبس، روانه زندان شد؛ اتهام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است.