از شهرستان قرآنی استهبان؛
کاروان عاشقان سیدالشهدای مقاومت عازم کرمان شد
به گزارش خبرنگار شیرازه ، به نقل از استهبان آنلاین در آخرین ساعات روز دوشنبه مورخ 16 دی ماه 98 کاروان عاشقان سیدالشهدای مقاومت از شهرستان قرآنی استهبان عازم کرمان شد.

کاروان عاشقان سید الشهدای مقاومت عازم کرمان شد

کاروان عاشقان سید الشهدای مقاومت عازم کرمان شد

کاروان عاشقان سید الشهدای مقاومت عازم کرمان شد


لازم به ذکر است که این کاروان شامل ۱۴ دستگاه اتوبوس و تعداد زیادی خودروهای شخصی بود .