شهرداری منطقه 10 شفاف سازی کند
به گزارش خبرنگار شیرازه، بنا به دریافت گزارشات مردمی از حوزه اجرایی و استحفاضی شهرداری منطقه 10 شیراز، گویا دوگانگی و تبیض در اعمال مقررات و قوانین جاری استنباط می شود، بعضا افرادی از روند اجرای مقررات و اعمال تبغیض از جمله اعمال سلیقه های متفاوت و متناقض در صدور پروانه ساخت به شدت گله مند هستند.
در حالی که پیرو مصوبات وزارت کشور شهرداری ها حق دخالت و اظهار نظر در مقوله مالکیت متقاضیان صدور مجوز ساخت را نداشته و باید صرفا بر اساس احراز تصرفات آنان با اخذ تعهد محضری کشف فساد اقدام به صدور پروانه ساخت کنند اما به گفته برخی از ارباب روجوع ها انگار این عمل از سوی شهرداری منطقه 10 صورت گرفته است.

اظهار نظر و دخالت مستقیم و مکتوب در مقوله مالکیت متقاضیان و تصمیم گیری بر اساس آن از جمله در روند صدور مجوز ساخت برای بعضی از افراد خاص برخلاف مقررات و عرف جاری از جانب مسئول املاک و معاون فنی شهرداری منطقه 10 و بی اعتنای به احکام قطعی قضایی ارائه شده

اعمال تبعیض در ارائه خدمات اداری به ارباب رجوع از قبیل صدور کد نوسازی برای برخی از افراد خاص و خودداری از همین اقدام در حق اشخاص دیگر در سال 97 و مصامحه در صدور پروانه ساخت برای برج واقع شده در 45 متری گاز در شهرک گلدشت حافظ، از جمله تخلفاتی است که به گفته ارباب رجوع ها در شهرداری منطقه 10 صورت گرفته است.

این در حالی است که اسناد و مدارک تخلفات نزد شیرازه محفوظ است و در صورت عدم شفاف سازی شهرداری منطقه 10، اسناد طی گزارش های بعدی منتشر خواهد شد.

گزارش: حجت کهیاری