دست از پا درازتر ترامپ و گروه عبری- عربی از نشست سازمان ملل
پایگاه خبری تحلیلی شیرازه، در طی حضور ترامپ بر مسند ریاست جمهوری آمریکا سیاست خارجی این کشور با نوسان‌های بسیار شدیدی از تغییر در بدنه مدیران و سیاست خارجی همراه بوده است. این خود به سر در گمی نهادهای قانون گذار آمریکا دامن زده و ضعف دیپلماسی خارجی، نبود یک راهبردی دیپلماتیک و تکیه بر دیپلماسی توییتری، وجود اختلاف در سیستم حاکمه و عدم توانایی در کنترل بحرانهای منطقه ای مانند شکست در ائتلاف خلیج فارس را به دنبال داشته است.

دست از پا درازتر ترامپ و گروه عبری- عربی از نشست سازمان ملل
 در حال حاضر دامنه انتقادات به سیاست‌ خارجی امریکا در حال افزایش است و آینده نگری رهبری بزرگ و عزیز ایران به ایجاد آشفتگی بیشتر در ساختار دیپلماسی کشورهای غربی و تزلزل گفتاری و عملیاتی در حصول نتیجه از تحریمها علیه ایران دامن زده است. پافشاری ایران بر حقوق هسته ای در زمان پیش رو پیامدهای زیان‌ باری را برای کشورهای غربی، عبری- عربی خواهد داشت و شاید باید منتظر راهبردی جدید در جغرافیای منطقه از هیرمند تا مدیترانه بود.

نگاهی به راهبرد سیاست خارجی ایران در مبارزه با بنیادگرایی و افراطی گرایی برخواسته از حمایت غربیها و جریان عبری- عربی منجر به آشفتگی شدید در جبهه مخالف جغرافیای شیعه گردیده است.

وعده وعیدهای مختلف به جریان گاو شیرده مانند حفاظت از نفت خلیج فارس، تغییر جغرافیای عبری نتیجه ای جز هدر رفت میلیاردها دلار در منازعات خاورمیانه نداشته است.

رفتار متناقض ترامپ با طرفهای غربی در نشست اخیر در سازمان ملل تناقض در این سنگر را نشان داد و در هفته‌ها و روزهای آینده ممکن است نوک پیکان این تنشها در منطقه خلیج فارس در مواجهه با ایران به سمت خود آمریکا تغییر جهت داده و با انتقادهای مختلفی در داخل و خارج آمریکا همراه شود.

رسول بلاغی اینالو