یکی از خیابان های شهر ارسنجان به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی مزین شد
به گزارش شیرازه به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایمن ارسنجان، مهندس مجید ابراهیمی ضمن تبریک و تسلیت مجدد شهادت اسوه مقاومت و پیروزی افزود: به پاس مجاهدت ها و فداکاری های فرمانده ی شهید سپاه قدس، از همان ساعات اولیه ی پس از شهادت این سردار دلها، به پیشنهاد شهرداری ارسنجان و با موافقت اعضای شورای اسلامی این شهر ایمن، خیابان مذکور به نام "سپهد شهید قاسم سلیمانی" مزیّن گردید که به زودی و پس از اولین جلسه شورای  شهر، تابلوهای این خیابان تهیه و نصب خواهد گردید.

یکی از خیابان های شهر ارسنجان به نام سپهبد شهید قاسم سلیمانی مزین شد